Thông tư 21/2015/TT-BCA

Thông tư 21/2015/TT-BCA về Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 21/2015/TT-BCA Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2015/TT-BCA

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH NỘI QUY CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC

Căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp,

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư ban hành Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 1. Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc

1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc”.

2. Việc thăm, gặp; nhận, gửi thư, tiền, quà; liên lạc điện thoại của trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc được thực hiện theo quy định khác của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý cơ sở giáo dục bắt buộc; cơ sở giáo dục bắt buộc; trại viên đang chấp hành quyết định tại cơ sở giáo dục bắt buộc theo quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29/6/2015 và thay thế Quyết định số 168/QĐ-BCA(V26) ngày 05/4/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Nội quy cơ sở giáo dục.

2. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

NỘI QUY

CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BCA ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Để giữ vững kỷ luật, tạo điều kiện thuận lợi cho trại viên chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, Bộ trưởng Bộ Công an quy định Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc như sau:

Điều 1. Quy định về chấp hành hiệu lệnh, thời gian

Trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc phải:

1. Chấp hành nghiêm mệnh lệnh, hướng dẫn của cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Chấp hành đúng quy định về hiệu lệnh, thời gian học tập, lao động, sinh hoạt, nghỉ ngơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí.

3. Nhanh chóng xếp hàng theo tổ, đội khi có lệnh tập hợp; giữ trật tự và tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh, chỉ dẫn của cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 2. Quy định về giữ trật tự nội vụ, ăn, ở, sinh hoạt

Trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc phải chấp hành quy định sau:

1. Quy định về điểm danh, kiểm diện.

2. Ăn đúng giờ; khi đi ăn mặc quần, áo dài, đi giày hoặc dép, không gây mất trật tự; nhận đúng khẩu phần ăn, ăn đúng nơi quy định.

3. Ngủ đúng giờ, nằm đúng chỗ, không gây mất trật tự.

4. Giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện phòng, khám, chữa bệnh theo quy định.

5. Cắt tóc ngắn nhưng không được cắt trọc đầu, để râu, ria đối với nam, gọn gàng đối với nữ.

6. Quy định về cấm liên hoan, ăn uống, đốt lửa, đun nấu trong buồng ở, khu nội trú, nơi học tập, lao động, bệnh xá, nơi sinh hoạt tập thể; viết, vẽ, treo, dán tranh, ảnh, khạc nhổ, vứt rác bừa bãi trong cơ sở giáo dục bắt buộc.

7. Quy định về cấm hút thuốc lá, thuốc lào trong buồng ở, bệnh xá, buồng kỷ luật, nhà thăm gặp, thư viện, phòng đọc sách, nơi học tập, sinh hoạt tập thể, nhà xưởng lao động, học nghề, nơi có thể gây cháy, nổ, những nơi có treo biển “cấm lửa”, “cấm hút thuốc” và những nơi khác.

8. Quy định về cấm xăm, trổ, đeo lên cơ thể mình hoặc người khác vật thể bằng kim loại hoặc chất khác, nhuộm tóc, để móng tay, móng chân dài và sơn màu móng tay, móng chân, quan hệ tình dục, đồng tính luyến ái giữa các trại viên với nhau hoặc với người khác.

9. Quy định về cấm tàng trữ, sử dụng rượu, bia, ma tuý và các chất kích thích khác; các loại máy móc, thiết bị thông tin, liên lạc, vũ khí, chất độc, chất nổ, chất dễ cháy, hóa chất, chất phóng xạ và những đồ vật có thể gây nguy hại cho bản thân và cho người khác.

10. Quy định về cấm tàng trữ, sử dụng sách, báo, tài liệu, phim, băng, đĩa, thẻ nhớ điện tử, văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh; móc nối đưa, phát tán thông tin, hình ảnh trái phép ra bên ngoài hoặc lên mạng internet, thông tin truyền thông.

11. Quy định về cấm truyền đạo, cúng lễ, bói toán, tuyên truyền, lôi kéo, ép buộc trại viên khác tham gia vào các hoạt động mê tín, dị đoan, thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, lập hoặc tham gia các hội, nhóm, bè phái.

12. Quy định về cấm đánh bạc, cá độ bất cứ thứ gì, dưới bất kì hình thức nào giữa trại viên với nhau và với người khác.

13. Quy định về cấm đe dọa, ức hiếp, gây gổ, xâm phạm thân thể của mình hoặc của người khác.

Điều 3. Quy định về chấp hành lễ tiết, tác phong

Trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc phải:

1. Dùng tiếng Việt trong giao tiếp (trừ trường hợp chưa biết tiếng Việt); gọi là “cán bộ” hoặc “quý khách” xưng “tôi” đối với cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc, quý khách đến thăm hoặc làm việc tại cơ sở giáo dục bắt buộc; gọi là “anh” hoặc “chị” xưng “tôi” đối với trại viên khác khi học tập, lao động, hội nghị, hội thi, hội thao, buổi lễ hoặc sinh hoạt tập thể. Ngoài những hoạt động nêu trên, tùy theo lứa tuổi, trại viên xưng hô với nhau phù hợp với phong tục, truyền thống văn hóa Việt Nam. Khi nghe gọi tên mình, trại viên phải trả lời “có”.

Bỏ mũ hoặc nón, đứng nghiêm, cách xa từ 03 mét đến 05 mét và nói chào cán bộ hoặc chào quý khách khi gặp cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc quý khách đến thăm, làm việc tại cơ sở giáo dục bắt buộc. Lời chào phải thể hiện thái độ thân thiện, phải vâng, dạ, thưa hoặc nói lời cám ơn, xin lỗi đúng lúc. Trường hợp tổ, đội trại viên gặp cán bộ, khách đến thăm hoặc làm việc thì Tổ trưởng hoặc Đội trưởng tổ, đội trại viên phải hô tất cả trại viên đứng nghiêm, bỏ mũ hoặc nón, cầm ở tay phải và thay mặt tập thể tổ, đội trại viên chào cán bộ hoặc chào quý khách.

2. Bỏ mũ hoặc nón, cầm ở tay phải, báo cáo rõ họ tên, tổ, đội khi ra, vào cổng cơ sở giáo dục bắt buộc. Nếu đi theo tổ, đội thì đi thành hàng đôi, bỏ mũ hoặc nón, cầm ở tay phải đối với hàng đi bên phải, cầm ở tay trái đối với hàng đi bên trái, Tổ trưởng hoặc Đội trưởng tổ, đội trại viên phải báo cáo rõ tên tổ, đội, số người trong tổ, đội của mình.

3. Phát hiện, báo cáo kịp thời, trung thực, đúng sự thật với cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc về những hành vi vi phạm pháp luật, Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc của trại viên khác.

Điều 4. Quy định về quần, áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân

Trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc phải:

1. Mặc quần, áo đóng dấu “TRẠI VIÊN” ở phía trước quần, sau lưng áo; trước ngực bên trái áo đóng dấu “tên trại viên và 07 số cuối của dãy số hồ sơ trại viên” (trừ quần, áo lót).

2. Mặc quần, áo dài, chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ, cài đủ cúc khi tham gia học tập, lao động, hội nghị, hội thi, hội thao, buổi lễ, sinh hoạt tập thể, gặp người thân, ra, vào cổng cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc tiếp xúc với người ngoài.

3. Gửi lưu ký tại cơ sở giáo dục bắt buộc những tài sản và giấy tờ như: Vàng, bạc, đồ trang sức, ngoại tệ, tiền Việt Nam, cổ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, các loại thẻ thanh toán điện tử, đồng hồ, máy móc, thiết bị, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, chứng chỉ nghề, văn bằng, chứng chỉ, các loại giấy tờ có giá trị khác và quần, áo, tư trang chưa sử dụng.

4. Gấp, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ, phơi, để đúng nơi quy định quần, áo, chăn, màn, tấm đắp, đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Không mang vào phòng ở dụng cụ, đồ dùng sinh hoạt trừ tiêu chuẩn được cấp theo quy định và 02 bộ quần, áo thường, 01 áo rét, 01 gối vải cá nhân, cốc nhựa, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng tắm, giặt, lược nhựa, kẹp tóc nhựa, giấy trắng, bút viết, kính thuốc gọng nhựa, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng theo chỉ định của cán bộ y tế cơ sở giáo dục bắt buộc, đồ dùng cho vệ sinh phụ nữ, túi đựng đồ dùng theo quy định.

5. Không cho mượn, sửa chữa khác kiểu quần, áo được cấp; viết, vẽ, tẩy, xóa dấu đóng trên quần, áo.

Điều 5. Quy định về học tập, lao động, học nghề, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí

Trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc phải:

1. Tích cực, tự giác, nghiêm túc tham gia học tập, lao động, học nghề, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí.

2. Kính trọng, lễ phép, cư xử đúng mực với cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc trong học tập, lao động, học nghề, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; bảo quản tốt, không để mất, nhàu nát tài liệu, sách, vở.

3. Chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định, hướng dẫn của cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc trong học tập, lao động, học nghề, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí; không được chống đối, chây lười, trốn tránh hoặc cản trở việc học tập, lao động, học nghề, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí của trại viên khác; thuê hoặc bắt trại viên khác phục vụ, làm thay công việc của mình hoặc của trại viên khác dưới bất kỳ hình thức nào; không tự ý di dời, cố tình làm hỏng, phá hủy máy móc, dụng cụ, vật tư, nguyên liệu, sản phẩm hoặc vật dụng khác hoặc mang máy móc, trang thiết bị lao động, học nghề ra ngoài cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào khu vực ở của trại viên khi chưa có sự đồng ý của cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc.

Điều 6. Quy định về bảo vệ, giữ gìn tài sản

Trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc phải:

1. Bảo vệ, giữ gìn tài sản của mình, của người khác, tài sản, cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, thảm cỏ trong cơ sở giáo dục bắt buộc; kịp thời tố giác, báo cáo với cán bộ cơ sở giáo dục bắt buộc về các hành vi xâm phạm đến tài sản đó; không mua, bán, trao đổi, vay, mượn bất cứ thứ gì giữa trại viên với nhau và với người khác; không đấu nối, câu, móc điện của cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc nơi khác.

2. Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu gây thiệt hại về tài sản của cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc của người khác./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2015/TT-BCA

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu21/2015/TT-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo31/05/2015
Số công báoTừ số 579 đến số 580
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2015/TT-BCA

Lược đồ Thông tư 21/2015/TT-BCA Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 21/2015/TT-BCA Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu21/2015/TT-BCA
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýTrần Đại Quang
        Ngày ban hành14/05/2015
        Ngày hiệu lực29/06/2015
        Ngày công báo31/05/2015
        Số công báoTừ số 579 đến số 580
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 21/2015/TT-BCA Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 21/2015/TT-BCA Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc

            • 14/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực