Thông tư 2-TBXH

Thông tư 2-TBXH-1983 hướng dẫn Quyết định 9-HĐBT-1983 về phụ cấp tạm thời cho công nhân, viên chức Nhà nước, quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động và thương binh có thương tật nặng do Bộ Thương binh và xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 2-TBXH hướng dẫn Quyết định 9-HĐBT cấp tạm thời cho công nhân, viên chức quân nhân về hưu nghỉ việc mất sức lao động thương binh


BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2-TBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1983

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2-TBXH NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 1983 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 9-HĐBT NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 1983 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ quyết định số 9-HĐBT ngày 19-1-1983 của Hội đồng bộ trưởng về phụ cấp tạm thời cho công nhân, viên chức Nhà nước, quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động và thương binh có thương tật nặng, Bộ Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối tượng hưởng các mức phụ cấp:

a) Công nhân, viên chức, quân nhân về hưu (kể cả hưu trí theo thông tư số 11-NV ngày 20-9-1966 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Thương binh và xã hội) và thương binh nặng gồm hạng 1, hạng đặc biệt chống Pháp và hạng 6, 7, 8/8 (đang an dưỡng tại trạm, trại hay về gia đình) được phụ cấp tạm thời 30 đồng/tháng.

b) Công nhân, viên chức, quân nhân nghỉ việc vì mất sức lao động (bao gồm mất sức lao động do ốm đau, hoặc do tai nạn lao động từ hạng 6 trở lên, bệnh nghề nghiệp từ hạng 5 trở lên, và thương binh hạng 5/8 an dưỡng tại trạm, trại hay về gia đình), công nhân viên chức vì già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp theo quyết định số 206-CP ngày 30-5-1978 và số 174-CP ngày 4-6-1980 của Hội đồng Chính phủ được phụ cấp tạm thời 20 đồng/tháng.

c) Các mức phụ cấp tạm thời nói trên đây được thi hành từ ngày 1-1-1983. Những người khi làm việc được hưởng phụ cấp tạm thời (50 đồng/tháng) theo quyết định số 8-HĐBT ngày 19-1-1983 của Hội đồng bộ trưởng thì khoản trợ cấp một lần hoặc trợ cấp lần đầu khi về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, hoặc chết cũng được tính cả khoản phụ cấp tạm thời này.

2. Thủ tục trả trợ cấp:

a) Về khoản trợ cấp lần đầu:

Đối với những người nghỉ việc từ ngày 1 tháng 2 năm 1983 đã được cấp sổ trợ cấp, mà trợ cấp lần đầu chưa có khoản phụ cấp tạm thời 50 đồng/ tháng theo quyết định số 8-HĐBT, thì cơ quan thương binh và xã hội nơi tương đương sự cư trú chi trả.

b) Về khoản trợ cấp hàng tháng:

Sở thương binh và xã hội hướng dẫn các phòng thương binh và xã hội quận, huyện, thị xã lập ba bản danh sách những người được hưởng khoản phụ cấp tạm thời này để Sở ký duyệt làm căn cứ lập các giấy tờ uỷ nhiệm quỹ tiết kiệm chi trả trong quý I và quý II năm 1983 (trả gọn từng quý) theo thể thức trả trợ cấp mỗi lần bằng giấy 2-TRC, 3-TRC; đồng thời Sở ghi điều chỉnh tăng vào phiếu 10-TRC để từ quý III năm 1983 trở đi đối tượng lĩnh khoản trợ cấp này theo thể thức trả trợ cấp hàng tháng.

Sau khi được Sở ký duyệt xong, các bản danh sách nói trên giao cho phòng chính sách, phòng kế toán tài vụ của Sở, phòng thương binh và xã hội quận, huyện, thị xã mỗi nơi giữ một bản để làm căn cứ bảo đảm đầy đủ khoản trợ cấp này cho người được hưởng.

 

Nguyễn Kiện

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2-TBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu2-TBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/1983
Ngày hiệu lực06/02/1983
Ngày công báo28/02/1983
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 2-TBXH hướng dẫn Quyết định 9-HĐBT cấp tạm thời cho công nhân, viên chức quân nhân về hưu nghỉ việc mất sức lao động thương binh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 2-TBXH hướng dẫn Quyết định 9-HĐBT cấp tạm thời cho công nhân, viên chức quân nhân về hưu nghỉ việc mất sức lao động thương binh
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu2-TBXH
     Cơ quan ban hànhBộ Thương binh và Xã hội
     Người kýNguyễn Kiện
     Ngày ban hành22/01/1983
     Ngày hiệu lực06/02/1983
     Ngày công báo28/02/1983
     Số công báoSố 3
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 2-TBXH hướng dẫn Quyết định 9-HĐBT cấp tạm thời cho công nhân, viên chức quân nhân về hưu nghỉ việc mất sức lao động thương binh

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 2-TBXH hướng dẫn Quyết định 9-HĐBT cấp tạm thời cho công nhân, viên chức quân nhân về hưu nghỉ việc mất sức lao động thương binh

        • 22/01/1983

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/02/1983

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/02/1983

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực