Thông tư 10/2006/TT-BCN

Thông tư 10/2006/TT-BCN sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư 01/2006/TT-BCN về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Thông tư 10/2006/TT-BCN quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công nghiệp sửa đổi khoản 3 Mục 2 01/2006/TT-BCN đã được thay thế bởi Quyết định 8257/QĐ-BCT 2014 hệ thống hóa văn bản pháp luật quản lý nhà nước Bộ Công Thương đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2006/TT-BCN quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công nghiệp sửa đổi khoản 3 Mục 2 01/2006/TT-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2006/TT-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI KHOẢN 3, MỤC II, THÔNG TƯ SỐ 01/2006/TT-BCN NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Bộ Công nghiệp hướng dẫn sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp, như sau:

“Thương nhân nhập khẩu hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại thuộc danh mục nhập khẩu có điều kiện trong Phụ lục số 3 để kinh doanh, phải thường xuyên bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện”.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- Văn phòng TW, các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,

- Văn phòng Chủ tịch nước,
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ,

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp,
- Công báo,
- Website Chính phủ,
- Bộ CN: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,các Vụ, Cục, tra Bộ,
- Các DN sản xuất phân bón vô cơ,
- Lưu: VP, PC, CLH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 


 
Đỗ Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2006/TT-BCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2006/TT-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2006
Ngày hiệu lực30/12/2006
Ngày công báo15/12/2006
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2014
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2006/TT-BCN

Lược đồ Thông tư 10/2006/TT-BCN quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công nghiệp sửa đổi khoản 3 Mục 2 01/2006/TT-BCN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 10/2006/TT-BCN quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công nghiệp sửa đổi khoản 3 Mục 2 01/2006/TT-BCN
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu10/2006/TT-BCN
     Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
     Người kýĐỗ Hữu Hào
     Ngày ban hành01/12/2006
     Ngày hiệu lực30/12/2006
     Ngày công báo15/12/2006
     Số công báoTừ số 19 đến số 20
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2014
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 10/2006/TT-BCN quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công nghiệp sửa đổi khoản 3 Mục 2 01/2006/TT-BCN

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2006/TT-BCN quản lý xuất nhập khẩu hoá chất thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Công nghiệp sửa đổi khoản 3 Mục 2 01/2006/TT-BCN