Thông tư 115/1998/TT-BTC

Thông tư 115/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 63/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam tại Nghị định 10/1998/NĐ-CP do Bộ Tài Chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 115/1998/TT-BTC thuế khuyến khích bảo đảm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi Thông tư 63/1998/TT-BTC Nghị định 10/1998/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/1998/NĐ-CP">115/1998/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10/1998/NĐ-CP">115/1998/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 10/1998/NĐ-CP">63/1998/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THUẾ NHẰM KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/1998/NĐ-CP

Để khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thay thế điểm 2, mục I, phần B, Thông tư số 10/1998/NĐ-CP">63/1998/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Bộ Tài chính bằng điểm 2 mới như sau:

"Các doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi miễn, giảm thuế lợi tức theo Giấy phép đầu tư. Trường hợp các ưu đãi về miễn giảm thuế lợi tức quy định tại quy định mới thuận lợi hơn các ưu đãi đã được quy định tại Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định mới nếu:

- Doanh nghiệp đang trong thời hạn được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế lợi tức theo quy định mới.

- Doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế lợi tức theo quy định mới.

Thời gian được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế lợi tức là thời gian còn lại tính từ năm cấp giấy phép điều chỉnh đến hết thời gian được hưởng ưu đãi thuế theo quy định mới.

Ví dụ: Doanh nghiệp A được cấp Giấy phép đầu tư năm 1995. Theo cấp giấy phép doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế lợi tức. Năm 1996, doanh nghiệp phát sinh lãi. Theo quy định mới, doanh nghiệp có đủ điều kiện được miễn thuế lợi tức 2 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo. Do đó, năm 1998, doanh nghiệp được cơ quan cấp giấy phép điều chỉnh ưu đãi miễn giảm thuế lợi tức.

Như vậy, doanh nghiệp A sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế lợi tức trong 3 năm 1998, 1999, 2000."

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/1998/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 115/1998/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/08/1998
Ngày hiệu lực 19/08/1998
Ngày công báo 20/12/1998
Số công báo Số 35
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/03/2001
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/1998/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 115/1998/TT-BTC thuế khuyến khích bảo đảm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi Thông tư 63/1998/TT-BTC Nghị định 10/1998/NĐ-CP


Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 115/1998/TT-BTC thuế khuyến khích bảo đảm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi Thông tư 63/1998/TT-BTC Nghị định 10/1998/NĐ-CP
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 115/1998/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 19/08/1998
Ngày hiệu lực 19/08/1998
Ngày công báo 20/12/1998
Số công báo Số 35
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/03/2001
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 115/1998/TT-BTC thuế khuyến khích bảo đảm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi Thông tư 63/1998/TT-BTC Nghị định 10/1998/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Thông tư 115/1998/TT-BTC thuế khuyến khích bảo đảm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi Thông tư 63/1998/TT-BTC Nghị định 10/1998/NĐ-CP

 • 19/08/1998

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/12/1998

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/08/1998

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực