Thông tư 14/LĐTBXH-TT

Thông tư 14/LĐTBXH-TT-1996 sửa đổi TT 05/LĐTBXH-TT-1996 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về không ký kết hợp đồng Lao động quy định tại NĐ 87/CP-1995 và 88/CP-1995 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 14/LĐTBXH-TT xử phạt vi phạm hành chính không ký kết hợp đồng lao động sửa đổi Thông tư 05/LĐTBXH-TT đã được thay thế bởi Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 14/LĐTBXH-TT xử phạt vi phạm hành chính không ký kết hợp đồng lao động sửa đổi Thông tư 05/LĐTBXH-TT


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/LĐTBXH-TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 14/LĐTBXH-TT NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ SỐ 05/LĐTBXH-TT NGÀY 12/2/1996 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ KHÔNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/CP NGÀY 12/12/1995 VÀ SỐ 88/CP NGÀY 14/12/1995 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ tệ nạn xã hội nghiêm trọng và Nghị định số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/LĐTBXH-TT ngày 12/2/1996, cụ thể như sau:

1- Huỷ bỏ điểm 3 phần II.

2- Gộp điểm 4 và điểm 5 phần II thành điểm 3 và sửa lại như sau:

Những tình tiết giảm nhẹ và những tình tiết tăng nặng theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995 và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ.

3- Bổ sung vào điểm 1 phần III về việc lập hồ sơ xử phạt cụ thể như sau:

Hồ sơ được lập thành 3 bản gửi người vi phạm, Kho bạc Nhà nước và lưu tại cơ quan xử phạt. Trường hợp quyết định phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên phải lập thêm một bản gửi cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Trần Đình Hoan

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/LĐTBXH-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu14/LĐTBXH-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/1996
Ngày hiệu lực20/06/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/LĐTBXH-TT

Lược đồ Thông tư 14/LĐTBXH-TT xử phạt vi phạm hành chính không ký kết hợp đồng lao động sửa đổi Thông tư 05/LĐTBXH-TT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 14/LĐTBXH-TT xử phạt vi phạm hành chính không ký kết hợp đồng lao động sửa đổi Thông tư 05/LĐTBXH-TT
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu14/LĐTBXH-TT
    Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
    Người kýTrần Đình Hoan
    Ngày ban hành20/06/1996
    Ngày hiệu lực20/06/1996
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Vi phạm hành chính
    Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
    Cập nhật13 năm trước

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Thông tư 14/LĐTBXH-TT xử phạt vi phạm hành chính không ký kết hợp đồng lao động sửa đổi Thông tư 05/LĐTBXH-TT

      Lịch sử hiệu lực Thông tư 14/LĐTBXH-TT xử phạt vi phạm hành chính không ký kết hợp đồng lao động sửa đổi Thông tư 05/LĐTBXH-TT