Thông tư 13/2014/TT-BXD

Thông tư 13/2014/TT-BXD về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý – hóa xi măng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 13/2014/TT-BXD Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Kỹ thuật Sơn mài Khảm trai Khoan đào Phân tích xi măng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/TT-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỐI VỚI NGHỀ KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẢM TRAI; KHOAN ĐÀO ĐƯỜNG HẦM; PHÂN TÍCH CƠ LÝ – HÓA XI MĂNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;

Trên cơ sở Công văn số 2821/LĐTBXH -TCDN ngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thỏa thuận ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý – hóa xi măng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề: Kỹ thuật Sơn mài và Khảm trai; Khoan đào đường hầm; Phân tích Cơ lý – hóa xi măng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân nhân dân tối cao;            
- Công báo; Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
- Lưu: VT,TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2014/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu13/2014/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2014
Ngày hiệu lực15/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2014/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 13/2014/TT-BXD Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Kỹ thuật Sơn mài Khảm trai Khoan đào Phân tích xi măng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 13/2014/TT-BXD Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Kỹ thuật Sơn mài Khảm trai Khoan đào Phân tích xi măng
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu13/2014/TT-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Đình Toàn
        Ngày ban hành29/08/2014
        Ngày hiệu lực15/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 13/2014/TT-BXD Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Kỹ thuật Sơn mài Khảm trai Khoan đào Phân tích xi măng

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 13/2014/TT-BXD Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Kỹ thuật Sơn mài Khảm trai Khoan đào Phân tích xi măng

            • 29/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực