Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT

Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT về danh mục loài cây trồng chính do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT danh mục loài cây trồng chính


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC LOÀI CÂY TRNG CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/201/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính.

Điều 1. Ban hành Danh mục loi cây trồng chính, bao gm: Lúa, ngô, cà phê, cam, bưởi, chuối.

Danh mục loài cây trng chính được rà soát, sa đổi, bổ sung phù hp với từng thời k phát trin.

Điều 2. Thông này có hiệu lc thi nh từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; thay thế Quyết định số 58/2004/QĐ-BNN ngày 04 tháng 11 năm 2004 ca Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây trồng chính.

Điều 3. Cục trưởng Cục Trồng trọt, Th trưng các đơn v liên quan thuộc Bộ, Giám đốc S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tchức, cá nhân kịp thời phn ánh v B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2019/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu17/2019/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2019/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT danh mục loài cây trồng chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT danh mục loài cây trồng chính
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu17/2019/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýLê Quốc Doanh
       Ngày ban hành15/11/2019
       Ngày hiệu lực01/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT danh mục loài cây trồng chính

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT danh mục loài cây trồng chính

           • 15/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực