Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi Phụ lục 4 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi Phụ lục 4 26/2013/TT-BNNPTNT quản lý giống thủy sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC 4 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 26/2013/TT-BNNPTNT NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2013 VỀ QUẢN LÝ GIỐNG THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2003;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản; Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản.

Quy định về thời gian sử dụng tôm thẻ chân trắng tại mục 1 khoản 2 Phụ lục 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Sử dụng không quá 04 tháng kể từ ngày nhập về cơ sở".

Điều 2. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc phát hiện những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản) để xem xét, sửa đổi bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;
- UBND các Tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng - Bộ NN&PTNT;
- Website Chính phủ, Công báo Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2014/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu11/2014/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2014
Ngày hiệu lực14/05/2014
Ngày công báo14/04/2014
Số công báoTừ số 437 đến số 438
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2014/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi Phụ lục 4 26/2013/TT-BNNPTNT quản lý giống thủy sản


Văn bản sửa đổi, bổ sung

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi Phụ lục 4 26/2013/TT-BNNPTNT quản lý giống thủy sản
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu11/2014/TT-BNNPTNT
      Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
      Người kýVũ Văn Tám
      Ngày ban hành01/04/2014
      Ngày hiệu lực14/05/2014
      Ngày công báo14/04/2014
      Số công báoTừ số 437 đến số 438
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi Phụ lục 4 26/2013/TT-BNNPTNT quản lý giống thủy sản

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT sửa đổi Phụ lục 4 26/2013/TT-BNNPTNT quản lý giống thủy sản

          • 01/04/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/04/2014

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/05/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực