Thông tư 12-TC/HCVX

Thông Tư 12-TC_HCVX-1976 Hướng dẫn việc tiếp nhận, trả lương, sinh hoạt phí hoặc trợ cấp cho cán bộ, học sinh, quân nhân chuyển ngành được chuyển từ miền Nam ra miền Bắc do Bộ Tài Chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông Tư 12-TC_HCVX Hướng dẫn tiếp nhận, trả lương, sinh hoạt phí hoặc trợ cấp cán bộ, học sinh, quân nhân chuyển ngành từ miền Nam ra Bắc


BỘ TÀI CHÍNH
******

VIÊT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 12-TC/HCVX

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 1976 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ LƯƠNG, SINH HOẠT PHÍ HOẶC TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, HỌC SINH, QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH ĐƯỢC CHUYỂN TỪ MIỀN NAM RA MIỀN BẮC

Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị số 400-TC ngày 3-4-1976 quy định việc tiếp nhận, bố trí công tác... đối với cán bộ, bộ đội chuyển ngành, học sinh các trường nghiệp vụ, kỹ thuật, v.v... vào công tác ở miền Nam trước đây, nay được chuyển ra công tác ở miền Bắc. Dưới đây, Bộ Tài chính hướng dẫn thể thức trả lương, sinh hoạt phí, hoặc trợ cấp cho các đối tượng nói trên.

1. Những người được tiếp nhận theo chỉ thị số 400-TC của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: cán bộ, công nhân viên chức trong biên chế, học sinh các trường sơ cấp, trung cấp, sinh viên đại học, học sinh học nghề, thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tập trung, cán bộ xã được các ngành, các cấp điều đi Nam công tác B, quân nhân chuyển ngành sang các cơ quan ở miền Nam, nay được điều hẳn ra công tác ở miền Bắc; kể cả những người thuộc diện trên đây đã ra miền Bắc từ trước và đang điều dưỡng, nghỉ ngơi chờ công việc ở trạm đón tiếp thuộc Ủy ban Thống nhất của Chính phủ.

2. Căn cứ để tiếp nhận và trả lương hoặc sinh hoạt phí là các quyết định thuyên chuyển và giấy giới thiệu trả lương hoặc sinh hoạt phí của các cơ quan và cán bộ có thẩm quyền ký cấp.

Giấy giới thiệu trả lương hoặc sinh hoạt phí không được tẩy xóa, sửa chữa, phải ghi rõ: họ và tên, tuổi, chức vụ, bậc, mức lương; cơ quan cũ đã trả lương đến ngày, tháng nào, và số con được hưởng trợ cấp. Nếu giấy giới thiệu trả lương không đúng như quy định thì chỉ ứng lương và phải yêu cầu cơ quan cấp giấy giới thiệu xác minh lại, mới căn cứ vào đó để chính thức trả lương.

3. Trước đây, Bộ, cơ quan nào ở trung ương hoặc Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố nào điều động cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, v.v... đi B, thì nay Bộ, hoặc Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố ấy có trách nhiệm tiếp nhận cán bộ, công nhân viên chức, học sinh … trở về. Sau khi tiếp nhận, phải nhanh chóng giải quyết các thủ tục giấy tờ để chuyển ngay anh chị em về các cơ sở tiếp tục sản xuất, công tác như đã quy định cụ thể tại điểm 1 trong chỉ thị số 400-TC của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối với thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tập trung, và cán bộ xã thì giải quyết như sau:

Những thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tập trung và cán bộ xã đã được tuyển vào biên chế của các ngành ở miền Nam, và đã được hưởng lương hoặc sinh hoạt phí như cán bộ, công nhân viên chức của miền Nam, thì tùy theo việc sắp xếp cho các đối tượng đó: bố trí công tác, cho đi học hoặc đưa về xã tham gia sản xuất mà áp dụng các chế độ đãi ngộ quy định cho thích hợp.

