Thông tư 089-TTg

Thông tư 089-TTg năm 1960 về công tác điều tra thống kê năm 1960 do Phủ Thủ Tướng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 089-TTg công tác điều tra thống kê năm 1960


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 089-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ NĂM 1960

Trên đà tiến lên của chúng ta, trước mắt là để phục vụ cho nhiều mặt công tác của Đảng và Nhà nước hiện nay và chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm, công tác đều tra thống kê có một tầm quan trọng ngày càng lớn. Để bảo đảm cho công tác điều tra thống kê tiến hành theo đúng phương hướng, đạt được yêu cầu, căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 09 tháng 03 năm 1960 của hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ, nay quy định một số nguyên tắc và chương trình năm 1960 của công tác điều tra thống kê.

1. Công tác điều tra thống kê là một công tác trực tiếp phục vụ cho lãnh đạo, vì vậy các ngành các cấp phải có ý thức và biện pháp tích cực sử dụng và phát huy công tác và tổ chức điều tra thống kê trong việc lãnh đạo và chỉ đạo của mình. Đồng thời, trong công tác điều tra thống kê, khi đề ra yêu cầu, nội dung, phương pháp cũng như khi bắt tay vào việc thực hiện cần xuất phát trên tinh thần cơ bản là điều tra thống kê phải thiết thực phục vụ cho lãnh đạo, đúng với mức yêu cầu của lãnh đạo. Phải tính đến năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức của các cấp. Trong việc thực hiện chú ý kết hợp chặt chẽ với các công tác khác và tiến hành vào những thời gian thích hợp để khỏi trở ngại cho việc sản xuất của nhân dân.

2. Công tác điều ta thống kê phải được tiến hành thống nhất và tập trung, vì vậy từ nay các ngành, các cấp cần nghiên chỉnh chấp hành nguyên tắc công tác thống kê điều tra phải do Cục Thống kê trung ương (thuộc Ủy ban kế hoạch Nhà nước) thống nhất quản lý. Cụ thể là từ nay, việc lập và phát hành các loại biểu mẫu thống kê, phương án điều tra và việc quy định các phương pháp điều tra và việc quy định các phương pháp điều tra, phương pháp tính toán thống kê phụ trách theo nguyên tắc phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương và các ngành dưới sự chỉ đạo thống nhất của Cục Thống kê trung ương ; tuyệt đối tránh tình trạng mỗi cơ quan tự động đề ra cho dưới nhiều biểu mẫu thống kê, phương án điều tra huy động không hợp lý sức lực và thì giờ của nhân dân và cán bộ.

3. Trong năm 1960 Nhà nước sẽ tiến hành một số cuộc điều tra thống kê. Chương trình công tác điều tra thống kê năm 1960 của Chính phủ cần được tiến hành tốt; muốn vậy khi thực hiện, trong tư tưởng chỉ đạo cũng như trong kế hoạch và biện pháp cụ thể, không nên đặt đồng đều như nhau mà phải phân theo từng loại, căn cứ vào tính chất từng cuộc và sự đòi hỏi bức thiết nhiều ít của lãnh đạo đối với mỗi cuộc. Với tinh thần trên, nay quy định chương trình công tác điều tra thống kê năm 1960 như sau:

a) Loại I:

1. Điều tra dân số toàn miền Bắc.

2. Điều tra tình hình cán bộ kỹ thuật và công nhân chuyên nghiệp toàn miền Bắc.

3.Điều tra tình hình thủy lợi toàn miền Bắc.

4.Điều tra tình hình năng lực thiết bị.

5. Kiểm kê tình hình tồn kho vật tư chủ yếu.

6. Kiểm kê tình hình tồn kho thương nghiệp.

7. Điều tra tình hình thu nhập phân phối hoa lợi ở các hợp tác xã nông nghiệp.

8. Điều tra về tình hình thu chi gia đình của công nhân và viên chức.

9. Điều tra về tình hình thu chi gia đình nông dân đặt cơ sở cho việc điều tra tình hình kinh tế nông thôn sau này.

b) Loại II:

10. Điều tra tình hình lực lượng giai cấp công nhân trên toàn miền Bắc.

11. Điều tra sức lao động thừa.

12. Điều tra tình hình thủ công nghiệp.

13. Điều tra tình hình tiểu thương.

14. Điều tra tình hình cơ bản về nghề cá (nước mặn và nước ngọt).

15. Điều tra tình hình nhà cửa ở thành phố.

4. Để thực hiện tốt chương trình công tác điều tra thống kê trên đây, cần có sự chỉ đạo thống nhất về nghiệp vụ, đồng thời phải có sự phân công, và phối hợp lực lượng giữa các ngành có liên quan để thực hiện, cụ thể là:

a) Cục Thống kê trung ương căn cứ vào chương trình công tác chung của Chính phủ, cùng các Bộ và các ngành có liên quan lập phương án, biểu mẫu điều tra, phân công phụ trách, bố trí thời gian và kế hoạch chung tiến hành; khi định làm một cuộc điều tra nào trong chương trình thì phải trình Thủ tướng phủ duyệt yêu cầu, nội dung và kế hoạch cụ thể tiến hành cuộc điều tra ấy.

b) Đối với tất cả các cuộc điều tra trên, Cục Thống kê trung ương phải chịu trách nhiệm chỉ đạo về nghiệp vụ và thu nhập báo cáo của các địa phương và các ngành, thẩm tra và thống nhất chỉnh lý làm báo cáo để trình Chính phủ và cung cấp cho các ngành có liên quan. Về trách nhiệm đối với từng cuộc điều tra thì tùy theo nội dung và tính chất của từng cuộc mà phân công cụ thể, phối hợp lực lượng giữa ngành thống kê và ngành có liên quan. Ngành nào phụ trách cuộc điều tra nào thì có trách nhiệm bố trí lực lượng, theo dõi chỉ đạo công tác và làm báo cáo tổng hợp số liệu.

c) Ủy ban hành chính các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các cuộc điều tra. Theo phương án và kế hoạch chung, Ủy ban hành chính các cấp cần chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, chú trọng kiện toàn bộ máy thống kê thuộc cấp mình để làm nồng cốt trong việc tiến hành các cuộc đều tra trên.

 

BỘ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ
Nguyễn Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 089-TTg

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu089-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/1960
Ngày hiệu lực19/04/1960
Ngày công báo20/04/1960
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 089-TTg công tác điều tra thống kê năm 1960


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 089-TTg công tác điều tra thống kê năm 1960
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu089-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýNguyễn Khang
        Ngày ban hành04/04/1960
        Ngày hiệu lực19/04/1960
        Ngày công báo20/04/1960
        Số công báoSố 16
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 089-TTg công tác điều tra thống kê năm 1960

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 089-TTg công tác điều tra thống kê năm 1960

              • 04/04/1960

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/04/1960

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/04/1960

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực