Thông tư 135/2009/TT-BTC

Thông tư 135/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon (min 94%) do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 135/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon min 94% đã được thay thế bởi Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 135/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon min 94%


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 135/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI MẶT HÀNG OXADIAZON (MIN 94%)

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Oxadiazon (min 94%) như sau:

Điều 1. Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng Oxadiazon (min 94%).

Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Oxadiazon (min 94%) thuộc nhóm 29.34 quy định tại Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mã hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành và áp dụng đối với các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2009/TT-BTC ngày 2 /7/2009 của Bộ Tài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất (%)

29.34

 

 

 

Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học; hợp chất dị vòng khác.

 

2934

10

00

00

- Hợp chất có chứa 1 vòng thiazol chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc

0

2934

20

00

00

- Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 vòng benzothiazol (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm

0

2934

30

00

00

- Hợp chất có chứa trong cấu trúc 1 vòng phenothiazin (đã hoặc chưa hydro hóa), chưa ngưng tụ thêm

0

 

 

 

 

- Loại khác:

 

2934

91

00

00

- - Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN),dextromoramit (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN), phedimetrazin (INN), phenmetrazin (INN) và sufentanil (INN); muối của chúng

0

2934

99

 

 

- - Loại khác:

 

2934

99

10

00

- - - Axit nucleic và muối của nó

10

2934

99

20

00

- - - Sultones; sultams; diltiazem

5

2934

99

30

00

- - - Axit penicillanic 6-Amino

0

2934

99

90

 

- - - Loại khác:

 

2934

99

90

10

- - - - Oxadiazon (min 94%)

0

2934

99

90

90

- - - - Loại khác

5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu135/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2009
Ngày hiệu lực16/08/2009
Ngày công báo18/07/2009
Số công báoTừ số 345 đến số 346
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 135/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon min 94%


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 135/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon min 94%
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu135/2009/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành02/07/2009
       Ngày hiệu lực16/08/2009
       Ngày công báo18/07/2009
       Số công báoTừ số 345 đến số 346
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2010
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 135/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon min 94%

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 135/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon min 94%