Thông tư 16/2009/TT-BXD

Thông tư 16/2009/TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2008/TT-BXD hướng dẫn quản lý đường đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 16/2009/TT-BXD sửa đổi 04/2008/TT-BXD quản lý đường đô thị


BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 16/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2008/TT-BXD NGÀY 20/02/2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị như sau:

Điều 1. Sửa đổi điểm 1 mục II phần I như sau:

"1. Đường đô thị (hay đường phố): là đường bộ nằm trong phạm vi nội thành, nội thị, được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt."

Điều 2. Sửa đổi điểm 8 mục II phần I như sau:

“8. Hành lang an toàn đường đô thị là bề rộng tính từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

Điều 3. Bổ sung điểm 4 mục III phần I như sau:

“4. Đường ngoài phạm vi nội thành, nội thị nhưng nằm trong ranh giới khu đô thị, khu đô thị mới, đô thị mới được thống nhất quản lý như đường đô thị.”

Điều 4. Bổ sung điểm 10 mục IV phần I như sau:

"10. Các hành vi vi phạm các quy định cấm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị sẽ bị xử lý theo các quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.”

Điều 5. Sửa đổi mục I phần III như sau:

“I. Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn: ...”

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/ 8 /2009.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Sở QH-KT, XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Website Chính phủ, Website Bộ XD;
- Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, HTKT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2009/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu16/2009/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2009
Ngày hiệu lực14/08/2009
Ngày công báo28/07/2009
Số công báoTừ số 357 đến số 358
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2009/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 16/2009/TT-BXD sửa đổi 04/2008/TT-BXD quản lý đường đô thị


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 16/2009/TT-BXD sửa đổi 04/2008/TT-BXD quản lý đường đô thị
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu16/2009/TT-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýCao Lại Quang
       Ngày ban hành30/06/2009
       Ngày hiệu lực14/08/2009
       Ngày công báo28/07/2009
       Số công báoTừ số 357 đến số 358
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 16/2009/TT-BXD sửa đổi 04/2008/TT-BXD quản lý đường đô thị

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 16/2009/TT-BXD sửa đổi 04/2008/TT-BXD quản lý đường đô thị

           • 30/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực