Thông tư 16/2008/TT-BCT

Thông tư 16/2008/TT-BCT hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 16/2008/TT-BCT hướng dẫn nhập khẩu mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 đã được thay thế bởi Quyết định 8257/QĐ-BCT 2014 hệ thống hóa văn bản pháp luật quản lý nhà nước Bộ Công Thương đến 2013 và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 16/2008/TT-BCT hướng dẫn nhập khẩu mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/2008/TT-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG THUỘC DANH MỤC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2009

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 như sau:

I. LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU NĂM 2009

Stt

Mã số hàng hoá

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

1

04070091

Trứng gà

34.000

04070092

Trứng vịt

04070099

Loại khác

2

2401

Thuốc lá nguyên liệu

tấn

45.000

3

2501

Muối

tấn

250.000

4

1701

Đường tinh luyện, đường thô

tấn

61.000

 

II. NGUYÊN TẮC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN

Nguyên tắc giấy phép theo chế độ hạn ngạch thuế quan, đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan và thủ tục cấp phép theo hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện và đường thô cho các thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu để phục vụ trực tiếp sản xuất.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu16/2008/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực08/01/2009
Ngày công báo24/12/2008
Số công báoTừ số 693 đến số 694
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 16/2008/TT-BCT hướng dẫn nhập khẩu mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 16/2008/TT-BCT hướng dẫn nhập khẩu mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu16/2008/TT-BCT
     Cơ quan ban hànhBộ Công thương
     Người kýNguyễn Thành Biên
     Ngày ban hành09/12/2008
     Ngày hiệu lực08/01/2009
     Ngày công báo24/12/2008
     Số công báoTừ số 693 đến số 694
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2014
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 16/2008/TT-BCT hướng dẫn nhập khẩu mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 16/2008/TT-BCT hướng dẫn nhập khẩu mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009