Thông tư 22/2011/TT-BTTTT

Thông tư 22/2011/TT-BTTTT về cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 22/2011/TT-BTTTT cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đã được thay thế bởi Thông tư 05/2020/TT-BTTTT giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa mạng viễn thông di động và cố định và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2020.

Nội dung toàn văn Thông tư 22/2011/TT-BTTTT cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2011

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI CUỘC GỌI TỪ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT ĐẾN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT NỘI HẠT

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất (sau đây gọi là mạng di động) đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt (sau đây gọi là mạng nội hạt) như sau:

1. Trường hợp mạng di động và mạng nội hạt kết nối trực tiếp với nhau, mạng di động khởi phát cuộc gọi trả cho mạng nội hạt kết cuối cuộc gọi cước kết nối 415 đồng/phút.

2. Trường hợp mạng di động và mạng nội hạt kết nối với nhau qua mạng đường dài trong nước, mạng di động khởi phát cuộc gọi trả cho mạng nội hạt kết cuối cuộc gọi cước kết nối theo quy định tại Khoản 1 Điều này và trả cho mạng đường dài trong nước chuyển tiếp cuộc gọi cước kết nối theo quy định về cước kết nối cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng đường dài trong nước.

Điều 2. Các mức cước kết nối quy định tại Thông tư này không phân biệt giờ bình thường, giờ thấp điểm, giờ cao điểm.

Điều 3. Các mức cước kết nối quy định tại Thông tư này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2011. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều được bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ VT.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2011/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu22/2011/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2011
Ngày hiệu lực01/10/2011
Ngày công báo18/08/2011
Số công báoTừ số 457 đến số 458
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2020
Cập nhật10 tháng trước
(01/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2011/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 22/2011/TT-BTTTT cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 22/2011/TT-BTTTT cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu22/2011/TT-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Doãn Hợp
        Ngày ban hành02/08/2011
        Ngày hiệu lực01/10/2011
        Ngày công báo18/08/2011
        Số công báoTừ số 457 đến số 458
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2020
        Cập nhật10 tháng trước
        (01/05/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 22/2011/TT-BTTTT cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 22/2011/TT-BTTTT cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt