Thông tư 137/2008/TT-BQP

Thông tư 137/2008/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 137/2008/TT-BQP chế độ phụ cấp trách nhiệm cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng


BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/2008/TT-BQP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội;

Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng trong quân đội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

a) Chủ nhiệm chuyên trách, Phó chủ nhiệm chuyên trách, uỷ viên chuyên trách trong Ủy ban kiểm giữa các cấp thuộc Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự, biên phòng địa phương;

b) Cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra đảng trong Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự, biên phòng địa phương;

2. Đối tượng không áp dụng

a) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên uỷ ban kiểm tra đảng các cấp làm công tác kiểm tra không chuyên trách thuộc Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự, biên phòng địa phương;

b) Cán bộ làm công tác kiểm tra kiêm nhiệm của các đảng bộ thuộc Đảng bộ Quân đội và đảng bộ quân sự, biên phòng địa phương;

c) Cán bộ công tác ở cơ quan uỷ ban kiểm tra đảng nhưng không trực tiếp làm công tác kiểm tra (Hậu cần, phục vụ, hành chính, lái xe,.. .v.v...);

d) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư này không được hưởng phụ cấp trách nhiệm trong các trường hợp sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thời gian đi học tập trung tại các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc không hưởng

Bộ Quốc phòng
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 137/2008/TT-BQP

, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 lương từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bị đình chỉ công tác.

II. MỨC PHỤ CẤP, NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁCH TÍNH TRẢ

1. Mức phụ cấp

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư này được hưởng phụ cấp trách nhiệm kiểm tra bằng 15% tính trên mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp trách nhiệm được tính trong dự toán ngân sách thường xuyên hàng năm của đơn vị.

3. Cách tính trả

a) Phụ cấp trách nhiệm được tính trên mức lương cấp hàm, ngạch bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), được xác định theo công thức sau:

Phụ cấp trách nhiệm

=

Mức lương tối thiểu chung

x

Hệ số lương theo cấp hàm, ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo + % (quy ra hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

x

Mức phụ cấp trách nhiệm

Ví dụ: Tháng 10 năm 2008, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn A, được Đảng uỷ QSTW chuẩn y kết quả bầu cử làm Uỷ viên thường trực Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ Quân đoàn (hệ số phụ cấp chức vụ = 0,80). Đồng chí A được hưởng phụ cấp trách nhiệm như sau:

Phụ cấp trách nhiệm tháng 10/2008 của đồng chí A là: 591.000 đ/tháng { = 540.000 x (7,30 + 0,80) x 15%};

b) Phụ cấp trách nhiệm được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi thôi đảm nhiệm chuyên trách công tác kiểm tra đảng từ tháng nào thì thôi hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm từ tháng tiếp theo.

Trường hợp vừa thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm vừa thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp đặc thù hoặc phụ cấp ưu đãi ngành thì chi được hưởng một loại phụ cấp mức cao nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chính uỷ và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội có trách nhiệm triển khai thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Thông tư này;

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký;

Chế độ phụ cấp trách nhiệm được tính hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2008. Trường hợp đảm nhiệm chuyên trách công tác kiểm tra đảng từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 trở về trước thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng 09 năm 2008; các trường hợp đảm nhiệm chuyên trách công tác kiểm tra đảng sau ngày 01 tháng 9 năm 2008 thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ tháng có Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử của cấp có thẩm quyền.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ (qua Cục Tài chính/BQP) để xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Được

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/2008/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu137/2008/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2008
Ngày hiệu lực26/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/2008/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 137/2008/TT-BQP chế độ phụ cấp trách nhiệm cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 137/2008/TT-BQP chế độ phụ cấp trách nhiệm cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu137/2008/TT-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Văn Được
        Ngày ban hành11/11/2008
        Ngày hiệu lực26/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 137/2008/TT-BQP chế độ phụ cấp trách nhiệm cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 137/2008/TT-BQP chế độ phụ cấp trách nhiệm cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra Đảng

           • 11/11/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực