Thông tư 17-NV/DC

Thông tư 17-NV/DC năm 1960 về việc cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Bộ Nội Vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 17-NV/DC cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp


BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-NV/DC

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO CÁC ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Kính gửi: Uỷ ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh

Năm 1958, theo đề nghị của các khu tự trị, Bộ đã tạm thời quy định việc cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc khu tự trị.

Sau bầu cử, Uỷ ban hành chính Hà nội đã cấp giấy chứng minh cho các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; và gần đây, nhiều địa phương đã đề nghị Bộ cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Để đáp ứng nguyện vọng của các đại biểu Hội đồng nhân dân và thống nhất việc cấp phát giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân, sau khi thỉnh thị Thủ tướng Chính phủ, Bộ quy định mấy vấn đề sau đây:

I. MỤC ĐÍCH VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người được nhân dân bầu ra, và đại diện nhân dân trong việc quản lý các công việc Nhà nước ở địa phương. Vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp rất quan trọng. Trách nhiệm của đại biểu Hồng đồng nhân dân rất lớn.

Việc cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân là cần thiết, nhằm mục đích:

- Chứng nhận tư cách đại biểu, để các đại biểu tiện dụng khi liên hệ với nhân dân và các cơ quan đoàn thể.

- Động viên tinh thần nỗ lực công tác và nhắc nhở các đại biểu làm tròn nhiệm vụ.

II. NGUYÊN TẮC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ ẤN ĐỊNH MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN

a) Bộ Nội vụ cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố và khu tự trị.

b) Uỷ ban hành chính các khu tự trị cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân châu, huyện, thị xã thuộc khu tự trị.

c) Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố, khu Tự trị (không có cấp tỉnh) cấp giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, xã và thị trấn.

Mẫu giấy chứng nhận các đại biểu Hội đồng nhân dân và các cấp do Bộ Nội vụ thống nhất ấn định.

III. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG NHẬN

a) Mỗi đại biểu trong một nhiệm kỳ được cấp một giấy chứng nhận. Khi hết nhiệm kỳ, mà không được tái cử, thì được giữ lại giấy ấy làm kỷ niệm. Nếu được tái cử, sẽ được cấp giấy chứng nhận mới.

b) Người được cấp giấy chứng nhận mà bị tước quyền công dân, hoặc mất tư cách đại biểu thì bị thu hồi giấy chứng nhận đã được cấp.

c) Giữa nhiệm kỳ, đại biểu nào vì lý do được từ chức không làm nhiệm vụ đại biểu nữa, thì phải trả lại giấy chứng nhận đã được cấp.

d) Các đại biểu phải giữ gìn cẩn thận giấy chứng nhận để tránh thất lạc hoặc hư hỏng. Trường hợp để thất lạc thì phải báo cáo ngay Uỷ ban hành chính đã cấp giấy chứng nhận, và xin cấp giấy chứng nhận khác.

IV. CHI PHÍ VÀ IN GIẤY CHỨNG NHẬN

- Bộ sẽ chi phí và phụ trách việc in các giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân các khu, tỉnh, châu.

- Các Uỷ ban hành chính khu, tỉnh sẽ chi phí và phụ trách việc in các giấy chứng nhận cho các đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, và thị xã.

V. THỦ TỤC CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN

- Các Uỷ ban hành chính đồng cấp điều tên, tuổi, chỗ ở, v.v… các đại biểu vào giấy chứng nhận, rồi gửi lên cấp có thẩm quyền nói trên duyệt.

Sau khi cấp có thẩm quyền đã ký, đóng dấu và vào sổ, giấy chứng nhận sẽ gửi trả lại cho Uỷ ban hành chính, để phát cho đương sự.

VI. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Mẫu giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ấn định như sau:

a) Mẫu giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các thành phố và các tỉnh ở miền xuôi:

14 phân ½

Số: ………/GCN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BỘ NỘI VỤ

Chứng nhận:.......................................................... tuổi

Chỗ ở hiện nay......................................................

...............................................................................

Đại biểu Hội đồng nhân dân ................................

Nhiệm kỳ 19....................... /19..........

Đơn vị bầu cử..........................................................

 

Chữ ký của đại biểu

Hà Nội, ngày….tháng....năm 19…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Giấy chứng nhận này làm bằng thứ giấy tốt, có màu nhạt, trình bày đẹp, khố 14 phân 1/2 x 10 phân - gấp đôi lại.

Ngoài có bìa dày và cứng, bọc bằng thứ giấy giả da có màu thẩm, khố 15 x 10, 30, trên có Quốc huy in nổi, dưới đề những chữ sau đây bằng kim nhũ.

GIẤY CHỨNG NHẬN ” đại biểu Hội đồng nhân dân……………………….

b) Mẫu giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn và thị xã ở miền xuôi.

15 phân

Số:………/GCN

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 


UỶ BAN HÀNH CHÍNH TỈNH……………

Chứng nhận.......................................................................... tuổi

Chỗ ở hiện tại......................................................................

.............................................................................................

Đại biểu Hội đồng nhân dân...............................................

huyện...................................................................................

Nhiệm kỳ 19........... /19.........

 

Chữ ký của đại biểu

………ngày…tháng....năm 19…

Uỷ ban hành chính tỉnh…….

Giấy chứng nhận này làm bằng một thứ giấy tốt, có màu, trình bày đẹp, không có bìa ngoài khổ 15 x 10,30, gấp đôi lại. Mặt ngoài có in Quốc huy, và đề những chữ:

GIẤY CHỨNG NHẬN” Đại biểu Hội đồng nhân dân…………

c) Mẫu giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các khu tự trị và các tỉnh miền núi:

 

Giấy chứng nhận này làm bằng một thứ giấy tốt, nhẵn, khổ 38x28 phân

Trong lòng giấy có vẽ khung (30x20 phân) kẻ đường trện nhiều màu, và trình bày đẹp; giữa có hình quốc huy vẽ mờ, in nét trắng trên nền màu nhạt.

Ở giữa khung triện có hình quốc huy. Hai bên hình quốc huy có 4 lá quốc kỳ (mỗi bên 2 lá).

d) Mẫu giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các châu, huyện và thị xã thuộc các khu tự trị và các tỉnh miền núi:

Giấy chứng nhận này làm bằng một thứ giấy tốt, nhẵn, khổ 34x25 phân.

Trong lòng giấy có vẽ khung (27x18 phân) kẻ đường triện nhiều màu và trình bày đẹp.

Giữa khung triện có kẻ một khung nhỏ màu xanh nhạt.

Ở giữa khung triện, cũng vẽ những hình giống như giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân khu và tỉnh.

e) Mẫu giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và thị trấn thuộc các khu tự trị và các tỉnh miền núi:

 

 

Giấy chứng nhận này làm bằng một thứ giấy tốt, nhẵn, khổ 30 x 20 phân.

Trong lòng giấy có vẽ khung (25x17 phân) kẻ đường triện nhiều mầu trình bày đẹp.

Ở giữa khung triện, cũng vẽ những hình giống như giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân khu và tỉnh.

Kể từ ngày ban hành thông tư này, các địa phương (cả miền xuôi và miền núi) sẽ thi hành các mẫu giấy chứng nhận trên đây.

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Tô Quang Đẩu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17-NV/DC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu17-NV/DC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/1960
Ngày hiệu lực01/04/1960
Ngày công báo27/04/1960
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 17-NV/DC cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 17-NV/DC cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu17-NV/DC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTô Quang Đẩu
        Ngày ban hành17/03/1960
        Ngày hiệu lực01/04/1960
        Ngày công báo27/04/1960
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 17-NV/DC cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 17-NV/DC cấp giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

              • 17/03/1960

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/04/1960

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/04/1960

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực