Thông tư 12/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 12/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 12/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” bao gồm: 12 giống lúa thuần; 01 giống hồng; 01 giống cam; 01 giống táo và 03 giống thuốc lá (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Cục BVTV, Vụ PC - Bộ NN & PTNT;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12 /2012/TT-BNNPTNT, ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên giống

Mã hàng

Vùng được phép sản xuất

1

Giống lúa thuần OM 5981

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

2

Giống lúa thuần OM 5464

1006-10-10-00

Các tỉnh thành vùng Nam Bộ

3

Giống lúa thuần OM 8923

1006-10-10-00

Các tỉnh thành vùng Nam Bộ

4

Giống lúa thuần OM 5451

1006-10-10-00

Các tỉnh thành vùng Nam Bộ

5

Giống lúa thuần OM 6071

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

6

Giống lúa thuần OM 6377 (AG1)

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

7

Giống lúa thuần OM 7347

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

8

Giống lúa thuần OM 6976

1006-10-10-00

Các tỉnh thành vùng Nam Bộ

9

Giống lúa thuần OM 5954

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

10

Giống lúa thuần OM 6600

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

11

Giống lúa thuần OM 5629

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

12

Giống lúa thuần OMCS 2009 (OM7920)

1006-10-10-00

Các tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

13

Giống hồng MC1

-

Các vùng núi cao phía Bắc có độ lạnh phù hợp

14

Giống cam BH

-

Các tỉnh phía Bắc

15

Giống táo ĐL-BG1

-

Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

16

Giống thuốc lá C9-1

-

Các tỉnh phía Nam

17

Giống thuốc lá VTL5H

-

Các tỉnh phía Nam

18

Giống thuốc lá BS2

-

Các tỉnh phía Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu12/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2012
Ngày hiệu lực15/04/2012
Ngày công báo12/03/2012
Số công báoTừ số 251 đến số 252
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 12/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 12/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu12/2012/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành01/03/2012
        Ngày hiệu lực15/04/2012
        Ngày công báo12/03/2012
        Số công báoTừ số 251 đến số 252
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 12/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 12/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng

            • 01/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực