Thông tư 166-BNT/CĐ

Thông tư 166-BNT/CĐ-1965 sửa đổi Thông tư 178-BNT-1963 quy định chế độ trang bị phòng hộ lao động trong ngành Ngoại thương do Bộ Ngoại thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 166-BNT/CĐ chế độ trang bị phòng hộ lao động ngành ngoại thương sửa đổi Thông tư 178-BNT


BỘ NGOẠI THƯƠNG
******

Số: 166-BNT/CĐ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1965

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 178-BNT NGÀY 24/10/1963 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH NGOẠI THƯƠNG

 

Trong qúa trình thi hành, Thông tư số 178-BNT ngày 24/10/1963 của Bộ về trang bị phòng hộ lao động đã có tác dụng nhất định, các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được giảm bớt một phần vào việc bảo vệ sức khỏe cho nhân viên, viên chức, đẩy mạnh tăng năng suất lao động và thúc đẩy sản xuất phát triển.

Nhưng hiện nay tình hình sản xuất, chế biến các mặt hàng xuất khẩu ở các công ty, xí nghiệp đã có nhiều thay đổi, một số ngành nghề đã được cơ khí hóa và một số nghề mới phát triển; mặt khác một số tiêu chuẩn trang bị phòng hộ trước đây quy định cũng chưa được hợp lý, cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho thích hợp.

Sau khi đã thỏa thuận với Bộ Lao động, Bộ sửa đổi bản tiêu chuẩn trang bị phòng hộ lao động kèm theo Thông tư số 178-BNT nói trên theo bản tiêu chuẩn kèm theo thông tư này.

Để tiến hành công tác trang bị phòng hộ lao động được tốt, Bộ lưu ý các đơn vị một số điểm sau đây:

1. Việc trang bị phải tiến hành theo phương châm từ thấp lên cao tuỳ theo tình hình kinh tế tài chính của Nhà nước. Nhưng đối với những công việc gây nhiều độc hại nguy hiểm như việc làm trực tiếp với điện chẳng hạn, thì nhất thiết phải trang bị dù phải làm trong một thời gian ngắn như công việc của công nhân sản xuất các mặt hàng xuất khẩu tạm thời, sửa chữa mát khi máy hỏng… thì không cần phải may sắm trang bị phòng hộ.

2. Việc tổ chức bảo quản theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng các trang thiết bị. Cần động viên, khen thưởng những tổ lao động, những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc sử dụng và bảo quản các trang thiết bị đồng thời hợp vi phạm nội quy một cách nghiêm trọng.

3. Hàng năm vào đầu Qúy IV các đơn vị phải lập dự trù trang bị phòng hộ lao động cho năm tới gửi cơ quan thương nghiệp địa phương để cung cấp vật tư sau khi đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt.

Nếu cần mua các dụng cụ ở nước ngoài thì ngay từ đầu qúy II phải gửi dự trù về Bộ. Riêng đối với các công ty kinh doanh hàng xuất khẩu trực thuộc địa phương thì trước khi gửi về Bộ phải thông qua Ủy ban hành chính thành phố hoặc tỉnh.

Thông tư này bắt đầu thi hành từ ngày 01-01-1966. Trong quá trình thi hành nếu có gì vướng mắc các đơn vị phản ảnh kịp thời về Bộ nghiên cứu giải quyết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Lý Ban

 

TIÊU CHUẨN TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG
Cho công nhân, viên chức ngành ngoại thương
(Ban hành kèm theo Thông tư số 166-BNT ngày 28/10/1965 của Bộ Ngoại thương)

 

Số thứ tự

Những việc cần trang bị

Cần đề phòng

Được trang bị

thời gian sử dụng

Chú thích

1

2

3

4

5

6

1

Chế biến ớt xuất khẩu (ớt tán thành bột)

Bụi ớt xông lên mắt mũi và bám vào quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm choàng

Kính bảo hộ  lao động

2 tháng

2 năm

18 tháng

Không thời hạn

Loại đặc biệt

2

Chế biến lòng gà, vịt

Bụi vào mắt, mũi quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Quần áo

Kính bảo hộ lao động

3 tháng

2 năm

1 năm

Không thời hạn

 

3

Công nhân phân lông ở nhà máy lòng vũ Hải Phòng

Bụi, hôi bẩn,  sây sát chân

Khẩu trang

Mũ vải

Giầy vải

Quần áo

Kính bảo hộ lao động

2 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

Không thời hạn

 

4

 

Công nhân chọn lông mã và chải tóc rối

Bụi, hôi hám

Khẩu trang

Mũ vải

Quần yếm

3 tháng

2 năm

18 tháng

 

5

Công nhân ở kho lông vũ Hải Phòng

Bụi, hôi hám, sây sát tay châm

Khẩu trang

Khăn bốc vác

Găng vải bạt

Quần áo

Giầy vải

3 tháng

2 năm

6 tháng

1 năm

1 năm

 

6

Công nhân đứng máy xe tơ tằm

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Quần yếm

Kính bảo hộ lao động

3 tháng

2 năm

1 năm

Không thời hạn

 

7

Công nhân rửa lòng cừu và tơ tằm

Ướt

Khẩu trang

Mũ vải

Ủng

Yếm ny lông

3 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

 

8

Công nhân nhặt và đập bông tơ

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

3 tháng

2 năm

18 tháng

 

9

Chế biến xương trâu bò

Hôi bẩn, xương nhọn đâm vào chân

Khẩu trang

Găng vải bạt

Quần áo

Giầy vải

3 tháng

6 tháng

1 năm

1 năm

 

10

Công nhân nuôi tằm

Nhựa đâm vào người

Yếm

18 tháng

 

11

Công nhân chế biến bột sắn xuất khẩu

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

Hoặc khăn vải

12

Công nhân thu nhận và quét dọn chuồng vịt, ngỗng ở trại An Dương - Hải Phòng

Bụi, hôi bẩn

Khẩu trang

Mũ vải

Quần áo

Ủng

3 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

 

13

Công nhân thu mua gà, vịt, ngan, ngỗng

Bụi

Khẩu trang

Yếm

4 tháng

18 tháng

 

14

Công nhân chăn vịt ngoài đồng

Mưa, nắng, bụi

Khẩu trang

Mũ lá già hay nón 2m ny lông khổ rộng

4 tháng

1 năm

2 năm

 

15

Công nhân chế biến vừng đen

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

 

16

Nhân viên giao nhận lợn ở Tổng công ty nông sản thực phẩm

Hôi hám, bẩn

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm choàng

4 tháng

2 năm

2 năm

 

17

Công nhân dong dắt trâu, bò ở miền núi về để xuất khẩu

Mưa, nắng

Mũ lá già

Dép cao su

2m ny lông khổ rộng

1 năm

3 năm

2 năm

Hoặc nón hàng năm thay quai

18

Công nhân chăn dê và trâu bò

Mưa, nắng

Mũ lá già

Dép cao su

2m ny lông khổ rộng

1 năm

3 năm

2 năm

Hoặc nón hàng năm thay quai

19

Công nhân trồng hái và thái rau bèo nuôi gia súc

Mưa, nắng

Nón lá già

1 đôi xà cạp vải

2m ny lông khổ rộng

1 năm

1 năm

 

2 năm

 

20

Nấu cám nuôi gia súc

Nóng, bụi bẩn

Khẩu trang

Giầy vải

Mũ vải

Găng vải bạt

Yếm

4 tháng

1 năm

2 năm

1 năm

18 tháng

 

21

Quét dọn chuồng lợn

Hôi bẩm

Khẩu trang

Mũ vải

Quần áo

Ủng

3 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

 

22

Công nhân chăn nuôi gia cầm

Bụi, hôi bẩn

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

 

23

Công nhân phơi cá khô

Tanh hôi, xương cá đâm vào tay, nắng

Khẩu trang

Găng vải bạt

Yếm

Nón lá già

4 tháng

1 năm

18 tháng

1 năm

 

24

Nhân viên kiểm nghiệm ở xí nghiệp Lông vũ

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Quần yếm

3 tháng

2 năm

1 năm

 

25

Công nhân mổ, chặt đầu, moi rửa ruột gà, vịt ngan, ngỗng

Hôi, ướt và giữ vệ sinh thực phẩm

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm ny lông

4 tháng

2 năm

1 năm

 

26

Công nhân nhổ lông gà, vịt, ngan, ngỗng

Hôi, ướt avf giữ vệ sinh thực phẩm

Khẩu trang

Mủ vải

Yếm ny lông

4 tháng

2 năm

1 năm

 

27

Công nhân bỏ đá vào bụng gà, vịt, ngan, ngỗng

 

Bẩn, ướt, buốt tay

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm ny lông

Găng cao su

4 tháng

2 năm

1 năm

 Không thời hạn

 

28

Công nhân bỏ đá vào bụng gà, vịt, ngan, ngỗng

Bẩn, tiết, phân vào quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Áo xanh

Yếm ny lông

Giầy hay ủng

4 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

1 năm

 

29

Công nhân nấu magi

Nóng, axit vào quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Quần áo

Giầy vải hay ủng

3 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

 

30

Công nhân làm thịt lợn

Nóng, axít vào quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Áo xanh

Yếm ny lông

Giầy hoặc ủng

4 tháng

2 năm

2 năm

1 năm

1 năm

 

31

Công nhân làm việc trong kho ướp lạnh

 

 

 

 

Rét

Khẩu trang

Mũ bông

 

Quần áo bông

Áo choàng xanh

Giầy vải cao cổ

Bít tất dài

4 tháng

Không thời hạn

 

-nt-

18 tháng

1 năm

6 tháng

Áo sợi khi làm việc ở độ lạnh trên 00

32

Công nhân vận hành máy kho lạnh

Hơi ammoniac, rét

Mũ vải

Quần yếm

Mặt nạ

Mũ bông

Quần áo bông

Giầy cao cổ

Bít tất dài

2 năm

1 năm

Không thời hạn

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

5 thứ này mỗi thứ sắm 2,3 cái dùng chung cho toàn tổ khi cần thiết

33

Công nhân chế biến hoa quả hộp xuất khẩu

Axít trong quả, nước ăn chân, vệ sinh thực phẩm

Khẩu trang

Mũ vải

Áo choàng

Ủng

Găng cao su

3 tháng

2 năm

18 tháng

1 năm

Không thời hạn

(dài hay ngắn tùy theo sự cần thiết)

34

Công nhân đứng máy làm hộp sắt ở xí nghiệp hoa quả

Sây, sát tay, dầu mỡ

Mũ vải

Găng vải bạt

Quần yếm

2 năm

4 tháng

1 năm

 

35

Công nhân rửa chai lọ ở xí nghiệp hoa quả

Ướt

Mũ vải

Yếm ny lông

Ủng

2 năm

1 năm

1 năm

 

36

Công nhân đứng máy hoa quả

Nóng, đảm bảo vệ sinh

Khẩu trang

Mũ vải

Áo bơlu ngắn

Găng vải bạt

4 tháng

2 năm

18 tháng

6 tháng

 

37

Công nhân thanh trùng hộp nấu nước đường

Nóng, bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Quần yếm

Găng vải bạt

4 tháng

2 năm

1 năm

6 tháng

 

38

Công nhân hàn hộp thủ công

Nóng bụi, axít bắn vào mắt và tay áo

Mũ vải

Yếm

Tay áo giả

Vải che mặt hay mi ca

2 năm

18 tháng

2 năm

Không thời hạn

 

39

Nhân viên cấp vi trùng ở xí nghiệp

Phòng độc, đảm bảo vệ sinh

Mũ vải

Khẩu trang

Áo choàng

Quần trắng

Găng nylông

2 năm

4 tháng

2 năm

2 năm

Khong thời hạn

 

40

Công nhân chao lạc cà vào dầu sôi

 

 

Nóng, bụi, dầu bắn vào người

Mũ vải

Khẩu trang

Găng bạt vải

Giầy hoặc ủng

Kính bảo hộ lao động

Quần áo

2 năm

4 tháng

6 tháng

1 năm

Không thời hạn

 

1 năm

 

 

Có bác tay

41

Kiểm nghiệm hóa chất

Hơi độc, bụi độc

Khẩu trang

Mũ vải

Áo choàng

Găng cao su

Mặt nạ

4 tháng

2 năm

18 tháng

Không thời hạn

-nt-

Mua sắm một số găng cao su và mặt nạ để dùng khi cần thiết

42

Đứng máy xát lạc, vận chuyển, sàng, sẩy lạc

Bụi

Khẩu tranh

Mũ vải

Yếm

3 tháng

2 năm

18 tháng

 

43

Công nhân làm bánh mì

Nóng, bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

 

44

Công nhân đốt lửa nồi hơi

Nóng, bụi, chói mắt

Khẩu trang

Mũ vải

Bao mặt

Quần áo

Găng  vải bạt

Giầy vải

Kính bảo hộ lao động

3 tháng

2 năm

2 năm

1 năm

4 tháng

1 năm

Không thời hạn

 

45

Bơm nước

Dẫu mõ, điện giật

Mũ vải

Quầm yếm

Dép cao su

Găng cao su

2 năm

1 năm

3 năm

Không thời gian

Hàng năm thay quai

46

Công nhân đốt lò sấy

Nóng, bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Quần yếm

4 tháng

2 năm

1 năm

 

47

Công nhân chuyển vận hàng hóa xí nghiệp hoa qủa

Mưa, nắng

Nón hay mũ lá già

2m ny lông khổ rộng

1 năm

 

2 năm

 

48

Công nhân nhúng gà, vịt, ngan, ngỗng vào nước nóng

Nóng, ướt

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm  ny lông

Ủng

4 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

 

49

Công nhân chăn nuôi thú rừng

Hôi, bẩn, nước ăn chân

Khẩu trang

Mũ vải

Quần áo

Ủng

4 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

 

50

Thú y ở trạm nuôi thú rừng

Khi cắn, lây bệnh

Khẩu trang

Mũ vải

Áo choàng

Găng vải batk

4 tháng

2 năm

2 năm

1 năm

Loại đặc biệt

51

Công nhân chế biến hàng lâm thổ sản ở các kho

Bụi

Khẩu trang

Yếm

4 tháng

18 tháng

 

52

Công nhân chế biến da thú rừng

Bụi, hôi bẩn

Khẩu trang

Mũ vải 

Áo choàng

Kính bảo hộ lao động

3 tháng

2 năm

18 tháng

Không thời hạn

 

53

Công nhân chế biến sơn ta

Sơn dây vào tay chân, quần áo

Khẩu trang

 Mũ vải

Quần áo

Giầy vải

Găng vải bạt

4 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

6 tháng

 

54

Công nhân cạo quế bằng máy

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Quần yếm

4 tháng

2 năm

1 năm

 

55

Công nhân ép cỏ nhồi

Bụi, sấy sát tay

Mũ vải

Khẩu trang

 Găng vải bạt

Yếm

2 năm

4 tháng

6 tháng

18 tháng

Hoặc khăn vuông

56

Công nhân chế biến vỏ sú

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

Hoặc khăn vuông

57

Công nhân nuôi và lấy nọc rắn độc

Hơi độc, rắn cắn

 Khẩu trang

Mũ vải

Áo choàng

Ủng

Găng ny lông

 Kính bảo hộ lao động

4 tháng

2 năm

2 năm

1 năm

Không thời hạn

-nt-

Hoặc yếm khi bắt rắn

58

Công nhân thu mua tắc kè

Tắc kè cắn vào tay

Găng vải bạt

Yếm

1 năm

2 năm

 

59

Công nhân uốn cần câu

Bụi, nóng tay

Yếm

Găng vải bạt

18 tháng

6 tháng

 

60

Luộc tre, trúc

Bỏng tay, chân ướt

Mũ vải

Đệm vai

Áo xanh

Găng vải bạt

Ủng

2 năm

18 tháng

1 năm

6 tháng

1 năm

 

61

Công nhân rửa cần câu

Ướt

Yếm ny lông

1 năm

 

62

Công nhân làm than quả bàng

Bụi than

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

Ủng hay giầy

3 tháng

2 năm

18 tháng

1 năm

 

63

Công nhân ngâm tre, nứa, gỗ vào thuốc chống mốc, mọt

Chất độc thấm vào cơ thể

Mũ vải

Khẩu trang

Đệm vai

Quần áo

Ủng

Găng cao su

2 năm

4 tháng

18 tháng

1 năm

1 năm

Không thời hạn

Chỉ dùng khi cần thiết

64

Công nhân cất tinh dầu

Nóng, bụi có dầu vào quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Găng vải bạt

Quần áo

Kính bảo hộ

3 tháng

2 năm

6 tháng

1 năm

Không thời hạn

 

65

Công nhân sấy bằng máy ở xí nghiệp hương liệu

Bụi có dầu dính vào quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Găng bạt vải

Quần yếm

3 tháng

2 năm

6 tháng

1 năm

 

66

Công nhân nghiền xí nghiệp hương liệu

 

 

 

Bụi có dầu dính vào quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Găng bạt vải

Quần áo

Kính bảo hộ lao động

3 tháng

2 năm

6 tháng

1 năm

Không thời hạn

 

67

Công nhân xúc thùng và đóng thành phẩm (các loại dầu)

 

Dẫu mỡ, sút vào quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

Găng vải bạt

Ủng

4 tháng

2 năm

18 tháng

6 tháng

1 năm ([1])

 

68

Công nhân chế biến cánh kiến

Nóng, bụi

Mũ vải

Khẩu trang

Găng vải bạt

Yếm

Kính bảo hộ lao động

2 năm

4 tháng

6 tháng

18 tháng

Không thời hạn

 

 

69

Nhân viên hướng dẫn lấy nhựa bồ đề

Mưa, nắng, vắt

2m ny lông khổ rộng

Găng cao cổ

2 năm

 

1 năm

 

70

Nhân viên thu mua hàng nông lâm thổ sản

Mưa, nắng, rét

2m ny lông khổ rộng hoặc áo mưa vải bạt

Giầy vải

Bi đông đựng nước

2 năm ([2])

 

 

1 năm

 Không thời hạn ([3])

 

71

Công nhân điều khiển máy cưa đĩa vòng sọc

Bụi, gỗ văng vào người

Khẩu trang

Mũ vải

Bác tay

Quần áo
Kính bảo hộ lao động

Yếm da che bụng

Găng vải bạt

4 tháng

 2 năm

Không thời hạn

1 năm

Không thời hạn

 

-nt-

4 tháng

 

72

Công nhân hốt mùn cưa quét dọn phế liệu, phế phẩm

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

Giầy vải

4 tháng

2 năm

18 tháng

1 năm

 

73

 Công nhân đánh véc ni

Thuốc ăn da tay

Khẩu trang

Cao su bọc ngón tay

4 tháng

3 tháng

 

 

74

Công nhân vận chuyển ván sàn

 

Khẩu trang

 Mũ vải

Găng vải bạt

Đệm vai

Yếm

4 tháng

2 năm

4 tháng

1 năm

18 tháng

 

75

Công nhan phơi ván sàn ở xí nghiệp “19-5”

Mưa nắng, bụi

Khẩu trang

Vải lót vai

Nón hay mũ lá

4 tháng

1 năm

1 năm

Hoặc đệm vải

76

Công nhân chuyển vận gỗ vào máy cưa ở xí nghiệp “19-5”

 

Mưa nắng, lầy lội

Áo mưa ngắn

Giầy hay ủng

Mũ lá già

Găng vải bạt

3 năm

1 năm

1 năm

3 tháng

Hoặc nón

 

77

Công nhân mộc làm các đồ mỹ nghệ xuất khẩu

Bụi, sây, sát

Khẩu trang

Mũ vải

Quần yếm

4 tháng

2 năm

1 năm

 

78

Công nhân sẻ gỗ ngoài trời (xẻ tay)

Bụi, mưa, nắng

Khẩu trang

 Mũ vải

Kính bảo hộ lao động

Vải hay lán che

4 tháng

2 năm

Không thời hạn

 

-nt-

 

79

Công nhân phun thuốc sát trùng ở các kho

Thuốc độc

Khẩu trang

Áo choàng

Găng vải bạt

Giầy vải cao cổ

Mặt nạ

3 tháng

18 tháng

1 năm

1 năm

Không thời hạn

 

80

Nuôi ong

Ong đốt           

Mạt nạ lưới

Găng cao su

Giầy cao cổ

Không thời hạn

-nt-

2 năm

 

81

Công nhân nhúng gà, vịt, ngỗng vào nhựa thông

Ướt, nóng, khói và hơi độc

Khẩu trang

Mũ vải

Áo vải xanh

Yếm ny lông

Kính bảo hộ lao động

Ủng

Găng vải bạt

3 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

Không thời hạn

 

1 năm

6 tháng

 

82

Công nhân ép dầu

Bụi, dầu mỡ dính quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Quần áo

Găng vải bạt

4 tháng

2 năm

1 năm

4 tháng

 

83

Công nhân phơi và chải gỗ mộc ngoài trời

nắng, bụi

Khẩu trang

Yếm

Nón già

4 tháng

18 tháng

1 năm

 

84

Công nhân máy bào (bào thăm, bào cuộn, bào soi)

Bụi, sấy sát chân tay

Mũ vải

Khẩu trang

 Găng vải bạt

Quấm yếm

Kính bảo hộ lao động

2 năm

4 tháng

4 tháng

1 năm

Không thời hạn

 

85

Công nhân lấy mẫu khoáng sản

Bụi, mưa ướt

Khẩu trang

 Yếm

Găng vải bạt

2m ny lông khổ rộng

4 tháng

18 tháng

1 năm

2 năm

 

 

86

Công nhân sửa và đóng lại các bao xi măng, vôi bột, apatit và cờ-rô-mít

Bụi độc, nóng chân

Khẩu trang

 Mũ vải

Giầy vải

Quần áo

Kính bảo hộ lao động

3 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

Không thời hạn

Hoặc khăn vuôn

87

Công nhân quét dọn toa xe chở quặng, vôi,…

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

3 tháng

2 năm

18 tháng

 

88

Công nhân vận chuyển vôi bột, phân lân,  phân đạm

 

Mũ vải

Khẩu trang

Găng vải bạt

Quần áo

Giầy vải

Kính bảo hộ lao động

2 năm

3 tháng

6 tháng

1 năm

1 năm

Không thời hạn

 

89

Nhân viên giao nhận apatit ở pom hán

Bụi, mưa gó, rét

Khẩu trang

 Áo mưa

Găng vải bạt

Ủng

4 tháng

3 năm

1 năm

1 năm

Hoặc 2m ny lông khổ rộng

90

Công nhân cưa cắt tre cứa ngoài trời

Nắng, mưa

Mũ lá già

Quần yếm

Áo mưa ngắn

1 năm

1 năm

3 năm

Hoặc nón hoặc 2m ny lông

91

Công nhân đục mắt cần cầu

Sây sát

Mũ vải

Đệm vai

2 năm

1 năm

 

92

Công nhân đấu chọn chè và đóng gói thành phẩm

Bụi, sấy sát

Khẩu trang

 Mũ vải

Giầy vải

Quần yếm

4 tháng

2 năm

3 tháng

18 tháng

 

93

Công nhân lò sấy ở trạm Việt Trì

Bụi, nóng

Khẩu trang

Mũ vải

Giầy vải

Quần yếm

4 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

 

94

Công nhân chuyển vận axít xuất khẩu

Hơi độc, axít vào quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Quần áo

Ủng

Găng cao su

4 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

Không thời hạn

 

95

Công nhân tia và dệt thảm len

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

 

96

Công nhân đứng máy xe và đậu sợi ở công ty dệt thảm Hà Nội

Bụi, dầu mỡ vào quần áo

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

 

4 tháng

2 năm

1 năm

 

97

Họa sĩ ở mỹ nghệ

Thuốc vẽ dây vào quần áo

Mũ vải

Áo choàng

2 năm

2 năm

 

98

Công nhân vận hành máy quay sơn và cán bạc

Sơn dây, bụi

Mũ vải

Khẩu trang

Quần yếm

Găng vải bạt

2 năm

4 tháng

1 năm

6 tháng

 

99

Nhân viên giao nhận thuốc nhuộm ở tạp phẩm

Thuốc dây vào người, bụi

Mũ vải

Khẩu trang

Áo choàng

Găng vải bạt

2 năm

4 tháng

2 năm

1 năm

 

100

Công nhân nấu bạc

Nóng, bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Găng vải bạt

Ủng

Quần áo vải dầy

Kính mầu

4 tháng

 

5 thứ này cơ quan sắm và cho mượn khi cần thiết, không cấp cho cá nhân

101

Công nhân chải chiếu mốc ở kho mỹ nghệ

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

 

102

Công nhân chọn vải vụn

Bụi

Khẩu trang

 yếm

Mũ vải

4 tháng

18 tháng

 2 năm

 

103

Công nhân đóng gói ở các kho

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

Đệm vai hay vải lót

4 tháng

2 năm

18 tháng

18 tháng

Nếu phải khuân vác hàng

104

Công nhân đóng mở, khuân vác, xếp hàng ở các kho

Bụi, sây sát tay chân

Khẩu trang
Mũ vải

Găng vải bạt

Quần yếm

Đệm vai hay vải lót vai

4 tháng

2 năm

3 tháng

1 năm

18 tháng

 

 

105

Công nhân tẩy và nhuộm

Ướt, nước ăn chân tay

Khẩu trang

 Yếm ny lông

Găng cao su

ủng

4 tháng

1 năm

Không thời hạn

1 năm

 Cho công nhân tẩy và giặt quần áo

106

Công nhân phơi vải

Ướt, nắng, nóng chân

Yếm ny lông

Dép cao su

Mũ lá già hay nón

18 tháng

3 năm

1 năm

Hàng năm thay quai

107

Công nhân giãi vải

Bụi

Khẩu trang

 Yếm

4 tháng

3 năm

 

108

Công nhân may quần áo

Bụi

Khẩu trang

 Yếm

4 tháng

18 tháng

 

109

Công nhân cắt quần áo

Bụi, sây sát quần

Khẩu trang

Quần yếm

Gỗ che bàn chân

4 tháng

1 năm

Không giới hạn

 

110

Công nhân là quần áo

Bụi

Mũ vải

Yếm

2 năm

18 tháng

 

111

Công nhân giặt quần áo ở khách sạn

Nắng, ướt

Mũ vải

Yếm ny lông

Ủng

Mũ lá già

2 năm

2 năm

1 năm

1 năm

 

112

Công nhân làm giầy da

Bụi

Khẩu trang

 Yếm

4 tháng

18 tháng

 

113

Công nhân đóng hòm gỗ bao bì

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

 

114

Công nhân sấy giầy da

Hơi độc

Khẩu trang

 Mũ vải

Yếm

Mặt nạ

4 tháng

2 năm

18 tháng

Không thời hạn

 

115

Công nhân chuyển vận gỗ ở trạm bao bì

Bụi, sấy sát tay chân

Khẩu trang

Mũ vải

Găng tay

Yếm

Lót vải

4 tháng

2 năm

3 tháng

18 tháng

1 năm

 

116

Công nhân nấu hắc ín sơn giấy

Hắc ín dây vào người

Khẩu trang

 Mũ vải

Quần yếm

Găng vải bạt

Ủng

4 tháng

2 năm

1 năm

1 năm

1 năm

 

117

Công nhân in dấu và quay ronéo

Sơn, mực dây vào quần áo

Yếm

Tay áo giả

2 năm

2 năm

Chi cấp cho in dầu

118

Nhân viên giao nhận hàng ở Bình Tường (Trung Quốc)

Dầu mỡ, sây sát tay chân, axít

Khẩu trang

Mũ  bịt tai

Quần áo

Găng vải bạt

Ủng

Kính bảo hộ lao động

4 tháng

3 năm

1 năm

6 tháng

1 năm

Không thời hạn

 

120

Công nhâ lái xe vận tải

Bụi, dầu, mỡ

Mũ vải

Quần yếm

Chiếu một

Kính bảo hộ lao động

2 năm

1 năm

1 năm

Không thời hạn

 

121

Công nhân phụ lái xe vận tải

Bụi

Mũ vải

Quần yếm

Kính bảo hộ lao động

2 năm

1 năm

Không thời hạn

 

122

Công nhân lái và phụ lái ca nô

Gió bão

Mũ vải

Phao

2 năm

Không thời hạn

 

123

Công nhân sữa chữa, tháo lắp máy cơ điện, hơi, nổ …

Dầu, mỡ

Mũ vải

Găng vải bạt

Giầy vải bạt

Quần áo

2 năm

6 tháng

1 năm

1 năm

 

124

Công nhân mài, tiện

Bụi vào mắt, sây sát chân tay

Mũ vải

Quần yếm

Găng vải bạt

Khẩu trang

Kính bảo hộ lao động

2 năm

1 năm

6 tháng

4 tháng

Không thời hạn

 

125

Công nhân hàn điện và hàn hơi

Chói mắt, bụi, sây sát chân tay

Mũ vải

Quần áo

Giầy vải

Yếm da

Găng da

Kinh hàn mầu

2 năm

1 năm

Không thời hạn

-nt-

-nt-

-nt-

 

126

Công nhân sửa chữa dây điện

Điện giật

Mũ vải

Quần yếm

Giầy đế cao su

Kính bảo hộ lao động

2 năm

1 năm

2 năm

Không thời hạn

 

 

127

Công nhân phụ hàn điện và hàn hơi

Chói mắt, bỏng

Mũ vải

Găng vải

Giầy vải

Quần áo

Kính hàn mầu

2 năm

6 tháng

1 năm

1 năm

Không thời hạn

 

128

Công nhân rèn

Bụi, nóng

Mũ vải

Quần áo

Giầy vải

Găng vải bạt

2 năm

1 năm

1 năm

6 tháng

 

129

Công nhân sửa chữa mái nhà lợp tôn

Nắng nóng chân

Mũ lá già

Dép gai

1 năm

1 năm

 

130

Thợ mộc sữa chữa linh tinh

Bụi

Mũ vải

Yếm

2 năm

18 tháng

 

131

Thợ nề xây tường

Vôi, vữa vào người

Găng tay

Quần yếm

6 tháng

1 năm

 

132

Công nhân tôi vôi, đánh vữa

Bụi, vôi ăn châu và dây vào quần áo

Khẩu trang

Ủng

Yếm

Kính bảo hộ lao động

4 tháng

1 năm

18 tháng

Không thời hạn

 

133

Công nhân gò

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Quần yếm

Găng vải bạt

Kính bảo hộ lao động

4 tháng

2 năm

1 năm

6 tháng

Không thời hạn

Để dùng chung khi cần thiết

134

Bảo vệ kinh tế

Mưa, gió

2m ny lông khổ rộng

4 tháng

2 năm

 

135

Nhân viên giao nhận hàng ở cảng

Mưa, gió, rét

 Khẩu trang

2m ny lông khổ rộng

 

4 tháng

2 năm

 

 

136

Nhân viên tiếp phẩm

Mưa ướt

2m ny lông khổ rộng

2 năm

 

137

Y tá cơ quan

Bảo đảm vệ sinh

Khẩu trang

Mũ vải

Áo choàng

4 tháng

2 năm

2 năm

 

138

Liên lạc

Mưa ướt

2m ny lông khổ rộng

2 năm

 

139

Lao công vệ sinh

Bụi, bẩn

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

Ủng

4 tháng

2 năm

18 tháng

1 năm

 

140

Cấp dưỡng

Bảo đảm vệ sinh

Mũ vải

Khẩu trang

Yếm

2 năm

4 tháng

18 tháng

 

141

Giữ trẻ

Đảm bảo vệ sinh

Mũ vải

Khẩu trang

Áo choàng

2 năm

4 tháng

2 năm

 

142

Nhân viên giao nhận, áp tải hàng hóa

Mưa ướt

2m ny lông khổ rộng

2 năm

 

143

Công nhân tiện gỗ

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

 

144

Công nhân sơn mài

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

 

145

Thợ bạc

Bụi

Khẩu trang

Mũ vải

Yếm

4 tháng

2 năm

18 tháng

 

146

Nhâ viên thử hóa áo len

Bụi len, mồ hôi làm hoen ố len

Khẩu trang

Mũ vải

Bờ lu dông

4 tháng

2 năm

2 năm

 

147

Thủy thủ thuyền chở hàng xuất khẩu

Mưa nắng, thủy tai

Mũ lá già hay nón

2m ny lông khổ rộng

Phao

1 năm

2 năm

 

Không thời hạn

 

148

Công nhân bắt rắn độc giao nhận

Rắn cắn

Mũ đặc biệt

Giầy ghệt

Găng vải bạt hay da

Quần áo vải bạt

Không thời hạn

-nt-

-nt-

 

-nt-

Che kín cổ, mặt, có kính

149

Nhân viên bán thức ăn ở tập thể Ngô Quyền

Đảm bảo vệ sinh

Khẩu trang

Mũ vải

Áo choàng

4 tháng

2 năm

2 năm

 

 [1]  Cho đơn vị khi cần dùng

[2]  Miền núi rét nhiều có thể sắm áo mưa vải bạt thời hạn sử dụng 3 năm

[3]  Giầy và bi đông chỉ cấp cho nhân viên công tác ở miền ngược

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166-BNT/CĐ

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu166-BNT/CĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/1965
Ngày hiệu lực01/01/1966
Ngày công báo01/12/1965
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166-BNT/CĐ

Lược đồ Thông tư 166-BNT/CĐ chế độ trang bị phòng hộ lao động ngành ngoại thương sửa đổi Thông tư 178-BNT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 166-BNT/CĐ chế độ trang bị phòng hộ lao động ngành ngoại thương sửa đổi Thông tư 178-BNT
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu166-BNT/CĐ
       Cơ quan ban hànhBộ Ngoại thương
       Người kýLý Ban
       Ngày ban hành28/10/1965
       Ngày hiệu lực01/01/1966
       Ngày công báo01/12/1965
       Số công báoSố 16
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 166-BNT/CĐ chế độ trang bị phòng hộ lao động ngành ngoại thương sửa đổi Thông tư 178-BNT

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 166-BNT/CĐ chế độ trang bị phòng hộ lao động ngành ngoại thương sửa đổi Thông tư 178-BNT

             • 28/10/1965

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/12/1965

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/01/1966

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực