Thông tư 16.a/2010/TT-BTP

Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch đã được thay thế bởi Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16.a/2010/TT-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BIỂU MẪU HỘ TỊCH BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 08.A/2010/TT-BTP

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Để bảo đảm việc quản lý, sử dụng thống nhất các biểu mẫu hộ tịch trong toàn quốc; Bộ Tư pháp sửa đổi nội dung Điều 3 của 02 biểu mẫu hộ tịch (Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1 và Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1.a) như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này sửa đổi nội dung Điều 3 của 02 biểu mẫu hộ tịch (Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1 và Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1.a) được ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 15 tháng 3 năm 2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, bao gồm:

- Mẫu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính) - Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1 - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện;

- Mẫu Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao) - Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1.a - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện.

Điều 2. Nội dung Điều 3 của 02 biểu mẫu Quyết định (Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1 và Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.1.a) được sửa đổi như sau:

"Điều 3. ..................................................................................................................

và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này".

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2010./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16.a/2010/TT-BTP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu16.a/2010/TT-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2010
Ngày hiệu lực01/12/2010
Ngày công báo16/01/2011
Số công báoTừ số 57 đến số 58
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/01/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16.a/2010/TT-BTP

Lược đồ Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu16.a/2010/TT-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýĐinh Trung Tụng
       Ngày ban hành08/10/2010
       Ngày hiệu lực01/12/2010
       Ngày công báo16/01/2011
       Số công báoTừ số 57 đến số 58
       Lĩnh vựcQuyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/01/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch