Thông tư 17/2005/TT-BTC

Thông tư 17/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 63/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghi định 106/2004/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 17/2005/TT-BTC tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước sửa đổi 63/2004/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 17/2005/TT-BTC NGÀY 03 THÁNG 03 NĂM 2005 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 106/2004/NĐ-CP">63/2004/TT-BTC NGÀY 28/6/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 106/2004/NĐ-CP NGÀY 01/4/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ; để thống nhất thực hiện quy định về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, Bộ Tài chính sửa đổi điểm 2 mục VI của Thông tư số 106/2004/NĐ-CP">63/2004/TT-BTC ngày 28/6/2004 của Bộ Tài chính như sau:

1. Điểm 2 mục VI được sửa đổi như sau:

"Đối với các chủ đầu tư có dự án (bao gồm dự án vay vốn đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư) đã ký hợp đồng (vay vốn đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư) với Quỹ hỗ trợ phát triển trước ngày Nghị định số 106/2004/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 27/4/2004), được thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký và các quy định của Nhà nước có liên quan."

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển và chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2005/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 17/2005/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/03/2005
Ngày hiệu lực 27/03/2005
Ngày công báo 12/03/2005
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2005/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 17/2005/TT-BTC tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước sửa đổi 63/2004/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 17/2005/TT-BTC tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước sửa đổi 63/2004/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 17/2005/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành 03/03/2005
Ngày hiệu lực 27/03/2005
Ngày công báo 12/03/2005
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 17/2005/TT-BTC tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước sửa đổi 63/2004/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 17/2005/TT-BTC tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước sửa đổi 63/2004/TT-BTC

 • 03/03/2005

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 12/03/2005

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 27/03/2005

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực