Thông tư 1963-TP/TT

Thông tư 1963-TP/TT năm 1946 về việc các mẫu dấu và thẻ các Thẩm phán dùng trong tòa án do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP
*****

Số: 1963-TP/TT

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
*******

Hà Nội, ngày 18 tháng 06  năm 1946

 

THÔNG TƯ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp kính gửi các ông Chưởng lý các tòa Thượng thẩm Bắc kỳ và Trung kỳ.

I. - VỀ CÁC MẪU DẤU. – Ít lâu nay, bản bộ nhận thấy các con dấu dùng trong các tòa án không được duy nhất; kích thước, khuôn khổ và hình thức không giống nhau, mỗi nơi làm một khác.

Vì vậy, muốn cho được duy nhất trong toàn quốc. Bản bộ ấn định sau đây mẫu dấu dùng trong các tòa thượng thẩm, các tòa án đệ nhị cấp và các tòa án sơ cấp. Các tòa án sẽ bắt buộc phải theo các mẫu dấu này.

Khuôn khổ chung: Hình tròn; đường kính vòng ngoài AB: 40 li tây (millimètres): đường kính vòng tròn: CD 30 li tây.

1) Ở tòa thượng thẩm, sẽ có 3 con dấu dùng trong các phòng chánh nhất, chưởng lý và lục sự theo mẫu sau này:

2) Ở các tòa đệ nhị cấp sẽ có 4 con dấu cho các phòng: chánh án, biện lý, dự thẩm và lục sự, theo mẫu sau này:

3) Ở các tòa án sơ cấp, có 1 con dấu chung cho thẩm phán và phòng lục sự, theo kiểu mẫu sau này:

II. – THẺ CÁC THẨM PHÁN: Sẽ cấp cho mỗi vị thẩm phán một cái thẻ theo kích thước và hình thức sau đây, bằng giấy trắng, và giấy hình chữ nhật, bề ngang: 15 phân tây, bề dọc: 12 phân tây.

 

 

TL.  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
ĐỔNG LÝ SỰ VỤ
Đinh Gia Trinh

 

Mặt ngoài

 

 

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

____________

 

BỘ TƯ PHÁP

q

 

Thẻ

Thẩm phán

q

 

 

Mặt trong

TÒA THƯỢNG THẨM BẮC KỲ

________________

Họ và tên........................................

Tuổi...............................................

Chính quán.....................................

Chức nghiệp: Thẩm phán

…………… cấp

……………………………………….

 

4 phân

6 phân

 

 

ảnh

 

 

 

Hà nội, ngày….tháng ….năm 194..

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Hà nội, ngày…tháng…năm 194…

Chánh nhất,      Chưởng lý,

 

 

Thuộc tính văn bản 1963-TP/TT
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 1963-TP/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/06/1946
Ngày hiệu lực 03/07/1946
Ngày công báo 29/06/1946
Số công báo Số 26
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 1963-TP/TT

Lược đồ văn bản

Thông tư 1963-TP/TT mẫu dấu thẻ Thẩm phán dùng trong tòa án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 1963-TP/TT mẫu dấu thẻ Thẩm phán dùng trong tòa án
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 1963-TP/TT
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Đinh Gia Trinh
Ngày ban hành 18/06/1946
Ngày hiệu lực 03/07/1946
Ngày công báo 29/06/1946
Số công báo Số 26
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 18/06/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/06/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/07/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực