Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 15/2009/TT-BNN về danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng đã được thay thế bởi Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT thuốc thú y được phép lưu hành cấm sử dụng ở Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 20/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 15/2009/TT-BNN NGÀY 17/3/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, HOÁ CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG.

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004;
Căn cứ Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thú y;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng như sau
:

Điều 1. Bổ sung hoạt chất Trifluralin vào Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuỷ sản, sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Phòng công báo, Website CP);
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, Cục Thú y

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2010/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu20/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo25/04/2010
Số công báoTừ số 183 đến số 184
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2010/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu20/2010/TT-BNNPTNT
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýDiệp Kỉnh Tần
     Ngày ban hành02/04/2010
     Ngày hiệu lực17/05/2010
     Ngày công báo25/04/2010
     Số công báoTừ số 183 đến số 184
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2016
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 20/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng