Thông tư 21/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 21/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 21/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” bao gồm: 01 giống lúa; 02 giống ngô và 01 giống sắn (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Cục BVTV, Vụ PC – Bộ NN & PTNT;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. Trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2012/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên giống

Mã hàng

Vùng được phép sản xuất

1

Giống lúa lai 3 dòng Nưu 89

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

2

Giống ngô lai DK6919

1005-10-10-00

Các vùng trồng ngô trong cả nước

3

Giống ngô lai LVN66

1005-10-10-00

Các vùng trồng ngô trong cả nước

4

Giống sắn Sa21-12

0714-10-10-00

Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu21/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Ngày công báo17/06/2012
Số công báoTừ số 395 đến số 396
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 21/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 21/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu21/2012/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành05/06/2012
       Ngày hiệu lực20/07/2012
       Ngày công báo17/06/2012
       Số công báoTừ số 395 đến số 396
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 21/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 21/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng

           • 05/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực