Thông tư 15/2005/TT-BLĐTBXH

Thông tư 15/2005/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 22/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và Thông tư 05/2004/TT-BLĐTBXH về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 1/1/1995 do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 15/2005/TT-BLĐTBXH lao động Việt Nam làm việc nước ngoài sửa đổi 22/2003/TT-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2005/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 15/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 9 THÁNG 03 NĂM 2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2004/TT-BLĐTBXH NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG ĐÃ CHẾT TRƯỚC NGÀY 01/01/1995

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH) và Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 3 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2003/NĐ-CP về chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 05/2004/TT-BLĐTBXH) như sau:

I. SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 22/2003/TT-BLĐTBXH

1. Sửa Điểm 2.1, Mục V sau:

"2.1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình, nội dung đào tạo - giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; và giao cho Cục Quản lý lao động ngoài nước phát hành tài liệu thống nhất và hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động thực hiện."

2. Sửa Điểm 2.1.b, Mục VII sau:

"b. Thẩm quyền xử lý vi phạm:

b.1. Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước có thẩm quyền tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng;

b.2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đình chỉ hoạt động xuất khẩu lao động từ 01 đến 06 tháng; quyết định đình chỉ hoạt động xuất khẩu lao động; quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài."

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 05/2004/TT-BLĐTBXH

1. Sửa đổi đoạn cuối của tiết b, Điểm 1 Mục IV của Thông tư sau:

"... Các bản sao nói trên có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)..."

2. Bổ sung tiết c, Điểm 1 mục IV của Thông tư sau:

"c. Giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận của UBND xã, phường, của cơ quan, đơn vị quản lý (trước khi chết) về thời điểm chết của người có công."

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2005/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu15/2005/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2005
Ngày hiệu lực12/04/2005
Ngày công báo28/03/2005
Số công báoTừ số 23 đến số 24
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2005/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 15/2005/TT-BLĐTBXH lao động Việt Nam làm việc nước ngoài sửa đổi 22/2003/TT-BLĐTBXH


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư 15/2005/TT-BLĐTBXH lao động Việt Nam làm việc nước ngoài sửa đổi 22/2003/TT-BLĐTBXH
  Loại văn bảnThông tư
  Số hiệu15/2005/TT-BLĐTBXH
  Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  Người kýNguyễn Thị Hằng
  Ngày ban hành09/03/2005
  Ngày hiệu lực12/04/2005
  Ngày công báo28/03/2005
  Số công báoTừ số 23 đến số 24
  Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
  Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
  Cập nhật16 năm trước

  Văn bản thay thế

   Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 15/2005/TT-BLĐTBXH lao động Việt Nam làm việc nước ngoài sửa đổi 22/2003/TT-BLĐTBXH

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 15/2005/TT-BLĐTBXH lao động Việt Nam làm việc nước ngoài sửa đổi 22/2003/TT-BLĐTBXH

        • 09/03/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/03/2005

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 12/04/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực