Thông tư 15/2010/TT-BKHCN

Thông tư 15/2010/TT-BKHCN ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 15/2010/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn bức xạ


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/2010/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP”

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;
Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, ATBXHN, TĐC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2010/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu15/2010/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2010
Ngày hiệu lực29/10/2010
Ngày công báo03/10/2010
Số công báoTừ số 575 đến số 576
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2010/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 15/2010/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn bức xạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 15/2010/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn bức xạ
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu15/2010/TT-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýLê Đình Tiến
       Ngày ban hành14/09/2010
       Ngày hiệu lực29/10/2010
       Ngày công báo03/10/2010
       Số công báoTừ số 575 đến số 576
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 15/2010/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn bức xạ

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 15/2010/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn bức xạ

          • 14/09/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/10/2010

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/10/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực