Thông tư 17/2002/TT-BTCCBCP

Thông tư 17/2002/BTCCBCP hướng dẫn chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên được giao nhiệm vụ thương xuyên, trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung của Nhà nước do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

Thông tư 17/2002/BTCCBCP chế độ phụ cấp nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên,trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng cơ sở nuôi dưỡng tập trung đã được thay thế bởi Quyết định 103/QĐ-BNV 2019 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Nội vụ và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 17/2002/BTCCBCP chế độ phụ cấp nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên,trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng cơ sở nuôi dưỡng tập trung


BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2002/TT-BTCCBCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ - CHÍNH PHỦ SỐ 17/2002/TT-BTCCBCP NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP PHỤC VỤ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN, TRỰC TIẾP CHĂM SÓC NGƯỜI TÀN TẬT NẶNG TRONG CÁC CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG TẬP TRUNG CỦA NHÀ NƯỚC.

Thi hành Điều 9, Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh về người tàn tật. Sau khi có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 4421/LĐTBXH-BTXH ngày 8/2/2002, Bộ Tài chính tại công văn số 2191 TC/CSTC ngày 14 tháng 3 năm 2002 và Bộ Y tế tại Công văn số 1916/YT-TCCB ngày 14/3/2002; Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung của Nhà nước như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC PHỤ CẤP

1. Đối tượng:

Cán bộ, công chức Nhà nước và nhân viên thuộc biên chế hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế (gọi chung là cán bộ, nhân viên) làm việc trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung của Nhà nước, các cơ sở bảo trợ xã hội của Bộ, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS với các công việc cụ thể như: Cho ăn, uống, đi lại, tắm giặt, vệ sinh cá nhân, vệ sinh buồng ở.

2. Điều kiện:

Những đối tượng nêu tại điểm 1 trên đây phải thường xuyên, trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS (không bao gồm khám, chữa bệnh và nuôi dưỡng) trong thời gian tối thiểu 1 tháng trở lên.

Người tàn tật nặng là người không tự phục vụ được trong sinh hoạt của bản thân, cần có người khác giúp đỡ.

Các cơ sở nuôi dưỡng tập trung phải bố trí, sắp xếp, phân công cụ thể một số cán bộ, nhân viên nhất định trong tổng số cán bộ, nhân viên của cơ sở để thường xuyên, trực tiếp chăm sóc những người tàn tật nặng và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở.

3. Mức phụ cấp:

Mức phụ cấp phục vụ cho nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS bằng 30% trên mức lương ngạch, bậc hiện hưởng và được trả cùng kỳ lương hàng tháng.

II. NGUỒN CHI TRẢ:

1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp nêu trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương có quản lý các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, bảo trợ xã hội của Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao.

2. Cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung của Nhà nước trong thời gian hưởng chế độ phụ cấp quy định tại Thông tư này thì không được hưởng các chế độ phụ cấp khác (trừ phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp làm đêm và phụ cấp đắt đỏ nếu có).

Phụ cấp phục vụ người tàn tật nặng và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS không được dùng để tính các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2002.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để nghiên cứu giải quyết.

 

Nguyễn Trọng Điều

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2002/TT-BTCCBCP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu17/2002/TT-BTCCBCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2002
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo25/05/2002
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2002/TT-BTCCBCP

Lược đồ Thông tư 17/2002/BTCCBCP chế độ phụ cấp nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên,trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng cơ sở nuôi dưỡng tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 17/2002/BTCCBCP chế độ phụ cấp nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên,trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng cơ sở nuôi dưỡng tập trung
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu17/2002/TT-BTCCBCP
       Cơ quan ban hànhBan Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
       Người kýNguyễn Trọng Điều
       Ngày ban hành01/04/2002
       Ngày hiệu lực01/01/2002
       Ngày công báo25/05/2002
       Số công báoSố 23
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 17/2002/BTCCBCP chế độ phụ cấp nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên,trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng cơ sở nuôi dưỡng tập trung

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 17/2002/BTCCBCP chế độ phụ cấp nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên,trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng cơ sở nuôi dưỡng tập trung