Thông tư 16-NV/CB

Thông tư 16-NV/CB năm 1960 bổ sung Thông tư 31-NV/CB hướng dẫn giải quyết những người làm việc theo hợp đồng, phù động, tạm tuyển làm công tác có tính chất thường xuyên lâu dài do Bộ Nội Vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 16-NV/CB giải quyết người làm việc theo hợp đồng, phù động, tạm tuyển công tác tính chất thường xuyên lâu dài


BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16-NV/CB

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 31-NV/CB NGÀY 1-7-1959, HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG, PHÙ ĐỘNG, TẠM TUYỂN LÀM CÔNG TÁC CÓ TÍNH CHẤT THƯỜNG XUYÊN LÂU DÀI.

Kính gửi:

- Các ông Bộ trưởng,
- Các ông Thủ trưởng và Cơ quan trung ương
- Uỷ ban hành chính các khu, tỉnh và thành phố

 

Trong khi tiến hành tuyển dụng chính thức những người hợp đồng, phù động, tạm tuyển, công nhật đang làm công tác có tính chất thường xuyên theo Thông tư số 31-NV/CB ngày 1-7-1959 của Bộ tôi, các cơ quan ở trung ương cũng như ở địa phương gặp khó khăn về việc xét tiêu chuẩn tuổi và thời gian đã làm việc. Một số cơ quan có đề nghị: giữa Bộ Lao động và Bộ tôi nên thống nhất về tiêu chuẩn (vì Thông tư số 13-LĐ/TT ngày 8-7-1959 của Bộ Lao động không quy định tuổi tối đa và việc khám sức khoẻ) để việc thực hiện trong các khu vực thi hành chính, sự nghiệp, doanh xí nghiệp được thống nhất.

Sau khi nghiên cứu tình hình thực tế ở các cơ quan và trao đổi ý kiến với Bộ Lao động, Bộ tôi xin bổ sung Thông tư số 31-NV/CB ngày 1-7-1959, mấy điểm sau đây:

I. VỀ TIÊU CHUẨN

1. Tuổi:

a) Quy định chung là không quá 35 tuổi.

b) Đối với những người trước đã công tác kháng chiến, những thương binh, bộ đội đã phục viên, vợ con cán bộ, những gia đình có công với cách mạng, những người có chuyên môn, kỹ thuật, những thợ có nghề, v.v… thì có châm chước về tuổi, nhưng tối đa không quá 45 tuổi và phải có đủ sức khỏe để làm việc.

c) Ngoài diện chiếu cố nêu trên, đối với những người lấy vào sau hoà bình, hiện nay sức khỏe tốt, tích cực công tác, thiết tha phục vụ thì có thể tính mức tuổi 40 để xét đưa vào biên chế.

Trường hợp đặc biệt như đương sự biết chuyên môn, kỹ thuật hoặc thợ giởi nghề, v.v… đáp ứng được nhu cầu công tác cần thiết hiện nay nếu tuổi đã quá mức 45 nhưng sức khỏe bảo đảm thì vẫn có thể xét tuyển dụng chính thức sau khi trao đổi  ý kiến với Bộ tôi (nếu là những người thuộc các xí nghiệp, công, nông, lâm trường thì trao đổi với Bộ Lao động).

Những mức tuổi quy định trên tính từ khi đương sự mới vào làm việc, không phải tính đến hiện nay. Ví dụ: Ông A ký hợp đồng với một Công ty Mậu dịch vào làm kế toán từ năm 1957. Năm nay ông đã 36 tuổi. Như thế về tiêu chuẩn tuổi, ông có đủ điều kiện để xét tuyển vào chính thức (Theo trường hợp quy định mức tối đa 35 tuổi).

2. Tính thời gian đã làm việc:

Tiêu chuẩn thứ 2, mục III trong Thông tư số 31-NV/CB ngày 1-7-1959 quy định: “Đã vào làm việc từ một năm trở lên, tính từ ngày ban hành Thông tư này” (tức là Thông tư số 31-NV/CB ); nay bổ sung: riêng đối với những thợ có nghề chuyên môn thì tính từ 3 tháng trở lên. Ngoài ra thì phải qua thời gian một năm, nhưng không phải tính từ ngày ban hành Thông tư số 31-NV/CB ngày 1-7-1959, mà tính đến ngày Hội đồng tuyển trạch xét tuyển chính thức.

3. Về khám sức khỏe:

Vấn đề này xem như một điều kiện bắt buộc, không thể châm chước, như đã quy định trong các Thông tư về tuyển dụng của Bộ tôi.

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH

Thông tư số 31-NV/CB quy định đến cuối năm 1959 căn bản hoàn thành việc giải quyết số hợp đồng, phù động, tạm tuyển. Nhưng trong thời gian qua vì biên chế quy định chậm nên nhiều cơ quan, nhất là ở các khu, tỉnh chưa xét giải quyết số hợp đồng, phù động, tạm tuyển, công nhật.

Tình trạng trên nếu để kéo dài sẽ ảnh hướng không tốt. Vậy đề nghị các Bộ, các cơ quan trung ương và địa phương, căn cứ Thông tư số 31-NV/CB ngày 1-7-1959, công văn số 121-CB/PCB ngày 12-12-1959 và công văn này của Bộ tôi, tiến hành giải quyết một cách tích cực số nhân viên hợp đồng, phù đổng, tạm tuyển, công nhật đang làm những công việc có tính chất thường xuyên và đến cuối tháng 4-1960 sẽ hoàn thành về mặt căn bản nhất là khu vực hành chính, sự nghiệp.

III. TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO

Đến cuối tháng 4-1960, các Bộ, các Cơ quan trung ương và Uỷ ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố sẽ tổng kết tình hình giải quyết số hợp đồng, phù động, tạm tuyển, công nhật trong các đơn vị thuộc cơ quan mình phụ trách và đến tháng 5-1960 báo cáo cho Bộ tôi biết kết quả đã giải quyết và số còn lại để có số liệu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về nội dung báo cáo:

a) Số liệu: theo mẫu thống kê kèm theo sau,

b) Nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình giải quyết, những diễn biến tư tưởng của những người đã giải quyết, những vấn đề tồn tại hiện nay và ý kiến đề nghị của các Bộ, các cơ quan, và Uỷ ban hành chính địa phương.

Đề nghị các Bộ, các Uỷ ban hành chính và các cơ quan tích cực tiến hành giải quyết để hoàn thành và báo cáo đúng thời gian đạ quy định.

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Tô Quang Đẩu

 

 

 

CƠ QUAN.........................

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU

 

THỐNG KÊ

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT SỐ NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG, PHÙ ĐỘNG, TẠM TUYỂN, CÔNG NHẬT ĐANG LÀM CÔNG TÁC CÓ TÍNH CHẤT THƯỜNG XUYÊN KỂ TỪ NGÀY 1-7-1959 (NGÀY BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 31-NV/CB ĐẾN THÁNG 4-1960)

Thuộc kinh phí nào

Đầu tháng 7-59

tổng số có

Đến tháng 4-60 đã giải quyết được

Số hiện còn và lý do còn lại

Nam

Bắc

Tuyển dụng chính thức

Cho về địa phương

Tổng số

Có thẩm tra lý lịch

Không đủ tiêu chuẩn nhưng chưa có cơ sở sản xuất

Số ở vào trường hợp không đưa vào chính thức được

v.v…

Nam

Bắc

Khu vực hành chính

Khu vực sự nghiệp

Khu vực doanh nghiệp

Tổng cộng…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

Ngày…… tháng……năm 1960

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16-NV/CB

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu16-NV/CB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/1960
Ngày hiệu lực01/04/1960
Ngày công báo27/04/1960
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 16-NV/CB giải quyết người làm việc theo hợp đồng, phù động, tạm tuyển công tác tính chất thường xuyên lâu dài


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 16-NV/CB giải quyết người làm việc theo hợp đồng, phù động, tạm tuyển công tác tính chất thường xuyên lâu dài
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu16-NV/CB
     Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
     Người kýTô Quang Đẩu
     Ngày ban hành17/03/1960
     Ngày hiệu lực01/04/1960
     Ngày công báo27/04/1960
     Số công báoSố 17
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 16-NV/CB giải quyết người làm việc theo hợp đồng, phù động, tạm tuyển công tác tính chất thường xuyên lâu dài

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 16-NV/CB giải quyết người làm việc theo hợp đồng, phù động, tạm tuyển công tác tính chất thường xuyên lâu dài

          • 17/03/1960

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/04/1960

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/04/1960

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực