Thông tư 17-PC

Thông tư 17-PC năm 1959 quy định tạm thời việc xây dựng hai bên đường bộ (quốc lộ, liên tỉnh lộ, tỉnh lộ) do Bộ giao thông và bưu điện ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 17-PC quy định tạm thời xây dựng hai bên đường bộ (quốc lộ, liên tỉnh lộ, tỉnh lộ)


BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-PC

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC XÂY DỰNG HAI BÊN ĐƯỜNG BỘ (QUỐC LỘ, LIÊN TỈNH LỘ, TỈNH LỘ)

Trong công cuộc xây dựng miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa, ngành giao thông vận tải phải đáp ứng kịp thời những yêu cầu phục vụ cho việc phát tirển công, nông, thương nghiệp, văn hóa và củng cố quốc phòng.

Để đảm nhiệm nhiệm vụ này được tốt, chúng ta phải tích cực bảo vệ những đường hiện có luôn luôn được tốt đi đôi với việc phát triển và mở rộng thêm đường, nhưng hiện nay tình hình xây dựng dọc hai bên đường bộ chưa theo một quy định thông nhất, cũng như việc bảo vệ đường có nhiều thiếu sót, cho nên đã làm trở ngại rất lớn cho việc phát triển đường sá và không bảo đảm an toàn xe cộ qua lại:

- Các lò vôi, lò than, lò gạch, ngói và các công trình, nhà cửa v.v... làm gần đường cản trở việc thoát nước, tầm nhìn và làm mất tính chất vững chắc của đường;

- Họp chợ, phơi thóc, rơm, rạ trên mặt đường trên lề đường;

- Để củi, vật liệu choán cả mặt đường;

- Làm quán hàng bên lề đường hay sát chân nền đường;

- Đào mương, ao, hồ, đào hầm lấy, đất, cày, cuốc, trồng trọt phạm vào chân nền đường;

- Các cột dỡ giây điện thoại, điện tín trồng gần đường v.v...

Để bảo vệ giao thông an toàn, đề phòng tai nạn, giữ gìn đường bộ luôn luôn được tốt, và để khỏi trở ngại cho việc phát triển mở rộng đường sau này;

Trong khi chờ đợi Chính phủ ban hành điều lệ chính thức về thể thức xây dựng hai bên đường;

Bộ Giao thông và Bưu điện quy định tạm thời một số biện pháp như sau:

1. Đường, cầu, cống và các công trình phụ thuộc vào đường, dùng để phục vụ cho giao thông và vận tải không ai được xâm phạm gây tổn hại hoặc làm cản trở đến giao thông.

2. Phạm vi giới hạn quy định của đường là:

a) Đối với những đoạn đường không nằm trong hệ thống đường phải mở rộng thì phạm vi giới hạn của đường là 5m kể từ mép chân ta-luy hoặc chân công trình hoặc phía ngoài rãnh dọc hay rãnh đỉnh của đường (nếu có rãnh dọc hay rãnh đỉnh).

b) Đối với những đoạn đường nằm trong hệ thống đường phải mở rộng thì phạm vi giới hạn của đường sẽ do Bộ quy định tùy theo cấp đường.

3. Các công trình nhà cửa v.v... muốn xây dựng mới, sửa chữa lại hoặc làm lại mới trên đất công hay đất tư dọc hai bên đường bộ trong phạm vi giới hạn của đường quy định ở điểm 2 của thông tư này đều phải làm đơn xin phép các cơ quan giao thông.

Đơn xin phép phải kèm theo bản đồ (trừ những quán hàng nhỏ) ghi rõ địa điểm xây dựng công trình, nhà cửa giới hạn và cự ly cách đường v.v...

4. Thẩm quyền cho phép xây dựng 2 bên đường phân định như sau:

a) Tổng cục giao thông thủy bộ xét đơn và đề nghị Bộ Giao thông và Bưu điện cho phép xây dựng các công trình, nhà cửa kê dưới đây:

- Đường sắt, đường goòng;

- Công trình ngầm;

- Đường điện thoại, điện tín;

- Trạm chữa xe cơ giới;

- Lập vườn cây ăn quả, cây công nghệ loại sống lâu năm;

- Đường chuyển điện lực;

- Trạm cung cấp xăng, dầu mỡ;

- Xây bến đò ngang;

- Xây dựng nhà cửa công cộng, xưởng máy, nhà máy.

b) Ty Giao thông xét đơn và đề nghị Ủy ban Hành chính tỉnh cho phép xây dựng các công trình, nhà cửa kê dưới đây:

- Làm nhà ở của tư nhân, quán hàng;

- Đường cổ trâu;

- Đường kéo gỗ;

- Xếp dự trữ vật liệu, dụng cụ, máy móc.

c) Ty Giao thông địa phương có trách nhiệm theo dõi chỉ dẫn phạm vi giới hạn cho người đã được phép xây dựng.

5. Các công trình, nhà cửa v.v... được phép xây dựng trong phạm vi giới hạn quy định ở điểm 2 phải giữ đúng nguyên tắc kỹ thuật như sau:

a) Không được chạm đến và không được cản trở tác dụng của các công trình phụ thuộc và đường;

b) Không được làm giảm hay cản trở tầm nhìn đường;

c) Không được làm giảm sự bền vững của đường.

6. Các lò vôi, lò gạch, lò than phải xây dựng cách xa đường ít nhất là 25m kể từ mép hoặc chân ta-luy hoặc chân công trình hoặc từ phía ngoài rãnh dọc hay rãnh đỉnh (nếu có rãnh dọc, rãnh đỉnh).

7. Các kho chứa vũ khí, chất nổ, chất cháy phải xây dựng cách xa đường ít nhất 50m kể từ mép hoặc chân ta-luy đường hoặc chân công trình hoặc từ phía ngoài rãnh dọc hay rãnh đỉnh (nếu có rãnh dọc, rãnh đỉnh).

8. Tất cả các công trình, nhà cửa v.v... xây dựng dọc theo đường dù ở trong hay ở ngoài phạm vi giới hạn quy định ở điểm 2 cũng đều phải làm cách xa các cầu lớn ít nhất là 100m.

9. Với ý nghĩa quan trọng và cần thiết về giao thông vận tải trong việc xây dựng kinh tế quốc dân, nên việc bảo vệ giao thông an toàn là nhiệm vụ của toàn dân, do đó các công trình nhà cửa v.v... chỉ được phép xây dựng tạm thời trong phạm vi giới hạn quy định ở điểm 2 và đến khi xét thấy có cản trở đến lợi ích chung thì các công trình nhà cửa ấy phải dời đi nơi khác.

Tuy nhiên những nhà cửa của nhân dân xây dựng dọc theo hai bên đường trong phạm vi giới hạn của đường (quy định ở điểm 2) trước ngày ban hành thông tư này nếu xét nhà cửa nào có làm cản trở đến việc đảm bảo giáo thông (thoát nước, tầm nhìn, vững chắc của đường, mở rộng đường v.v...) thì Ủy ban Hành chính và Ty Giao thông địa phương bàn bạc cụ thể với đoàn thể và nông hội để giúp đỡ chủ có nhà đó dời đi nơi khác.

Các công trình lớn có tính chất kiên cố của cơ quan, đoàn thể hay của quân đội nếu có làm cản trở đến việc thoát nước, tầm nhìn đường v.v... Ủy ban Hành chính và Ty Giao thông địa phương phải báo cáo lên Bộ Giao thông và Bưu điện xét.

10. Để tận dụng đất vào việc tăng gia sản xuất nông trường, việc trồng trọt hoa màu, lúa, không áp dụng quy định ở điểm 2 của thông tư này, nhưng nhân dân khi trồng trọt không được cày cuốc xâm phạm đến chân nền đường, chân ta-luy và chân rãnh dọc hay rãnh đỉnh đường.

11. Tuyệt đối cấm làm các việc sau đây:

a) Trong phạm vi giới hạn quy định ở điểm 2:

a1) Họp chợ;

a2) Đào ao, đào kênh, mương hay hầm lấy đất thì:

- Trên những đoạn đường đắp, nếu theo mái đường kéo một đường thẳng sâu xuống dưới đất, các công trình phải cách đường thẳng ấy 5m;

- Trên những đoạn đường đào, thì các công trình nói trên phải bảo đảm nước mưa thoát được vào rãnh đỉnh và bảo đảm không có nước tự ngấm vào đất, gây hiện tượng sụt mái đường.

b) Trong phạm vi nền đường:

- Đào ngang qua đường;

- Đào sâu chân ta-luy đường trong khi cày cấy, trồng trọt;

- Dự trữ các vật liệu như đá, sỏi, sạn, cát, gỗ củi, gạch, ngói v.v.. trên lề đường, trừ các vật liệu dùng để sửa chữa đường của cơ quan giao thông.

12. Những hành động vi phạm đến những quy định về bảo vệ giao thông an toàn, bảo vệ đường được tốt sẽ bị trừng phát theo luật lệ hiện hành của Nhà nước.

Thông tư này thi hành bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 1959. Các quy định từ trước trái với thông tư này đều bãi bỏ.

Yêu cầu Ủy ban Hành chính và ngành giao thông địa phương phổ biến thông tư này cho các cơ quan, đoàn thể. Đối với nhân dân phải tổ chức học tập rộng rãi và chu đào để được nghiêm chỉnh chấp hành.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Như Quỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17-PC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu17-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/1959
Ngày hiệu lực10/10/1959
Ngày công báo30/09/1959
Số công báoSố 37
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 17-PC quy định tạm thời xây dựng hai bên đường bộ (quốc lộ, liên tỉnh lộ, tỉnh lộ)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 17-PC quy định tạm thời xây dựng hai bên đường bộ (quốc lộ, liên tỉnh lộ, tỉnh lộ)
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu17-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông và Bưu điện
        Người kýNguyễn Như Quý
        Ngày ban hành07/09/1959
        Ngày hiệu lực10/10/1959
        Ngày công báo30/09/1959
        Số công báoSố 37
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 17-PC quy định tạm thời xây dựng hai bên đường bộ (quốc lộ, liên tỉnh lộ, tỉnh lộ)

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 17-PC quy định tạm thời xây dựng hai bên đường bộ (quốc lộ, liên tỉnh lộ, tỉnh lộ)

              • 07/09/1959

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/09/1959

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/10/1959

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực