Thông tư 08/2004/TT-NHNN

Thông tư 08/2004/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 06/2001/TT-NHNN hướng dẫn Quyết định 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Thông tư 08/2004/TT-NHNN quản lý XNK hàng hoá thời kỳ 2001-2005 hàng hoá diện quản lý chuyên ngành NHNN sửa đổi 06/2001/TT-NHNN đã được thay thế bởi Thông tư 04/2006/TT-NHNN hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công quá cảnh hàng hóa nước ngoài hàng hóa diện quản lý chuyên ngành và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2006.

Nội dung toàn văn Thông tư 08/2004/TT-NHNN quản lý XNK hàng hoá thời kỳ 2001-2005 hàng hoá diện quản lý chuyên ngành NHNN sửa đổi 06/2001/TT-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2004/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 08/2004/TT-NHNN NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2001/TT-NHNN NGÀY 24/8/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 46/2001/QĐ-TTG NGÀY 04/04/2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2001 – 2005 ĐỐI VỚI HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Để hướng dẫn thực hiện việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với điều kiện hiện nay, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 06/2001/TT-NHNN ngày 24/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 – 2005 đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Sửa đổi tiết 2.2 và 2.3 của Điểm 2, Mục II như sau:

"2.2. Chậm nhất sau 10 ngày làmviệc, kể từ khi nhận đầy đủ giấy tờ của đơn vị có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng quy định tại mục 1, 2, 3 trong Phụ lục số 01 của Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và kho quỹ) có văn bản chấp thuận cho đơn vị được nhập khẩu. Trường hợp từ chối đề nghị của đơn vị, Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và kho quỹ) phải có văn bản trả lời rõ lý do.

2.3. Các mặt hàng quy định tại mục 4, 5, 6, 7, 8 trong phụ lục 01 của Thông tư này là những mặt hàng do Ngân hàng Nhà nước độc quyền quản lý và sử dụng. Nhà máy in tiền Quốc gia được phép nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng này khi được sự đồng ý bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước".

2. Bổ sung tiết c Điểm 3, Mục III như sau:

"c. Trong thời gian 1 tháng kể từ ngày hàng hóa chính thức đưa vào sử dụng, đơn vị sử dụng phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành kho quỹ) về tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước".

3. Sửa đổi về từ ngữ trong một số điểm của Thông tư 06/2001/TT-NHNN như sau:

3.1. Thay cụm từ "Vụ Nghiệp vụ phát hành và kho quỹ" bằng cụm từ "Cục Phát hành và kho quỹ" tại tiết 2.1 Điểm 2, Mục II và tiết c, Điểm 2, Mục III.

3.2. Thay cụm từ "Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ phát hành và kho quỹ" bằng cụm từ "Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ" tại tiết b, Điểm 1, Mục III.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2004/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu08/2004/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2004
Ngày hiệu lực30/12/2004
Ngày công báo15/12/2004
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2006
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2004/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 08/2004/TT-NHNN quản lý XNK hàng hoá thời kỳ 2001-2005 hàng hoá diện quản lý chuyên ngành NHNN sửa đổi 06/2001/TT-NHNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 08/2004/TT-NHNN quản lý XNK hàng hoá thời kỳ 2001-2005 hàng hoá diện quản lý chuyên ngành NHNN sửa đổi 06/2001/TT-NHNN
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu08/2004/TT-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýNguyễn Thị Kim Phụng
      Ngày ban hành03/12/2004
      Ngày hiệu lực30/12/2004
      Ngày công báo15/12/2004
      Số công báoSố 15
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thương mại, Xuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2006
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 08/2004/TT-NHNN quản lý XNK hàng hoá thời kỳ 2001-2005 hàng hoá diện quản lý chuyên ngành NHNN sửa đổi 06/2001/TT-NHNN

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 08/2004/TT-NHNN quản lý XNK hàng hoá thời kỳ 2001-2005 hàng hoá diện quản lý chuyên ngành NHNN sửa đổi 06/2001/TT-NHNN