Thông tư 1-PC/TT

Thông tư 1-PC/TT-1983 sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số điểm Thông tư 180-TT/HĐ-1979 và Thông tư 306-TT/HĐ-1979 về tổ chức và thẩm quyền xử lý của Trọng tài kinh tế Nhà nước về kinh tế do Trọng Tài Kinh Tế nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 1-PC/TT sửa đổi bổ sung huỷ bỏ Thông tư 180-TT/HĐ 306-TT/HĐ thẩm quyền xử lý Trọng tài kinh tế


TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1-PC/TT

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1983

 

THÔNG TƯ

CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 1-PC/TT NGÀY 12-1-1983 BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, HUỶ BỎ MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 180-TT/HĐ NGÀY 20-7-1979 VÀ THÔNG TƯ SỐ 306-TT/HĐ NGÀY 3-10-1979 CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Căn cứ quyết định số 6-CP ngày 5-1-1981 của Hội đồng Chính phủ và các nghị định số 24-HĐBT ngày 10-8-1981; số 22-HĐBT ngày 13-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng bổ sung, sửa đổi một số điểm về tổ chức và thẩm quyền xử lý của Trọng tài kinh tế Nhà nước về kinh tế, và theo đề nghị của Trọng tài kinh tế một số địa phương; Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước ra thông tư bổ sung, sửa đổi, huỷ bỏ một số điểm thông tư số 180-TTHĐ và số 306-TTHĐ như sau.

I. NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, HUỶ BỎ CHUNG CHO CẢ HAI THÔNG TƯ

1. Những câu ghi Hội đồng Trọng tài kinh tế nay sửa lại là Trọng tài kinh tế.

2. Chủ trì các buổi thanh tra và các phiên họp xét xử chỉ là Chủ tịch, Phó chủ tịch Trọng tài kinh tế và trọng tài viên Trọng tài kinh tế.

3. Bỏ thành phần chức năng và nhiệm vụ cán bộ trọng tài tham dự chính thức trong các buổi thanh tra và phiên họp xét xử.

II. NHỮNG ĐIỂM BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, HUỶ BỎ THÔNG TƯ SỐ 180-TTHĐ NGÀY 20-7-1979

Phần A: Những việc đầu tiên phải làm:

- Khoản 2, điểm a sửa lại như sau:

a) Những tranh chấp về kinh tế và một bên ký kết là tập đoàn sản xuất, tổ sản xuất, hộ sản xuất cá thể hoặc kinh doanh tư nhân.

- Bỏ điểm g (Nghị định số 22-HĐBT ngày 13-2-1982, Hội đồng Bộ trưởng đã giao cho cơ quan Trọng tài kinh tế xét xử các vụ tranh chấp về bảo hiểm hàng hóa, có liên quan đến hợp đồng kinh tế)

- Khoản 3, sửa lại như sau:

3. Cơ quan Trọng tài kinh tế không nhận xét xử các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế đã quá 6 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế kết thúc có hiệu lực, trừ những trường hợp có lý do chính đáng đã nói trong Thông tư số 22-PC/TT ngày 16-3-1982 của chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước, ngày, tháng ghi trên con dấu bưu điện nơi gửi đơn khiếu nại là căn cứ để xác định thời gian nói trên.

- Khoản 5, sửa lại như sau:

- Thời gian chuẩn bị hồ sơ không được chậm quá 30 ngày.

- Chủ tịch Trọng tài kinh tế nơi xét xử có quyền gia hạn thêm 1 tháng, nhưng cũng chỉ được phép gia hạn một lần. Khi gia hạn chủ tịch Trọng tài kinh tế phải có văn bản và thông báo kịp thời cho các bên đương sự biết.

- Phần D: Thành phần một phiên họp xét xử:

- Bỏ khoản 3: Cán bộ Trọng tài kinh tế...

- Khoản 5: Sửa lại câu dưới như sau:

d) Chủ toạ phiên họp xét xử trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu trong phiên họp, dựa vào các chứng cứ hợp lệ và căn cứ pháp luật hiện hành có liên quan đến cụ tranh chấp mà cân nhắc và kết luận vấn đề.

III. Những điểm bổ sung, sửa đổi, huỷ bỏ thông tư số 306-TTHĐ ngày 3-10-1979

Phần II: Nội dung và phương pháp thanh tra:

- Bỏ mục B: Thanh tra các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị kinh tế cơ sở.

- Trong mục C: bỏ đoạn cuối từ chữ thanh tra ở các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị kinh tế cơ sở cho đến chữ được tốt hơn.

Phần III: Nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra và tổ chức việc thanh tra:

Trong mục A: Nhiệm vụ thanh tra:

- Sửa câu đầu của điểm 1 như sau:

Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương thanh tra việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế ở các đơn vị...

- Sửa lại câu đầu của điểm 2 như sau:

Trọng tài kinh tế Bộ, Tổng cục thanh tra việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế ở các đơn vị kinh tế cơ sở nằm trong hệ thống quản lý của Bộ, Tổng cục...

- Sửa lại điểm 3 như sau:

Trọng tài kinh tế Nhà nước kết hợp với Trọng tài kinh tế các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương và Trọng tài kinh tế các Bộ, Tổng cục, thanh tra việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế ở một số đơn vị kinh tế cơ sở quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Trong mục B: Quyền hạn thanh tra:

- Sửa lại điểm 5 như sau:

Qua thanh tra nếu phát hiện những vi phạm hoặc tranh chấp về hợp đồng kinh tế gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa do đơn vị được thanh tra gây nên, chứng cứ đã rõ ràng thi chủ toạ kết luận rồi tiến hành xét xử.

Trong mục C: Tổ chức việc thanh tra:

- Điểm 3: Bỏ phần dưới từ câu khi thanh tra việc chỉ đạo công tác hợp đồng kinh tế và áp dụng chế độ hợp đồng kinh tế... đến chữ đúng hay là sai.

Trên đây chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước bổ sung, sửa đổi trong hai thông tư 180-TTHĐ và 306-TTHĐ. Yêu cầu Trọng tài kinh tế các tỉnh, thành phố, đặc khu các Bộ, Tổng cục kịp thời phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong phạm vi Bộ, Tổng cục, địa phương quản lý để quán triệt và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, kịp thời phản ảnh về Trọng tài kinh tế Nhà nước để nghiên cứu giải quyết.

 

Nguyễn Quang Xá

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1-PC/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu1-PC/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/1983
Ngày hiệu lực27/01/1983
Ngày công báo15/01/1983
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 1-PC/TT sửa đổi bổ sung huỷ bỏ Thông tư 180-TT/HĐ 306-TT/HĐ thẩm quyền xử lý Trọng tài kinh tế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 1-PC/TT sửa đổi bổ sung huỷ bỏ Thông tư 180-TT/HĐ 306-TT/HĐ thẩm quyền xử lý Trọng tài kinh tế
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu1-PC/TT
       Cơ quan ban hànhTrọng tài kinh tế Nhà nước
       Người kýNguyễn Quang Xá
       Ngày ban hành12/01/1983
       Ngày hiệu lực27/01/1983
       Ngày công báo15/01/1983
       Số công báoSố 1
       Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Thông tư 1-PC/TT sửa đổi bổ sung huỷ bỏ Thông tư 180-TT/HĐ 306-TT/HĐ thẩm quyền xử lý Trọng tài kinh tế

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 1-PC/TT sửa đổi bổ sung huỷ bỏ Thông tư 180-TT/HĐ 306-TT/HĐ thẩm quyền xử lý Trọng tài kinh tế

        • 12/01/1983

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/01/1983

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 27/01/1983

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực