Thông tư 102/2002/TT-BTC

Thông tư 102/2002/TT-BTC sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến tại Thông tư 82/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 122/2000/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 79/NĐ-CP thi hành Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 102/2002/TT-BTC sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT hàng hoá mua vào là nông lâm thủy sản chưa qua chế biến hướng dẫn TT 82/2002/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 102/2002/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2002 SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH KHẤU TRỪ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ MUA VÀO LÀ NÔNG SẢN, LÂM SẢN, THUỶ SẢN CHƯA QUA CHẾ BIẾN HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ SỐ 79/2000/NĐ-CP">82/2002/TT-BTC NGÀY 18/9/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 79/2000/NĐ-CP">122/2000/TT-BTC NGÀY 29/12/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2000/NĐ-CP NGÀY 29/12/2000 CỦACHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GTGT

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 95/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi việc khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến hướng dẫn tại điểm 1, Mục IV Thông tư số 79/2000/NĐ-CP">82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 như sau:

1) Cơ sở thương mại, xuất khẩu mua hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn, của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất nhưng sử dụng hoá đơn GTGT khi bán ra không được khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 1% tính trên giá trị hàng hoá mua vào theo bảng kê và hoá đơn GTGT.

2) Cơ sở sản xuất, chế biến mua nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn, mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất nhưng sử dụng hoá đơn GTGT để sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu thì không được khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 1% tính trên giá trị hàng hoá mua theo bảng kê và hoá đơn GTGT.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 năm 2002.

Các hướng dẫn về việc khấu trừ thuế đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến trái với hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để hướng dẫn bổ sung.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2002/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 102/2002/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/11/2002
Ngày hiệu lực 11/11/2002
Ngày công báo 15/12/2002
Số công báo Số 63
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2004
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2002/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 102/2002/TT-BTC sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT hàng hoá mua vào là nông lâm thủy sản chưa qua chế biến hướng dẫn TT 82/2002/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 102/2002/TT-BTC sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT hàng hoá mua vào là nông lâm thủy sản chưa qua chế biến hướng dẫn TT 82/2002/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 102/2002/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 11/11/2002
Ngày hiệu lực 11/11/2002
Ngày công báo 15/12/2002
Số công báo Số 63
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2004
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 102/2002/TT-BTC sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT hàng hoá mua vào là nông lâm thủy sản chưa qua chế biến hướng dẫn TT 82/2002/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 102/2002/TT-BTC sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT hàng hoá mua vào là nông lâm thủy sản chưa qua chế biến hướng dẫn TT 82/2002/TT-BTC

 • 11/11/2002

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/12/2002

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 11/11/2002

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực