Thông tư 207/2010/TT-BTC

Thông tư 207/2010/TT-BTC về định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý của Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 207/2010/TT-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời đã được thay thế bởi Thông tư 161/2015/TT-BTC định mức chi phí bảo quản hao hụt hàng dự trữ quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 207/2010/TT-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 207/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HAO HỤT THÓC BẢO QUẢN ĐỔ RỜI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT THẤP DO TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính quy định về định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý như sau:

Điều 1. Ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý:

TT

Thời gian bảo quản

Định mức %

Ghi chú

1

Từ 01 tháng đến 03 tháng

0,3

2

> 03 tháng đến 06 tháng

0,5

3

> 06 tháng đến 09 tháng

0,7

4

> 09 tháng đến 12 tháng

0,9

5

> 12 tháng đến 18 tháng

1,2

6

> 18 tháng đến 24 tháng

1,4

7

Trên 24 tháng: Cộng thêm/tháng

0,03

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ vào định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp quy định tại Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hướng dẫn, tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Chánh văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 207/2010/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu207/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2010
Ngày hiệu lực29/01/2011
Ngày công báo12/01/2011
Số công báoTừ số 49 đến số 50
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 207/2010/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 207/2010/TT-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 207/2010/TT-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu207/2010/TT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành15/12/2010
        Ngày hiệu lực29/01/2011
        Ngày công báo12/01/2011
        Số công báoTừ số 49 đến số 50
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 207/2010/TT-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 207/2010/TT-BTC định mức hao hụt thóc bảo quản đổ rời