Thông tư 16-BNgT/PC/HQ

Thông tư 16-BNgT/PC/HQ-1984 hướng dẫn gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với những gói nhỏ của các gia đình trong nước có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ Ngoại Thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 16-BNgT/PC/HQ hướng dẫn gửi nhận hàng phi mậu dịch hình thức quà biếu gói nhỏ gia đình trong nước thân nhân định cư ngoài XHCN


BỘ NGOẠI THƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16-BNgT/PC/HQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1984

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ NGOẠI THƯƠNG SỐ 16-BNgT/PC/HQ NGÀY 21-2-1984 HƯỚNG DẪN VIỆC GỬI VÀ NHẬN HÀNG PHI MẬU DỊCH DƯỚI HÌNH THỨC QUÀ BIẾU ĐỐI VỚI NHỮNG GÓI NHỎ CỦA CÁC GIA ĐÌNH TRONG NƯỚC CÓ THÂN NHÂN ĐỊNH CƯ Ở CÁC NƯỚC NGOÀI HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

Ngày 19 tháng 10 năm 1983 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ra Thông tư số 275-CT bổ sung một số quy định cụ thể để thi hành Quyết định số 151-HĐBT ngày 31-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa nhận tiền, nhận hàng do thân nhân của họ gửi về.

Để tạo điều kiện dễ dàng cho các gia đình trong nước gửi và nhận hàng hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với những gói nhỏ, và căn cứ theo Điều 26 Điều lệ hải quan ban hành kèm theo Nghị định số 3-CP ngày 27-2-1960 của Hội đồng Chính phủ, Bộ Ngoại thương hướng dẫn cụ thể một số điểm sau đây:

1. Quà biếu gói nhỏ và đối tượng được gửi và nhận quà biếu gói nhỏ.

a. Quà biếu gói nhỏ. Căn cứ Thông tư số 275-CT ngày 19-10-1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Điều 26 Điều lệ hải quan ban hành kèm theo Nghị định số 3-CP ngày 27-2-1960 của Hội đồng Chính phủ, quà biếu gói nhỏ là những gói quà biếu trị giá kinh tế không lớn, cụ thể là không quá 500 (năm trăm) đồng Việt Nam (đối với quà biếu gửi) hoặc 1000 (một nghìn) đồng Việt Nam (đối với quà biếu nhận) theo giá tính thuế hàng hoá đối với hàng xuất nhập khẩu phi mậu dịch do Bộ Tài chính ấn định.

b. Đối tượng được gửi và nhận quà biếu gói nhỏ:

Theo quy định của Hội đồng Bộ trưởng, các gia đình trong nước có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi và nhận quà biếu gói nhỏ đều được tạo điều kiện dễ dàng, không phân biệt các gia đình đó thuộc hay không thuộc đối tượng của Quyết định số 151-HĐBT.

2. Thủ tục gửi và nhận quà biếu gói nhỏ.

Quà biếu gói nhỏ đúng trị giá quy định, không thuộc các mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu (các mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ghi trong phụ lục số I và phụ lục số II kèm theo Quyết định số 103-BNgT/PC/HQ ngày 3-3-1983 của Bộ Ngoại thương) thì được miễn giấy phép, miễn thuế, không phải ghi vào sổ gửi, nhận hàng và không hạn chế về số lần gửi hoặc nhận.

Quà biếu gửi hoặc nhận không thuộc phạm vi gói nhỏ (vượt quá 500 đồng Việt Nam - đối với quà biếu gửi, hoặc 1000 đồng Việt Nam - đối với quà biếu nhận), người gửi hoặc người nhận phải thực hiện theo các quy định hiện hành.

Mỗi lần làm thủ tục gửi hoặc nhận quà biếu gói nhỏ, người gửi hoặc người nhận phải nộp lệ phí bằng 1% trị giá quà biếu cho cơ quan hải quan hoặc bưu điện (nơi không có tổ chức hải quan)

3. Điều khoản thi hành.

Mọi hành vi lợi dụng các quy định trên để gửi hoặc nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu trái phép đều bị xử lý theo Thông tư số 275-CT ngày 19-10-1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và luật lệ hải quan hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 1984.

Cục Hải quan có nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể để thực hiện các quy định này.

 

Nguyễn Tu

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16-BNgT/PC/HQ

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu16-BNgT/PC/HQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/1984
Ngày hiệu lực01/03/1984
Ngày công báo15/02/1984
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16-BNgT/PC/HQ

Lược đồ Thông tư 16-BNgT/PC/HQ hướng dẫn gửi nhận hàng phi mậu dịch hình thức quà biếu gói nhỏ gia đình trong nước thân nhân định cư ngoài XHCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 16-BNgT/PC/HQ hướng dẫn gửi nhận hàng phi mậu dịch hình thức quà biếu gói nhỏ gia đình trong nước thân nhân định cư ngoài XHCN
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu16-BNgT/PC/HQ
     Cơ quan ban hànhBộ Ngoại thương
     Người kýNguyễn Tu
     Ngày ban hành21/02/1984
     Ngày hiệu lực01/03/1984
     Ngày công báo15/02/1984
     Số công báoSố 3
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 16-BNgT/PC/HQ hướng dẫn gửi nhận hàng phi mậu dịch hình thức quà biếu gói nhỏ gia đình trong nước thân nhân định cư ngoài XHCN

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 16-BNgT/PC/HQ hướng dẫn gửi nhận hàng phi mậu dịch hình thức quà biếu gói nhỏ gia đình trong nước thân nhân định cư ngoài XHCN

       • 21/02/1984

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 15/02/1984

        Văn bản được đăng công báo

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 01/03/1984

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực