Thông tư 16/2005/TT-BTM

Thông tư 16/2005/TT-BTM bổ sung Thông tư 22/2000/TT-BTM hướng dẫn Nghị định 24/2000/NĐ-CP thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về tính giá trị khấu hao luỹ kế trong tính toán nhập khẩu máy móc,thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ thương mại ban hành

Thông tư 16/2005/TT-BTM tính giá trị khấu hao lũy kế nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định bổ sung 22/2000/TT-BTM đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Thông tư 16/2005/TT-BTM tính giá trị khấu hao lũy kế nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định bổ sung 22/2000/TT-BTM


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2005/TT-BTM

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 16/2005/TT-BTM NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2005 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 22/2000/TT-BTM NGÀY 15/12/2000 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2000/NĐ-CP NGÀY 31/7/2000 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VỀ TÍNH GIÁ TRỊ KHẤU HAO LUỸ KẾ TRONG TÍNH TOÁN NHẬP KHẨU MÁY MÓC,THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngàu 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Thương mại hướng dẫn việc tính giá trị khấu hao luỹ kế trong tính toán nhập khẩu tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

1. Bổ sung Khoản 2.1.6, Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại như sau:

“2.1.6. Quy định về tính giá trị khấu hao luỹ kế trong tính toán nhập khẩu mãy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển để tạo tài sản cố định:

- Trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển đã được nêu trong giải trình kinh tế kỹ thuật, nhưng vốn đầu tư phân bổ cho nhập khẩu không phù hợp với thực tế nhập khẩu. Việc tính toán này phải phù hợp với quy định về trị giá nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển vượt trị giá nhập khẩu phân bổ quy định tại Khoản 2.1.1.

- Trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển để mở rộng công suất sản xuất: doanh nghiệp được dùng vốn khấu hao luỹ kế để tính toán nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mở rộng công suất sau khi đã được cơ quan cấp phép đầu tư xác nhận đã đăng ký mở rộng sản xuất. Việc tính toán này phải phù hợp với quy định tại Khoản 2.1.2.

- Trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển để thay thế hoặc đổi mới công nghệ: doanh nghiệp được dùng vốn khấu hao luỹ kế để nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển cũ. Việc tính toán này phải phù hợp với quy định tại Khoản 2.1.3.

- Trường hợp do tiến bộ kỹ thuật nên có các thiết bị phụ trợ mới, phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: doanh nghiệp được dùng vốn khấu hao luỹ kế để nhập khẩu thiết bị mới nếu thiết bị mới phù hợp với mục tiêu sản xuất được quy định tại Giấy phép đầu tư; trường hợp thiết bị mới làm thay đổi mục tiêu sản xuất thì phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh mục tiêu sản xuất trước khi nhập khẩu.

- Các doanh nghiệp khi nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định bằng vốn khấu hao luỹ phải thực hiện đúng kế hoạch sử dụng quỹ khấu hao luỹ kế đã đăng ký với cơ quan thuế. Vốn khấu hao luỹ kế sử dụng trong quá trình nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định không được tính vào phần vốn đầu tư đã cam kết thực hiện.”.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Lê Danh Vĩnh

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2005/TT-BTM

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu16/2005/TT-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2005
Ngày hiệu lực10/09/2005
Ngày công báo26/08/2005
Số công báoTừ số 38 đến số 39
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2005/TT-BTM

Lược đồ Thông tư 16/2005/TT-BTM tính giá trị khấu hao lũy kế nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định bổ sung 22/2000/TT-BTM


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 16/2005/TT-BTM tính giá trị khấu hao lũy kế nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định bổ sung 22/2000/TT-BTM
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu16/2005/TT-BTM
    Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
    Người kýLê Danh Vĩnh
    Ngày ban hành16/08/2005
    Ngày hiệu lực10/09/2005
    Ngày công báo26/08/2005
    Số công báoTừ số 38 đến số 39
    Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 16/2005/TT-BTM tính giá trị khấu hao lũy kế nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định bổ sung 22/2000/TT-BTM

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 16/2005/TT-BTM tính giá trị khấu hao lũy kế nhập khẩu máy móc, thiết bị phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định bổ sung 22/2000/TT-BTM