Thông tư 1455/LĐ/TL

Thông tư 1455/LĐ/TL năm 1960 xét duyệt thêm một số nghề thuộc ngành kiến thiết cơ bản được hưởng mức lương định cho những công việc đặc biệt có hại đến sức khỏe do Bộ Lao Động ban hành

BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1455/LĐ/TL

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT THÊM MỘT SỐ NGHỀ THUỘC NGÀNH KIẾN THIẾT CƠ BẢN ĐƯỢC HƯỞNG MỨC LƯƠNG ĐỊNH CHO NHỮNG CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT CÓ HẠI ĐẾN SỨC KHỎE

BỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi:
Đồng kính gửi

- Bộ Kiến trúc
- Các Bộ quản lý xí nghiệp kiến thiết cơ bản
- Văn phòng Công nghiệp Phủ Thủ tướng
- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
- Các Sở, Ty, Phòng Lao động

 

Căn cứ Thông tư số 20/TT-LĐ ngày 01-8-1960 của Bộ Lao động quy định và hướng dẫn cách trả lương cho những nghề được hưởng mức lương định cho những công việc đặc biệt có hại cho sức khỏe; dựa theo đề nghị của Bộ Kiến trúc, Bộ Lao động thỏa thuận cho những nghề sau đây được hưởng mức lương định cho những công việc đặc biệt có hại đến sức khỏe mà trong bảng danh sách kèm theo Thông tư số 20/TT-LĐ nói trên chưa quy định; cụ thể là:

- Công nhân lái các loại xe xúc, ủi đất ở trên công trường kiến thiết cơ bản như các hiệu xe “Buyn-đô-ze”, “Êc-ca-va-tơ”, “Ang-dô-gie” “Ni-vơ-lơ”, “Scơ-rape”.

Về phương pháp tính trả lương và các điều khoản thi hành lương định cho những công việc đặc biệt có hại cho sức khỏe vẫn thi hành theo những quy định của Thông tư số 20/TT-LĐ ngày 01-8-1960 của Bộ Lao động.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG

 
 
 

Nguyễn Đăng

 

Thuộc tính văn bản 1455/LĐ/TL
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 1455/LĐ/TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/09/1960
Ngày hiệu lực 15/10/1960
Ngày công báo 19/10/1960
Số công báo Số 44
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 1455/LĐ/TL xét duyệt nghề thuộc ngành kiến thiết cơ bản hưởng mức lương định công việc đặc biệt có hại sức khỏe


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 1455/LĐ/TL xét duyệt nghề thuộc ngành kiến thiết cơ bản hưởng mức lương định công việc đặc biệt có hại sức khỏe
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 1455/LĐ/TL
Cơ quan ban hành Bộ Lao động
Người ký Nguyễn Đăng
Ngày ban hành 30/09/1960
Ngày hiệu lực 15/10/1960
Ngày công báo 19/10/1960
Số công báo Số 44
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 30/09/1960

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/10/1960

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/10/1960

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực