Thông tư 09/2009/TT-BNV

Thông tư 09/2009/TT-BNV ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 09/2009/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật y và được áp dụng kể từ ngày 20/11/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 09/2009/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
-----------

Số: 09/2009/TT-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHỨC DANH, MÃ SỐ CÁC NGẠCH VIÊN CHỨC KỸ THUẬT Y HỌC

Căn cứ nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại công văn số 5775/BYT-TCCB ngày 25 tháng 8 năm 2009 về việc ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học;
Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học, cụ thể như sau:

Điều 1. Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học, bao gồm:

1. Kỹ thuật viên chính y                 – Mã số: 16.284

2. Kỹ thuật viên y                          – Mã số: 16.285

3. Kỹ thuật viên cao đẳng y            – Mã số: 16.286

4. Kỹ thuật viên trung cấp y           – Mã số: 16.287

5. Kỹ thuật viên sơ cấp y               – Mã số: 16.288

Điều 2. Chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học quy định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành kỹ thuật y học.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bãi bỏ quy định về chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học được quy định tại Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức, gồm có:

1. Kỹ thuật viên cao cấp y             – Mã số: 16.126

2. Kỹ thuật viên chính y                 – Mã số: 16.127

3. Kỹ thuật viên y                          – Mã số: 16.128

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2009/TT-BNV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu09/2009/TT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2009
Ngày hiệu lực29/11/2009
Ngày công báo26/10/2009
Số công báoTừ số 487 đến số 488
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2009/TT-BNV

Lược đồ Thông tư 09/2009/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 09/2009/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu09/2009/TT-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýTrần Văn Tuấn
       Ngày ban hành15/10/2009
       Ngày hiệu lực29/11/2009
       Ngày công báo26/10/2009
       Số công báoTừ số 487 đến số 488
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/11/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 09/2009/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 09/2009/TT-BNV chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học