Thông tư 16/2011/TT-BTC

Thông tư 16/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2006/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 16/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2006/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 201/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 16/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2006/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 61/2006/TT-BTC NGÀY 29/6/2006 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG NÔNG SẢN CHƯA QUA CHẾ BIẾN DO PHÍA VIỆT NAM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ, TRỒNG TẠI CAMPUCHIA NHẬP KHẨU VỀ NƯỚC

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Danh mục II: Danh mục các tỉnh giáp biên giới Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục II: Danh mục các tỉnh giáp biên giới Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 61/2006/TT-BTC

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các tỉnh giáp biên giới Việt Nam thay thế Danh mục II ban hành kèm theo Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC

CÁC TỈNH GIÁP BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAMPUCHIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính)

STT

Tên tỉnh của Việt Nam

Tên tỉnh của Campuchia

1

Kon Tum

Ratanakiri

2

Gia Lai

Ratanakiri

3

Đắk Lắk

Ratanakiri

Mondunkiri

4

Đắk Nông

Mondunkiri

5

Bình Phước

Mondunkiri

Crachê

KôngPôngChàm

6

Tây Ninh

KôngPôngChàm

Sveyriêng

Prâyveng

7

Long An

Sveyriêng

Prâyveng

8

Đồng Tháp

Prâyveng

9

An Giang

Kanđal

Takeo

10

Kiên Giang

Kampốt

Takeo

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2011/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu16/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2011
Ngày hiệu lực01/04/2011
Ngày công báo26/02/2011
Số công báoTừ số 105 đến số 106
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2011/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 16/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2006/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 16/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2006/TT-BTC
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu16/2011/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành09/02/2011
     Ngày hiệu lực01/04/2011
     Ngày công báo26/02/2011
     Số công báoTừ số 105 đến số 106
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/04/2013
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 16/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2006/TT-BTC

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 16/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2006/TT-BTC