Nếu đưa anh chị em về xã để tham gia sản xuất, thì ngoài tiền tầu, xe, ăn đường (như khi đi công tác), anh chị em này còn được hưởng một khoản trợ cấp một lần: cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng một tháng sinh hoạt phí hiện lĩnh.

4. Các cơ sở sản xuất, công tác có trách nhiệm căn cứ vào giấy giới thiệu trả lương hoặc sinh hoạt phí để trả lương hoặc sinh hoạt phí cho những cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, v.v... được cấp trên bố trí về công tác, sản xuất tại cơ sở của mình. Kinh phí trả lương và trợ cấp nói ở trên giải quyết như sau:

a) Đối với cán bộ, công nhân viên chức trong biên chế được điều vào miền Nam từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nay trở lại, thì cơ quan, xí nghiệp cũ sử dụng quỹ lương được duyệt năm 1976 của mình để trả lương cho số cán bộ, công nhân viên chức này, không được tăng thêm chỉ tiêu biên chế – quỹ lương (xem quy định tại điểm 2 chỉ thị số 400-TC)

b) Đối với cán bộ, công nhân viên chức trong biên chế được điều vào miền Nam từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, nay trở ra Bắc, thì cơ quan, xí nghiệp cũ dùng quỹ lương đã được duyệt năm 1976 của mình để trả lương cho số cán bộ này. Trường hợp không đủ thì đề nghị Ủy ban Kế hoạch cùng cấp điều chỉnh thêm chỉ tiêu lao động quỹ lương (nếu thuộc khu vực sản xuất); hoặc đề nghị ban tổ chức dân chính và cơ quan tài chính cùng cấp điều chỉnh thêm chỉ tiêu biên chế – quỹ lương (nếu thuộc khu vực không sản xuất).

c) Đối với học sinh, sinh viên, không kể được điều vào miền Nam từ thời kỳ nào, nay được trở lại trường cũ tiếp tục học tập thì do quỹ học bổng – sinh hoạt phí năm 1976 của trường đài thọ. Trường hợp không đủ thì đề nghị Ủy ban Kế hoạch và cơ quan tài chính cùng cấp điều chỉnh thêm chỉ tiêu đào tạo.

d) Đối với thanh niên xung phong và cán bộ xã được đưa về xã để tham gia sản xuất, thì cơ quan tiếp nhận lập dự trù kinh phí với cơ quan tài chính cùng cấp để đề nghị cấp phát.

Các khoản chi tăng thêm nói ở trên thuộc cấp ngân sách nào, thì do cấp ngân sách ấy đài thọ.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Văn Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12-TC/HCVX

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu12-TC/HCVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/1976
Ngày hiệu lực16/07/1976
Ngày công báo01/07/1976
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12-TC/HCVX

Lược đồ Thông Tư 12-TC_HCVX Hướng dẫn tiếp nhận, trả lương, sinh hoạt phí hoặc trợ cấp cán bộ, học sinh, quân nhân chuyển ngành từ miền Nam ra Bắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông Tư 12-TC_HCVX Hướng dẫn tiếp nhận, trả lương, sinh hoạt phí hoặc trợ cấp cán bộ, học sinh, quân nhân chuyển ngành từ miền Nam ra Bắc
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu12-TC/HCVX
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrịnh Văn Bính
        Ngày ban hành01/07/1976
        Ngày hiệu lực16/07/1976
        Ngày công báo01/07/1976
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông Tư 12-TC_HCVX Hướng dẫn tiếp nhận, trả lương, sinh hoạt phí hoặc trợ cấp cán bộ, học sinh, quân nhân chuyển ngành từ miền Nam ra Bắc

              Lịch sử hiệu lực Thông Tư 12-TC_HCVX Hướng dẫn tiếp nhận, trả lương, sinh hoạt phí hoặc trợ cấp cán bộ, học sinh, quân nhân chuyển ngành từ miền Nam ra Bắc

              • 01/07/1976

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/07/1976

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/07/1976

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực