Thông tư 10-TT

Thông tư 10-TT-1964 về việc tuyển sinh vào các trường Cán bộ Thể dục Thể thao Trung ương, Trung học Hàng hải, Trung học Lâm nghiệp và Trung học Công nghiệp rừng năm học 1964 – 1965 do Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 10-TT tuyển sinh trường cán bộ thể dục thể thao trung ương, trung học hàng hải, lâm nghiệp công nghiệp rừng năm học 1964 – 1965


BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10-TT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CÁN BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRUNG ƯƠNG, TRUNG HỌC HÀNG HẢI, TRUNG HỌC LÂM NGHIỆP VÀ TRUNG HỌC CÔNG NGHIỆP RỪNG NĂM HỌC 1964 -1965

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các sở, ty giáo dục
- Các uỷ ban hành chính khu, thành, tỉnh

 

Do nhu cầu đào tạo của các ngành chuyên nghiệp trên đòi hỏi phải đảm bảo một số điều kiện ưu tiên về thể lực sức khỏe và năng khiếu.

Theo yêu cầu của Uỷ ban Thể dục thể thao trung ương, Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Lâm nghiệp; Bộ Giáo dục ban hành thông tư tuyển sinh trước cho bốn trường cán bộ thể dục thể thao trung ương, trung học hàng hải, trung học lâm nghiệp và trung học công nghiệp rừng. Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp khác sẽ được công bố sau.

I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

A. TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC

- Lịch sử gia đình và bản thân rõ ràng, trung thành với cách mạng xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước.

- Lập trường, tư tưởng, tư cách đạo đức, tinh thần yên tâm yêu nghề, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, thái độ học tập, lao động tốt;

- Không ở trong thời gian bị can án, bị pháp luật tước quyền công nhân, không phạm kỷ luật nặng phải loại ra ngoài các cơ sở công tác, các tổ chức đào tạo mà đến nay chưa được tổ chức công nhận có tiến bộ rõ rệt hoặc còn trong thời gian cấm thi;

- Trừ số thí sinh hiện là học sinh đang học ở các trường văn hoá, các thí sinh khác đều phải bảo đảm đã có một quá trình và hiện đang tham gia công tác, lao động sản xuất trong một tổ chức cơ sở.

B. TRÌNH ĐỘ VĂN HOÁ

1. Thi vào trường cán bộ thể dục thể thao trung ương:

a) Hệ học theo chương trình cấp đại học thể dục thể thao:

- Phải tốt nghiệp cấp III phổ thông hoặc cấp tương đương, (tốt nghiệp: phổ thông hệ 9 năm (từ 1956 về trước), trung học chuyên khoa, dự bị đại học, trung học đệ nhị cấp hoặc tú tài toàn phần).

- Cán bộ, công nhân viên, xã viên hợp tác xã (kể cả trong và ngoài biên chế) nếu học bổ túc văn hoá tại chức phải có chứng chỉ tốt nghiệp cấp III cả ba môn: toán, lý, hoá do Bộ Giáo dục hoặc do Sở, Ty Giáo dục cấp. Nếu đã tốt nghiệp hệ trung học chuyên nghiệp thể dục thể thao thì phải được tổ chức chọn cử và quyết định mới được dự thi vào hệ đại học thể dục thể thao.

- Đối với quân nhân (còn hoặc đã rời quân đội) phải có chứng chỉ tốt nghiệp cấp III do Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị cấp hoặc một trong các bằng cấp nói trên.

- Cán bộ, học sinh là người dân tộc thiểu số (có quyết định giới thiệu của Uỷ ban hành chính cấp khu, tỉnh…) nếu chưa tốt nghiệp một trong các hình thức trên thì phải có đủ học bạ do trường văn hoá chứng nhận đã học xong toàn bộ chương trình của cấp III.

b) Hệ học theo chương trình cấp trung học chuyên nghiệp thể dục thể thao:

- Phải tốt nghiệp cấp II phổ thông hoặc cấp tương đương (bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp thành chung hoặc trung học đệ nhất cấp).

- Cán bộ, công nhân viên, xã viên hợp tác xã (kể cả trong và ngoài biên chế) nếu học bổ túc văn hoá tại chức phải có chứng chỉ tốt nghiệp cấp II cả ba môn toán, lý, hoá do Bộ Giáo dục hoặc các Sở, Ty Giáo dục cấp.

- Quân nhân (còn hoặc đã ra khỏi quân đội) phải có chứng chỉ tốt nghiệp cấp II do thủ trưởng quân khu, sư, lữ đoàn, trường trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh cấp hoặc một trong các bằng cấp nêu trên.

- Cán bộ, học sinh là người dân tộc thiểu số (có quyết định giới thiệu của Uỷ ban hành chính cấp khu, tỉnh) nếu chưa tốt nghiệp một trong các hình thức trên thì phải có đủ học bạ do trường văn hoá chứng nhận đã học xong toàn bộ chương trình của cấp II.

2. Thi vào trường trung học hàng hải, trung học lâm nghiệp và trung học công nghiệp rừng:

Theo quy định về trình độ văn hoá ở mục a như đối với thí sinh thi vào hệ đại học theo chương trình đại học thể dục thể thao.

c) Tuổi, sức khoẻ, năng khiếu:

Yêu cầu sức khỏe chung đối với thí sinh là phải có thể lực tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, kinh niên, mãn tính, cố tật…Trước khi thí sinh được thu nhận vào trường phải đạt được kết quả tốt trong những kỳ kiểm tra sức khỏe, năng lực.

1. Trường cán bộ thể dục thể thao trung ương:

a) Hệ học theo chương trình đại học thể dục thể thao:

Nam: từ 17 tuổi (tính đến 01-09-1964) đến 22 tuổi. Nặng 48 kg trở lên. Cao 1m58 trở lên.

Nữ: từ 17 tuổi (tính đến 01-09-1964) đến 20 tuổi. Nặng 40 kg trở lên. Cao 1m48.

Có năng lực nhất định về thể dục thể thao.

b) Hệ học theo chương trình trung học thể dục thể thao:

Nam: từ 16 tuổi (tính đến 01-09-1964) đến 22 tuổi. Nặng 47 kg trở lên. Cao 1m58  trở lên.

Nữ: từ 16 tuổi (tính đến 01-09-1964) đến 20 tuổi. Nặng 40kg trở lên. Cao 1m48 trở lên.

Có năng lực nhất định về thể dục thể thao.

2. Trường trung học hàng hải

Tuổi từ 18 tuổi trọn (tính đến 01-09-1964) đến 26 tuổi. Riêng cán bộ, công nhân viên, xã viên hợp tác xã tuổi nhiều nhất là 30. Cao 1m58 trở lên. Biết bơi lội, chịu đựng được sóng, gió biển.

3. Trường trung học lâm nghiệp và trung học công nghiệp rừng:

Tuổi từ 17 (tính đến 01-09-1964) đến 32 tuổi, sức khỏe tốt.

Tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể của từng ngành chuyên nghiệp sẽ có thông báo riêng.

II. QUY ĐỊNH NỘP HỒ SƠ

Thí sinh phải thực hiện đúng và nộp đủ những giấy tờ quy định dưới đây:

1. Một đơn xin thi (theo mẫu của Bộ Giáo dục).

2. Một bản khai hoàn cảnh gia đình (riêng thí sinh Hà Nội làm hai bản), một phiếu thí sinh theo mẫu của Bộ Giáo dục.

Nếu thí sinh là cán bộ, công nhân viên trong biên chế Nhà nước sẽ nộp một bản sao lý lịch (nội dung theo mẫu của Bộ Nội vụ), là quân nhân nộp một bản sao lý lịch (theo mẫu của quân đội), một phiếu thí sinh (theo mẫu của Bộ Giáo dục).

3. Một bản sao giấy khai sinh (bắt buộc đối với học sinh phổ thông)

4. Một bản sao văn bằng tốt nghiệp (nếu thí sinh có sẵn).

5. Một bản trích học bạ theo mẫu của Bộ Giáo dục (khi đến dự thi văn hoá sẽ nộp cùng với bài thi).

6. Một phong bì đề sẵn địa chỉ và một tem 12 xu để trường báo trúng tuyển.

7. Nếu thí sinh là:

- Cán bộ, công nhân,quân nhân được tổ chức chọn cử đi học phải nộp một bản quyết định giới thiệu theo mẫu và do cấp có thẩm quyền ký (theo thông tư liên Bộ Nội Vụ - Giáo dục số 23-TT-LB ngày 08-04-1960).

- Dân tộc thiểu số được địa phương chọn cử đi học phải nộp một bản quyết định giới thiệu của cấp Uỷ ban hành chính khu hoặc tỉnh.

- Đảng viên hoặc đoàn viên, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua phải nộp một giấy chứng nhận của tổ chức cơ sở.

- Xã viên hợp tác xã hoặc những người lao động sản xuất khác phải nộp một giấy chứng nhận và nhận xét (theo mẫu của Bộ Giáo dục). Nếu ở nông thông do Uỷ ban hành chính xã trở lên cấp; ở thị xã, thành phố do Uỷ ban hành chính khu phố trở lên cấp; ở các công, nông, lâm trường, xí nghiệp do thủ trưởng cơ sở đó cấp. Nội dung mẫu, thủ tục chuẩn bị hồ sơ thí sinh xem bản hướng dẫn cụ thể kèm theo thông tư.

8. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 10-03-1964 đến 10-04-1964.

9. Địa điểm nộp: Nếu là học sinh phổ thông thì nộp tại trường phổ thông mình đang học. Còn các loại thí sinh khác sẽ nộp cho Phòng Giáo dục huyện hay khu phố nơi thí sinh cư trú hoặc công tác.

Từ 13-04-1964 đến 20-04-1964 các cơ sở nhận hồ sơ thí sinh sẽ chuyển giao cho Hội đồng tuyển sinh của bốn trường trên theo đúng địa chỉ ở phần IV thông tư này.

10. Cước phí chuyển hồ sơ do thí sinh chịu. Các cơ sở nhận hồ sơ sẽ quy định cụ thể hình thức nộp.

Chú ý: Các trường sẽ không trả lại hồ sơ xin thi của thí sinh không trúng tuyển.

III. NỘI DUNG THI KIỂM TRA VĂN HOÁ

A. Môn thi: Thí sinh xin thi vào bốn trường trên đều dự thi các môn: Văn, toán, lý, hoá.

- Môn thi theo chương trình cấp III phổ thông của Bộ Giáo dục năm 1963-1964 cho thí sinh đã tốt nghiệp lớp 10.

Thí sinh thi vào hệ học theo chương trình đại học thể dục thể thao sẽ thi đề thi riêng.

Thí sinh thi vào trường trung học hàng hải, trung học lâm nghiệp và trung học công nghiệp rừng sẽ thi đề thi riêng.

- Môn thi theo chương trình cấp II phổ thông của Bộ Giáo dục năm học 1963 – 1964 cho thí sinh mới tốt nghiệp lớp 7 dự thi vào hệ trung học thể dục thể thao.

B. Ngày thi, địa điểm thi: Bộ Giáo dục sẽ có thông báo sau.

IV. QUY ĐỊNH ĐỊA PHƯƠNG TUYỂN SINH CHO MỖI TRƯỜNG

a)     Trường cán bộ thể dục thể thao trung ương (địa điểm huyện Từ-Sơn, Hà-Bắc).

Chỉ nhận hồ sơ của thí sinh ở các tỉnh, thành phố: Hà-Nội, Hải-Phòng, Nam-Định, Thái-Bình, Thanh-Hoá, Nghệ-An.

Nếu thí sinh ở các tỉnh khác muốn dự thi phải do Ban thể dục thể thao địa phương (cấp tỉnh) giới thiệu và chuyển hồ sơ. Riêng nữ thí sinh không hạn chế địa phương, thí sinh bất cứ ở tỉnh nào xét bản thân có đủ điều kiện theo học muốn dự thi chỉ việc nộp hồ sơ theo như quy định ở mục 9 phần II ở ngay tại địa phương mình cư trú.

b)     Trường trung học hàng hải (địa điểm tại thành phố Hải-Phòng).

Chỉ nhận hồ sơ của thí sinh ở miền ven biển các tỉnh: Thái-Bình, Nam-Định, Ninh-Bình, Thanh-Hoá, Nghệ-An, Hà-Tĩnh, Quảng-Bình, Vĩnh-Linh, Hải-Phòng, Quảng-Ninh.

c) Trường trung học lâm nghiệp trung ương (địa điểm tại Yên Lập, Quảng-Ninh)

Chủ yếu cho thí sinh ở các tỉnh miền núi: Lạng-Sơn, Cao-Bằng, Hà-Giang, Lào-Cai, Yên-Bái, Phú-Thọ, Tuyên-Quang, Vĩnh-Phúc, Thái-Nguyên, Hà-Bắc, Quảng-Ninh,

Sơn-La, Lai-Châu, Nghĩa-Lộ, Hòa-Bình.

Ngoài ra nhà trường sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ của những thí sinh ở các tỉnh khác có nguyện vọng theo học và sẽ được xét tuyển chung.

d) Trường trung học công nghiệp rừng (địa điểm tại Hương-Sơn, Hà-Tĩnh)

Chủ yếu cho thí sinh ở các tỉnh: Hà-Nam, Nam-Định, Ninh-Bình, Thanh-Hoá, Nghệ-An, Hà-Tĩnh, Quảng-Bình, Vĩnh-Linh.

Ngoài ra nhà trường sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ cũa những thí sinh ở các tỉnh khác có nguyện vọng theo học và sẽ được xét tuyển chung.

Ngoài những quy định trên đây, thí sinh cần nghiên cứu các bản mẫu về các loại hồ sơ, các văn bản hướng dẫn, quy định tiêu chuẩn, giới thiệu trưởng để nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG


 

 
Nguyễn Khánh Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu10-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/1964
Ngày hiệu lực13/03/1964
Ngày công báo11/03/1964
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 10-TT tuyển sinh trường cán bộ thể dục thể thao trung ương, trung học hàng hải, lâm nghiệp công nghiệp rừng năm học 1964 – 1965


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 10-TT tuyển sinh trường cán bộ thể dục thể thao trung ương, trung học hàng hải, lâm nghiệp công nghiệp rừng năm học 1964 – 1965
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu10-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýNguyễn Khánh Toàn
        Ngày ban hành27/02/1964
        Ngày hiệu lực13/03/1964
        Ngày công báo11/03/1964
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 10-TT tuyển sinh trường cán bộ thể dục thể thao trung ương, trung học hàng hải, lâm nghiệp công nghiệp rừng năm học 1964 – 1965

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 10-TT tuyển sinh trường cán bộ thể dục thể thao trung ương, trung học hàng hải, lâm nghiệp công nghiệp rừng năm học 1964 – 1965

              • 27/02/1964

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/03/1964

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/03/1964

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực