Thông tư 10/2011/TT-BXD

Thông tư 10/2011/TT-BXD về tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề hàn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2011/TT-BXD tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề hàn


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2011/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỐI VỚI NGHỀ HÀN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;

Căn cứ Công văn số 2499/LĐTBXH-TCDN ngày 01/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia của nghề Hàn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với nghề Hàn.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân nhân dân tối cao;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
- Lưu: VT,TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2011/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2011
Ngày hiệu lực01/10/2011
Ngày công báo01/09/2011
Số công báoTừ số 469 đến số 470
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 10/2011/TT-BXD tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề hàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 10/2011/TT-BXD tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề hàn
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu10/2011/TT-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Đình Toàn
       Ngày ban hành10/08/2011
       Ngày hiệu lực01/10/2011
       Ngày công báo01/09/2011
       Số công báoTừ số 469 đến số 470
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 10/2011/TT-BXD tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề hàn

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2011/TT-BXD tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề hàn