Thông tư 113/2002/TT-BTC

Thông tư 113/2002/TT-BTC bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế môn bài do Bộ Tài Chính ban hành

Thông tư 113/2002/TT-BTC điều chỉnh mức thuế môn bài bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 42/2003/TT-BTC điều chỉnh mức thuế môn bài hướng dẫn bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2003.

Nội dung toàn văn Thông tư 113/2002/TT-BTC điều chỉnh mức thuế môn bài bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 113/2002/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 75/2002/NĐ-CP">96/2002/TT-BTC NGÀY 24/10/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ MÔN BÀI

Thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài, tiếp theo Thông tư số 75/2002/NĐ-CP">96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

1- Bổ sung tiết a điểm 1 mục I của Thông tư số 75/2002/NĐ-CP">96/2002/TT-BTC

- Các doanh nghiệp thành viên của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, nộp thuế Môn bài theo mức 3.000.000 đồng.

Nếu các Doanh nghiệp thành viên có các Doanh nghiệp trực thuộc và hạch toán độc lập thì từng doanh nghiệp trực thuộc hạch toán độc lập nộp thuế Môn bài theo mức thuế 3.000.000 đồng; nếu hạch toán phụ thuộc thì nộp thuế Môn bài theo mức 2.000.000 đồng.

- Các chi nhánh của các Doanh nghiệp thành viên tại các quận, huyện, thị xã nộp thuế Môn bài theo mức 2.000.000 đồng

- Các điểm kinh doanh trực thuộc các chi nhánh quận, huyện nhưng không cùng địa điểm kinh doanh với các chi nhánh quận, huyện, thị xã nộp thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng

Riêng đối với các điểm bưu điện văn hoá xã do có đặc thù chủ yếu chỉ là cầu nối của Bưu điện các huyện, thay mặt Bưu điện huyện tiếp nhận và trả bưu phẩm, bưu kiện, thư báo ngoài ra còn phục vụ nhân dân trong việc đọc sách báo tuyên truyền tạm thời chưa thu thuế Môn bài.

2- Bổ sung tiết d điểm 1 mục I của Thông tư số 75/2002/NĐ-CP">96/2002/TT-BTC

- Đối với tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp không phải nộp thuế Môn bài riêng.

3- Về thuế Môn bài đối với các loại báo: Tiếp tục thực hiện miễn thuế Môn bài đối với các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KHTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối với báo chí

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2002/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 113/2002/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/12/2002
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày công báo 20/01/2003
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2003
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2002/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 113/2002/TT-BTC điều chỉnh mức thuế môn bài bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 113/2002/TT-BTC điều chỉnh mức thuế môn bài bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 113/2002/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 16/12/2002
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày công báo 20/01/2003
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2003
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 113/2002/TT-BTC điều chỉnh mức thuế môn bài bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 113/2002/TT-BTC điều chỉnh mức thuế môn bài bổ sung Thông tư 96/2002/TT-BTC