Thông tư 18/2009/TT-BNN

Thông tư 18/2009/TT-BNN ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 18/2009/TT-BNN Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành đã được thay thế bởi Thông tư 18/2010/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 17/05/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 18/2009/TT-BNN Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/2009/TT-BNN

 Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM.

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam năm 2009.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-BNN ngày 05/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế-Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Lưu VT, Cục Thú y.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2009/TT-BNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu18/2009/TT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2009
Ngày hiệu lực14/05/2009
Ngày công báo17/04/2009
Số công báoTừ số 195 đến số 196
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/05/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2009/TT-BNN

Lược đồ Thông tư 18/2009/TT-BNN Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 18/2009/TT-BNN Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu18/2009/TT-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýDiệp Kỉnh Tần
       Ngày ban hành30/03/2009
       Ngày hiệu lực14/05/2009
       Ngày công báo17/04/2009
       Số công báoTừ số 195 đến số 196
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/05/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 18/2009/TT-BNN Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 18/2009/TT-BNN Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành