Thông tư 111/2010/TT-BTC

Thông tư 111/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 9503 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 111/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đã được thay thế bởi Thông tư 184/2010/TT-BTC mức thuế suất Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 111/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 111/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 9503 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đồ chơi thuộc nhóm 95.03 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

Điều 1. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng đồ chơi thuộc nhóm 95.03 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU

MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2010/TT-BTC Ngày 30 /7/2010 của Bộ Tài chính)

Mã số

Mô tả hàng hoá

Thuế suất (%)

95.03

 

 

 

Xe đạp ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đồ chơi tương tự có bánh; xe của búp bê, búp bê; đồ chơi khác; mẫu thu nhỏ theo tỷ lệ ("scale") và các mẫu đồ chơi giải trí tương tự có hoặc không vận hành; các loại đồ chơi đố trí.

 

9503

00

10

00

- Xe đạp ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đồ chơi tương tự có bánh, xe của búp bê

10

 

 

 

 

- Búp bê:

 

9503

00

21

00

- - Búp bê, có hoặc không có trang phục

10

 

 

 

 

- - Bộ phận và phụ tùng:

 

9503

00

22

00

- - - Quần áo và phụ tùng quần áo, giầy và mũ

10

9503

00

29

00

- - - Loại khác

10

9503

00

30

00

- Tàu điện, kể cả đường ray, đèn hiệu và các phụ tùng khác của chúng

10

 

 

 

 

- Các bộ đồ lắp ráp thu nhỏ theo tỷ lệ ("scale") và các mô hình giải trí tương tự, có hoặc không vận hành:

 

9503

00

41

00

- - Bộ đồ lắp ráp mô hình máy bay

10

9503

00

49

00

- - Loại khác

10

9503

00

50

00

- Bộ xếp hình và đồ chơi xây dựng khác, bằng vật liệu khác trừ plastic

20

9503

00

60

00

- Đồ chơi hình con vật hoặc sinh vật không phải hình người

20

 

 

 

 

- Các loại đồ chơi đố trí:

 

9503

00

71

00

- - Trò chơi xếp hình hoặc xếp ảnh

10

9503

00

79

00

- - Loại khác

10

 

 

 

 

- Loại khác:

 

9503

00

91

00

- - Đồ chơi, xếp khối hoặc cắt rời hình chữ số, chữ cái hoặc hình con vật; bộ xếp chữ; bộ đồ chơi tạo chữ và tập nói; bộ đồ chơi in hình; bộ đồ chơi đếm (abaci), máy may đồ chơi; máy chữ đồ chơi

20

9503

00

92

00

- - Dây nhảy

20

9503

00

93

00

- - Hòn bi

20

9503

00

99

00

- - Loại khác

20

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/2010/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu111/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2010
Ngày hiệu lực13/09/2010
Ngày công báo19/08/2010
Số công báoTừ số 497 đến số 498
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/2010/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 111/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 111/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu111/2010/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành30/07/2010
       Ngày hiệu lực13/09/2010
       Ngày công báo19/08/2010
       Số công báoTừ số 497 đến số 498
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 111/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 111/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi