Thông tư 179-TTg

Thông tư 179-TTg năm 1974 về việc khuyến khích vật chất đối với các xí nghiệp đăng ký kế hoạch cao trong năm 1974 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 179-TTg khuyến khích vật chất xí nghiệp đăng ký kế hoạch cao năm 1974


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 179-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1974 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC KHUYẾN KHÍCH VẬT CHẤT ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CAO TRONG NĂM 1974

Để động viên phong trào “thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội” và khuyến khích các đơn vị sản xuất kinh doanh tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt hơn các khả năng tiềm tàng sẵn có, Thủ tướng Chính phủ quyết định:

1. Nhà nước khuyến khích các xí nghiệp đăng ký những chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã giao và phấn đấu thực hiện những chỉ tiêu đã đăng ký.

Tùy theo tình hình và khả năng cụ thể của xí nghiệp, giám đốc xí nghiệp cùng ban chấp hành Công đoàn xí nghiệp phát động công nhân, viên chức đăng ký những chỉ tiêu kế hoạch đã giao theo tinh thần nghị quyết số 46-CP ngày 18-03-1974 của Hội nghị liên tịch giữa Hội đồng Chính phủ và Đoàn chủ tịch Tổng công đoàn Việt-nam.

Các xí nghiệp có thể đăng ký phấn đấu vượt mức kế hoạch Nhà nước về tất cả các chỉ tiêu hoặc về những chỉ tiêu chủ yếu và những mức phấn đấu này sau khi được cơ quan quản lý cấp trên duyệt y, sẽ trở thành mức đăng ký chính thức của đơn vị.

Căn cứ cuối cùng để xét quyết định mức trích các quỹ khuyến khích vật chất là hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đăng ký cao (nếu là xí nghiệp có kế hoạch lãi) hoặc hoàn thành mức đăng ký giảm lỗ (nếu là xí nghiệp có kế hoạch lỗ).

Các Bộ chủ quản và các cơ quan khác có liên quan cần cố gắng tạo các điều kiện thuận tiện cho các xí nghiệp hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký cao.

Thời hạn cuối cùng để các xí nghiệp đăng ký cao cho năm 1974 là ngày 31 tháng 07 năm 1974.

2. Đối với các xí nghiệp có đăng ký những chỉ tiêu cao hơn kế hoạch đã giao, nếu đạt hoặc vượt mức lợi nhuận đăng ký cao, thì sẽ được trích phần lợi nhuận cao hơn chỉ tiêu kế hoạch vào quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo mức như sau:

- Trích vào quỹ khen thưởng 15%

- Trích vào quỹ phúc lợi 15%

Trường hợp xí nghiệp đăng ký kế hoạch lợi nhuận cao mà không hoàn thành đủ mức đã đăng ký, nhưng số lợi nhuận thực tế vẫn cao hơn lợi nhuận kế hoạch Nhà nước giao cho xí nghiệp từ đầu năm, thì xí nghiệp được trích phần lợi nhuận chênh lệch cao hơn theo mức như sau:

- Nếu hoàn thành trên 50% mức đăng ký cao, thì được trích 10% cho mỗi quỹ (quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi).

- Nếu hoàn thành dưới 50% mức đăng ký cao, thì được trích 5% cho mỗi quỹ (quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi).

Đối với toàn bộ phần lợi nhuận vượt kế hoạch nói chung (kể cả lợi nhuận vượt mức kế hoạch Nhà nước và lợi nhuận vượt mức đăng ký cao), xí nghiệp được trích thêm theo mức như sau:

- Trích vào quỹ khen thưởng 5%

- Trích vào quỹ phúc lợi 5%

Riêng đối với các xí nghiệp có kế hoạch lỗ và có đăng ký giảm lỗ (so với kế hoạch được duyệt); nếu hạ giá thành nhiều hơn mức kế hoạch Nhà nước giao và phấn đấu giảm các khoản lỗ khác, thì tùy theo mức độ hoàn thành phần đăng ký giảm lỗ, xí nghiệp cũng được trích vào quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo như mức đã quy định trên đây; căn cứ vào quy định này, xí nghiệp tính số tiền được trích cho 2 quỹ và sẽ được ngân sách Nhà nước cấp phát.

3. Đồng thời với việc áp dụng chế độ khuyến khích vật chất đối với các xí nghiệp đăng ký mức phấn đấu cao, chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập 3 quỹ sẽ được áp dụng như sau:

- Đối với các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, Bộ Tài chính bàn với các Bộ chủ quản xí nghiệp và Tổng công đoàn để hướng dẫn việc thi hành Nghị định số 236-CP ngày 10-12-1970 và Thông tư số 88-CP ngày 02-03-1972.

- Đối với các xí nghiệp quốc doanh thuộc các ngành khác (xây lắp, vận tải, nông trường, lâm trường, thương nghiệp, v.v…) Bộ Tài chính cùng với các Bộ có liên quan, dựa vào những nguyên tắc và nội dung cơ bản của điều lệ tạm thời phân phối lợi nhuận xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, đồng thời căn cứ vào đặc điểm sản xuất – kinh doanh của các ngành đó để dự thảo các quy định về phân phối lợi nhuận và trích lập 3 quỹ cho những xí nghiệp thuộc các ngành này, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

4. Căn cứ vào Thông tư này, các Bộ, Tổng cục và Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp để động viên và hướng dẫn các xí nghiệp thực hiện việc đăng ký cao với Nhà nước.

5. Đối với kế hoạch năm 1975, Nhà nước cũng khuyến khích các xí nghiệp xây dựng kế hoạch 1975 một cách tích cực và vững chắc. Nếu các xí nghiệp xây dựng kế hoạch chính thức của xí nghiệp cao hơn số kiểm tra năm 1975 của các Bộ giao thì được trích lập các quỹ xí nghiệp theo các mức khuyến khích trên đây.

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179-TTg

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu179-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/1974
Ngày hiệu lực28/07/1974
Ngày công báo15/07/1974
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 179-TTg khuyến khích vật chất xí nghiệp đăng ký kế hoạch cao năm 1974


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 179-TTg khuyến khích vật chất xí nghiệp đăng ký kế hoạch cao năm 1974
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu179-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Trinh
        Ngày ban hành13/07/1974
        Ngày hiệu lực28/07/1974
        Ngày công báo15/07/1974
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 179-TTg khuyến khích vật chất xí nghiệp đăng ký kế hoạch cao năm 1974

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 179-TTg khuyến khích vật chất xí nghiệp đăng ký kế hoạch cao năm 1974

              • 13/07/1974

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/07/1974

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/07/1974

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực