Thông tư 10/2020/TT-BCT

Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT công nghệ thiết bị sản xuất gang thép


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 10/2020/TT-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 03/2014/TT-BCT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ SẢN XUẤT GANG, THÉP

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành sau đây:

Thông tư số 03/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép.

Điều 2. Hiệu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thc hin

Cục trưởng Cục Công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện KSNDTC; T
òa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- S
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc BCT;
- Công báo; Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL;
Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, CN (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2020/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10/2020/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2020
Ngày hiệu lực31/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2020/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT công nghệ thiết bị sản xuất gang thép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT công nghệ thiết bị sản xuất gang thép
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu10/2020/TT-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýĐỗ Thắng Hải
       Ngày ban hành15/06/2020
       Ngày hiệu lực31/07/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT công nghệ thiết bị sản xuất gang thép

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2020/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 03/2014/TT-BCT công nghệ thiết bị sản xuất gang thép

           • 15/06/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực