Thông tư 09/2006/TT-BCN

Thông tư 09/2006/TT-BCN sửa đổi danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu kèm theo Thông tư 02/2006/TT-BCN hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản do Bộ Công nghiệp ban hành

Thông tư 09/2006/TT-BCN hướng dẫn XK khoáng sản sửa đổi danh mục tiêu chuẩn chất lượng điều kiện khoáng sản XK ban hành kèm 02/2006/TT-BCN đã được thay thế bởi Thông tư 08/2008/TT- BCT hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản và được áp dụng kể từ ngày 12/07/2008.

Nội dung toàn văn Thông tư 09/2006/TT-BCN hướng dẫn XK khoáng sản sửa đổi danh mục tiêu chuẩn chất lượng điều kiện khoáng sản XK ban hành kèm 02/2006/TT-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2006/TT-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN KHOÁNG SẢN XUẤT KHẨU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 02/2006/TT-BCN NGÀY 14/4/2006 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆPHƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Luật n hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật n hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Bộ Công nghiệp sửa đổi điểm 6 và bổ sung điểm 22 trong Danh mục, tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản như sau:

STT

 Loại Khoáng sản

 Hàm lượng

 Thời hạn, điều kiện

6

Quặng sắt

 ≥ 54% Fe

Trừ Mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh. Đối với Mỏ Quý Xa chỉ được xuất khẩu để nhập khẩu đối lưu than cốc cho nhu cầu luyện thép trong nước.

22

Tinh quặng graphit

 ≥ 80% C

 

Các điều kiện khác về xuất khẩu khoáng sản thực hiện theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG


 


 Đỗ Hữu Hào

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2006/TT-BCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu09/2006/TT-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2006
Ngày hiệu lực24/12/2006
Ngày công báo09/12/2006
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2006/TT-BCN

Lược đồ Thông tư 09/2006/TT-BCN hướng dẫn XK khoáng sản sửa đổi danh mục tiêu chuẩn chất lượng điều kiện khoáng sản XK ban hành kèm 02/2006/TT-BCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 09/2006/TT-BCN hướng dẫn XK khoáng sản sửa đổi danh mục tiêu chuẩn chất lượng điều kiện khoáng sản XK ban hành kèm 02/2006/TT-BCN
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu09/2006/TT-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýĐỗ Hữu Hào
       Ngày ban hành28/11/2006
       Ngày hiệu lực24/12/2006
       Ngày công báo09/12/2006
       Số công báoTừ số 11 đến số 12
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/07/2008
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 09/2006/TT-BCN hướng dẫn XK khoáng sản sửa đổi danh mục tiêu chuẩn chất lượng điều kiện khoáng sản XK ban hành kèm 02/2006/TT-BCN

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 09/2006/TT-BCN hướng dẫn XK khoáng sản sửa đổi danh mục tiêu chuẩn chất lượng điều kiện khoáng sản XK ban hành kèm 02/2006/TT-BCN