Thông tư 10/2009/TT-BNN

Thông tư 10/2009/TT-BNN bổ sung Thông tư 127/2008/TT-BNN hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 10/2009/TT-BNN hướng dẫn trồng cao su đất lâm nghiệp bổ sung Thông tư 127/2008/TT-BNN đã được thay thế bởi Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT trồng cao su đất lâm nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 24/10/2009.

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2009/TT-BNN hướng dẫn trồng cao su đất lâm nghiệp bổ sung Thông tư 127/2008/TT-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/2009/TT-BNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 127/2008/TT-BNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ HƯỚNG DẪN VIỆC TRỒNG CAO SU TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp;
Căn cứ tình hình thực tế chuyển rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung một số điểm của Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp như sau:

1. Bổ sung điểm a, tiết 2.3.2, khoản 2 Mục II như sau:

“ a) Đối với các tỉnh Tây Nguyên:

- Rừng gỗ lá rộng thường xanh và nửa rụng lá có trữ lượng gỗ bình quân theo lô nhỏ hơn 110 mét khối trên một héc ta (sau đây viết tắt là m3/ha);

 - Rừng hỗn giao gỗ, tre nứa có trữ lượng gỗ bình quân theo lô nhỏ hơn 65 m3/ha;

- Rừng khộp (rừng rụng lá) có trữ lượng gỗ bình quân theo lô nhỏ hơn 50 m3/ha. Riêng những dự án trồng cao su đã trình các ngành chức năng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 nhưng chưa phê duyệt, có trữ lượng gỗ bình quân theo lô lớn hơn hoặc bằng 50 m3/ha và nhỏ hơn 100 m3/ha thì được thực hiện theo dự án đã lập.”

2. Bổ sung điểm d, tiết 4.3.1, khoản 4 Mục II như sau:

“d) Sau khi dự án được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng lâm sản cho chủ rừng hoặc đơn vị khai thác tận dụng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Việc khai thác tận dụng lâm sản có thể tiến hành trước hoặc đồng thời với công tác khai hoang chuẩn bị đất để trồng cao su.”

Những Quy định khác tại Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn có hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn Phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo Tây Nguyên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, Sở NN & PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN & PTNT;
- Các Vụ : Kế hoạch, Pháp chế, KHCN, Tài chính, Tổ chức, Thanh Tra Bộ, Ban Đổi mới và QLDNNN;
- Các Cục: Trồng trọt, Lâm nghiệp, Kiểm lâm, HTX và PTNT;
- Tập đoàn CN cao su VN;
- Lưu VT.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/TT-BNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2009/TT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2009
Ngày hiệu lực03/04/2009
Ngày công báo19/03/2009
Số công báoTừ số 159 đến số 160
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/TT-BNN

Lược đồ Thông tư 10/2009/TT-BNN hướng dẫn trồng cao su đất lâm nghiệp bổ sung Thông tư 127/2008/TT-BNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 10/2009/TT-BNN hướng dẫn trồng cao su đất lâm nghiệp bổ sung Thông tư 127/2008/TT-BNN
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu10/2009/TT-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýCao Đức Phát
       Ngày ban hành04/03/2009
       Ngày hiệu lực03/04/2009
       Ngày công báo19/03/2009
       Số công báoTừ số 159 đến số 160
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 10/2009/TT-BNN hướng dẫn trồng cao su đất lâm nghiệp bổ sung Thông tư 127/2008/TT-BNN

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2009/TT-BNN hướng dẫn trồng cao su đất lâm nghiệp bổ sung Thông tư 127/2008/TT-BNN