Thông tư 20TC/TCT

Thông tư 20 TC/TCT năm 1994 hướng dẫn giảm thuế doanh thu đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn miền núi do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 20 TC/TCT hướng dẫn giảm thuế doanh thu doanh nghiệp kinh doanh địa bàn miền núi đã được thay thế bởi Thông tư 30/TC/TCT hướng dẫn giảm thuế doanh thu năm 1995 cơ sở kinh doanh miền núi và được áp dụng kể từ ngày 01/01/1995.

Nội dung toàn văn Thông tư 20 TC/TCT hướng dẫn giảm thuế doanh thu doanh nghiệp kinh doanh địa bàn miền núi


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 20TC/TCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 1994

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢM THUẾ DOANH THU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN NÚI

Căn cứ Điều 18 Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu được Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ ba thông qua ngaỳ 5/7/1993 ;Chỉ thị số 525/TTg ngày 2/11/1993 về một số chủ trương , biện pháp tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội miền núi và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 287/KTTH ngày 21/1/1994 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điểm về giảm thuế doanh thu đổi với các cơ sở kinh doanh hoạt động ở miền núi như sau:

1/ Đối tượng được giảm thuế doanh thu bao gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (bao gồm cả các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam), thực tế có hoạt động sản xuất kinh doanh và có phát sinh doanh thu ở phạm vi địa bàn vùng cao và miền núi (dưới đây gọi chung là miền núi) bao gồm:

- Doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh cố định ở địa bàn miền núi và hoạt động tại đó hoặc ở địa bàn miền núi khác.

- Doanh nghiệp không có địa điểm kinh doanh cố định ở địa bàn miền núi nhưng thực tế hoạt động tại miền núi (xây dựng , biểu diễn nghệ thuật , chiếu phim...)

- Hoạt động luôn chuyển từ địa bàn miền núi đi các nơi khác.

Địa bàn miền núi được xác định làm cơ sở để giảm thuế theo qui định trong Thông tư này căn cứ theo địa giới hành chính của huyện, thị trấn, thị xã (dưới đây gọi chung là huyện) được ủy ban dân tộc miền núi công nhận là huyện miền núi.

Một số ví dụ: Huyện X được xác định là huyện miền núi.

a) Doanh nghiệp A có địa điểm sản xuất cố định tại huyện, và có địa điểm tiêu thụ hàng hóa tại huyện Y (cũng là huyện miền núi) và thành phố Nam Định (không phải là địa bàn miền núi) .

Theo qui định tại Điểm 4 Nghị định số 55 /CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ thì doanh nghiệp A sẽ phải nộp thuế doanh thu về hoạt động sản xuất tại nơi sản xuất và nộp thuế doanh thu về hoạt động thương nghiệp tại nơi tiêu thụ . Như vậy doanh nghiệp A sẽ được giảm thuế doanh thu về hoạt động sản xuất tại huyện X và giảm thuế doanh thu về hoạt động bán hàng tại huyện Y ; nhưng phải nộp thuế doanh thu về hoạt động bán hàng tại thành phố Nam Định .

b) Doanh nghiệp B hoạt động xây dựng có địa điểm kinh doanh cố định tại thành phố Nam định, nhận thi công một công trình tại huyện X . Doanh nghiệp B sẽ được giảm thuế doanh thu về xây dựng công trình đó tại huyện X

c) Doanh nghiệp C có địa điểm sản xuất cố định tại thành phố Nam định và có địa điểm tiêu thụ hàng hóa tại huyện X . Doanh nghiệp C phải nộp thuế doanh thu về hoạt động sản xuất tại thành phố Nam định; được giảm thuế doanh thu về hoạt động bán hàng tại huyện X

2/ Mức giảm và thời gian giảm thuế doanh thu

- Mức giảm thuế: Đối với ngành sản xuất, xây dựng vận tải là 50% , đối với các ngành khác là 25% số thuế doanh thu phải nộp ngân sách

- Thời gian giảm thuế là 1 năm tính từ ngày 1/1/1994 đến hết năm 1994. Sau khi kết thúc năm Bộ Tài chính sẽ xem xét cụ thể tình hình thực tế và ý kiến của các địa phương để có hướng giải quyết phù hợp trong năm tiếp theo và tổng số thời gian được giảm thuế không qúa 3 năm liên tục.

3/ Tổ chức thực hiện:

a) Để việc gỉam thuế được đúng đối tượng , thực sự mang lại tác dụng khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hướng vào phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân miền núi theo tinh thần Chỉ thị số 525/ TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế:

- Phổ biến cho các doanh nghiệp rõ chủ trương của Chính phủ về việc gỉam thuế doanh thu, đồng thời hướng dẫn cho các doanh nghiệp những công việc cần thiết để triển khai thực hiện.

- Rà soát, nắm chắc các đối tượng hoạt động kinh doanh thường xuyên, không thường xuyên trong địa bàn , kịp thời đưa vào diện quản lý thu thuế theo đúng chính sách qui định.

Điều chỉnh doanh thu sát đúng thực tế kinh doanh của các hộ nộp thuế theo phương thức khoán ở thời điểm qui định. Đồng thời thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác kế toán của các doanh nghiệp nhằm phản ánh đầy đủ, kịp thời và chính xác các hoạt động phát sinh , bảo đảm cho việc giảm thuế chính xác, đúng đối tượng, ngăn ngừa các hành vi lợi dụng trốn thuế.

b) Các doanh nghiệp kinh doanh ở địa bàn miền núi thuộc đối tượng được xét giảm thuế doanh thu theo Thông tư này có trách nhiệm:

- Xuất trình giấy phép thành lập, đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế quản lý ở địa bàn miền núi, nơi tiến hành sản xuất kinh doanh.

- Kê khai, đăng ký nộp thuế doanh thu với cơ quan thuế theo đúng qui định

- Kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh theo định kỳ do cơ quan thuế qui định. Việc tính gỉam thuế sẽ cơ quan thuế trực tiếp tính và thủ trưởng cơ quan thuế xét duyệt ngay trong tờ khai tính thuế của doanh nghiệp, trong sổ bộ thuế.

Những doanh nghiệp vi phạm chế độ kê khai, đăng ký nộp thuế, chế độ sổ sách, chứng từ kế toán qui định thì không được giảm thuế doanh thu theo nội dung Thông tư này; đồng thời tùy theo mức độ vi phạm cụ thể mà bị xử lý theo các qui định hiện hành.

Việc giảm thuế theo nội dung Thông tư này được tính toán sau khi đã trừ đi toàn bộ các khoản giảm khác về thuế doanh thu (nếu có)

c) Đối với những doanh nghiệp đã nộp đủ thuế doanh thu kể từ ngày 1/1/1994 đến nay, cơ quan thuế có trách nhiệm tính toán cụ thể số thuế được giảm để trừ dần vào các tháng tiếp theo. Mức được trừ vào những tháng tiếp theo do Cục thuế địa phương ấn định.

Những doanh nghiệp đã nộp đủ thuế doanh thu kể từ ngày 1/1/1994 đến nay, nhưng đã di chuyển đi nơi khác hay giải thể sáp nhập... thì không được hoàn lại hay tính trừ số thuế được giảm đã nộp

d) Cơ quan thuế phải phản ánh đầy đủ, rõ ràng số thuế doanh thu phải nộp, số thuế doanh thu được giảm, số thuế doanh thu còn phải nộp, số được giảm, số còn phải nộp của từng doanh nghiệp ở địa phương (kèm theo chứng từ nộp thuế) gửi về Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để xem xét giải quyết số hụt Ngân sách địa phương do thực hiện việc miễn giảm nói trên.

Trong qúa trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc để nghị các địa phương báo cáo để Bộ Tài chính xem xét giải quyết kịp thời.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Phan Văn Dĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20TC/TCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu20TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/1994
Ngày hiệu lực27/08/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/1995
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20TC/TCT

Lược đồ Thông tư 20 TC/TCT hướng dẫn giảm thuế doanh thu doanh nghiệp kinh doanh địa bàn miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 20 TC/TCT hướng dẫn giảm thuế doanh thu doanh nghiệp kinh doanh địa bàn miền núi
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu20TC/TCT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýPhan Văn Dĩnh
       Ngày ban hành12/08/1994
       Ngày hiệu lực27/08/1994
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/1995
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 20 TC/TCT hướng dẫn giảm thuế doanh thu doanh nghiệp kinh doanh địa bàn miền núi

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 20 TC/TCT hướng dẫn giảm thuế doanh thu doanh nghiệp kinh doanh địa bàn miền núi