Thông tư 09/1997-TT-NN-KL

Thông tư 09/1997-TT-NN-KL sửa đổi Thông tư 01/NN-KL-TT-1997: Hướng dẫn Nghị định 77/CP-1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 09/1997-TT-NN-KL xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ quản lý lâm sản đã được thay thế bởi Quyết định 29/2005/QĐ-BNN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tính đến ngày 31/12/2004 và được áp dụng kể từ ngày 02/07/2005.

Nội dung toàn văn Thông tư 09/1997-TT-NN-KL xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ quản lý lâm sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/1997-TT-NN-KL

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 09/1997-TT-NN-KL NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1997 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 01/NN-KL-TT NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 1997: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 77/CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN

Ngày 18 tháng 2 năm 1997 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 01/NN-KL- TT: Hướng dẫn thực hiện Nghị Định 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 01/NN-KL-TT như sau:

Mục 1:

VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

Điểm 3: Về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.

Điểm 3.1: Trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính.

Đoạn thứ 2: "Khi lập biên bản cũng như khi ra quyết định xử phạt đối với người đã vi phạm nhiều hành vi này chỉ cần lập một biên bản..." nay bổ sung cụm từ: "Trong cùng một thời điểm "trước câu" khi lập biên bản..." và bỏ từ "này" trong câu. Vì vậy câu mới được viết đúng là: "Trong cùng một thời điểm khi lập biên bản cũng như ra quyết định xử phạt đối với người đã vi phạm nhiều hành vi chỉ cần lập một biên bản..."

Điểm 3.2: Trường hợp nhiều người có tổ chức gắn bó với nhau để cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính:

Đoạn thứ nhất bỏ từ "chung" trong cụm tư "mức xử phạt chung đó." Sau từ "đó" bỏ cụm từ "không quyết định xử phạt riêng đối với từng người vi phạm".

Mục 2:

VỀ HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC VÀ MỨC ĐỘ XỬ PHẠT.

Điểm 2: Việc áp dụng các hình thức, mức độ xử phạt.

Điểm 2.2: Cách tính tiền phạt.

Bổ sung ở cuối đoạn, phần thí dụ sau:

Hành vi phá 0,06 ha rừng phòng hộ bị nhân viên kiểm lâm phát hiện lập biên bản. Hành vi vi phạm có mức độ gây thiệt hại nằm trong khung xử phạt quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 của Nghị định 77/CP là phạt tiền từ trên 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Trước khi quyết định mức phạt, kiểm lâm viên tạm tính mức tiền phạt như sau:

5.000.000 đồng x 0,06 ha

 

 

= 3.000.000 đồng

0,1 ha

 

Căn cứ vào mức phạt tiền tạm tính trên, nếu có tình tiết giảm nhẹ có thể quyết định mức phạt dưới 3.000.000 đồng, nhưng không được thấp hơn mức thấp nhất 1.000.000 đồng, nếu có tình tiết tăng nặng có thể phạt mức cao hơn 3.000.000 đồng nhưng không được vượt quá mức cao nhất của khung phạt tiền này là 5.000.000 đồng.

Điểm 2.3: Phạt tiền và tịch thu lâm sản trái phép.

Đoạn thứ nhất bỏ câu: "Trong trường hợp cá biệt như người vi phạm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn... cho sử dụng lâm sản."

Mục 3:

VỀ THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC XỬ PHẠT

A. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT

1. Thẩm quyền xử phạt của kiểm lâm.

Điểm 1.1: Nhân viên kiểm lâm đang thi hành công vụ khi phát hiện hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của mình, giải quyết như sau:

Được sửa đổi, bổ sung toàn bộ điểm này như sau:

- Nếu là vi phạm nhỏ xét thấy cần xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 20.000 đồng mà không tịch thu tang vật, phương tiện thì ra quyết định xử phạt tại chỗ theo quy định tại Điều 46 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

- Nếu xét thấy mức độ xử phạt là phạt tiền từ trên 20.000 đồng đến 100.000 đồng mà không cần tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm thì lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 47 và Điều 48 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Việc ra quyết định xử phạt thuộc thẩm quyền của nhân viên kiểm lâm phải theo đúng mẫu biểu quy định và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với các trường hợp khác ngoài hai trường hợp nêu trên, thì lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để báo cáo thủ trưởng trực tiếp xử lý.

Thông tư này sửa đổi bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư 01/NN-KL-TT ngày 18 tháng 2 năm 1997, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các điều khoản khác của Thông tư 01-NN-KL-TT giữ nguyên như cũ.

 

Nguyễn Quang Hà

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/1997-TT-NN-KL

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu09/1997-TT-NN-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/1997
Ngày hiệu lực25/10/1997
Ngày công báo15/12/1997
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2005
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/1997-TT-NN-KL

Lược đồ Thông tư 09/1997-TT-NN-KL xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ quản lý lâm sản


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư 09/1997-TT-NN-KL xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ quản lý lâm sản
  Loại văn bảnThông tư
  Số hiệu09/1997-TT-NN-KL
  Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Người kýNguyễn Quang Hà
  Ngày ban hành10/10/1997
  Ngày hiệu lực25/10/1997
  Ngày công báo15/12/1997
  Số công báoSố 23
  Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2005
  Cập nhật3 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 09/1997-TT-NN-KL xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ quản lý lâm sản

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 09/1997-TT-NN-KL xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ quản lý lâm sản