Thông tư 22-BYT-TT

Thông tư 22-BYT-TT năm 1963 quy định tiêu chuẩn khám bệnh và điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 22-BYT-TT tiêu chuẩn khám bệnh điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô


BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22-BYT-TT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1963

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN KHÁM BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT – XÔ

Kính gửi:

-Các Bộ và các cơ quan ngang Bộ;
-Các cơ quan, đoàn thể trung ương;
-Các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh;
-Các Sở, Ty y tế,Các bệnh viện trung ương và địa phương.

Để phù hợp với nhiệm vụ mới và khả năng phục vụ của bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô hiện nay, sau khi đã có sự thỏa thuận của các bộ Nội-vụ, Lao-động và Tài-chính; bộ y-tế quy định lại tiêu chuẩn cho cán bộ được đến khám bệnh và nằm điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô như sau:

I. TIÊU CHUẨN

Những cán bộ quy định dưới đây được đến khám bệnh, điều trị nội trú và điều trị ngoại trú tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô:

1. Các vị đại biểu Quốc hội.

2. Các cán bộ công tác trong các tổ chức của Đảng, Nhà nước và đoàn thể quần chúng hiện nay đang giữ các chức vụ như chủ tịch, bí thư các huyện, châu, khu phố (thuộc thành phố trực thuộc), thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các cán bộ kể cả cán bộ khoa học kỹ thuật là cán sự bậc 6 và tương đương với cán sự bậc 6 trở lên.

3. Các cán bộ quân đội từ cấp đại úy trở lên.

4. Các anh hùng lao động, anh hùng quân đội.

5. Các cán bộ có công với cách mạng theo thông tri số 32-TT-TC ngày 14-10-1960 của ban Tổ chức trung ương.

6. Các nhân sĩ, trí thức đặc biệt chưa thuộc diện đã quy định trên (Mặt trận Tổ quốc trung ương sẽ giới thiệu danh sách cụ thể với bộ Y tế).

7. Các cán bộ hiện đang công tác ở miền núi, vùng hải đảo (kể cả người địa phương và người ở nơi khác đến); các cán bộ người dân tộc thiểu số công tác ở miền xuôi là cán sự bậc 5 và tương đương với cán sự bậc 5 trở lên.

8. Các cán bộ hiện đang công tác ở một số vùng miền núi, nơi đã quy định được ưu đãi trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội (thông tư liên bộ Lao động - Nội vụ - Y tế số 07-TT-LB ngày 24-03-1962) là cán sự bậc 4 và tương đương với cán sự bậc 4 trở lên.

9. Các nữ cán bộ giữ các chức vụ phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch Ủy ban hành chính huyện; là cán sự bậc 4 và tương đương với cán sự bậc 4 (kể cả nữ cán bộ khoa học kỹ thuật) trở lên.

10. Các cán bộ thuộc những trường hợp đặc biệt khác sẽ do ban Tổ chức trung ương và bộ Y tế giới thiệu.

Ngoài ra để việc theo dõi sức khỏe của cán bộ cao cấp được tốt, bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô sẽ nhận khám bệnh, điều trị ngoại trú và nội trú cho bố, mẹ đẻ, vợ và con (con từ trên 15 tuổi, chưa tự lập, còn sống phụ thuộc vào gia đình) của các vị Bộ, Thứ trưởng và tương đương trở lên, không ở trong diện các tiêu chuẩn đã quy định ở trên.

Riêng đối với một số cán bộ trước đây xếp bậc 10 thang lương 21 bậc và tương đương đã đến khám và chữa bệnh ở bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô, thì nay vẫn được tiếp tục đến khám và chữa bệnh cho đến khi thực hiện chủ trương điều chỉnh lương bậc của cán bộ trong thời gian sắp tới.

II. CHẾ ĐỘ ĂN VÀ BỒI DƯỠNG

Trong khi chờ đợi liên Bộ Y tế - Nội vụ - Lao động – Tài chính ra thông tư quy định các chế độ mới về chữa bệnh để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước lúc ốm đau nói chung, bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô vẫn tiếp tục áp dụng chế độ ăn và bồi dưỡng hiện hành của bệnh viện.

III. THỂ THỨC GIỚI THIỆU ĐẾN KHÁM BỆNH NẰM ĐIỀU TRỊ VÀ THANH TOÁN VIỆN PHÍ

Các cán bộ có đủ tiêu chuẩn như đã quy định ở trên, mỗi khi ốm đau cần đến khám bệnh, điều trị ngoại trú hoặc nằm điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô cần theo đúng thể thức như sau:

- Nếu là cán bộ ở các cơ quan trung ương và Hà Nội thì sẽ do y tế cơ quan giới thiệu có sự chứng thực của cơ quan về chức vụ hoặc cấp bậc hiện nay.

- Nếu là cán bộ ở địa phương thì sẽ do y tế địa phương (sở, ty y tế hoặc bệnh viện) giới thiệu có sự chứng thực của cơ quan về chức vụ hoặc cấp bậc hiện nay. Các cơ quan y tế địa phương (trừ Hà Nội) chỉ giới thiệu về bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô những trường hợp quá khả năng điều trị của bệnh viện địa phương. (Riêng đối với các cán bộ giữ những chức vụ như bí thư, chủ tịch khu, tỉnh, thành, các phó bí thư, phó chủ tịch, ủy viên thường trực Ủy ban, ủy viên thường vụ khu, thành, tỉnh ủy thì cơ quan có thể giới thiệu thẳng về bệnh viện Việt – Xô). Đối với những trường hợp cần nằm điều trị nội trú thì các bệnh viện địa phương sẽ liên hệ trước, khi được sự đồng ý của bệnh viên Hữu nghị Việt – Xô mới gửi bệnh nhân về. Trường hợp cấp cứu thì chỉ cần điện báo trước cho bệnh viện.

- Đối với cán bộ quân đội, bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô chỉ nhận khám bệnh và điều trị nội trú theo giới thiệu của quân y viện 108.

Viện thanh toán viện phí đối với công nhân, viên chức và quân đội theo như thể lệ hiện hành.

- Đối với các vị đại biểu quốc hội không ở trong biên chế sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu đến bệnh viện và chịu trách nhiệm thanh toán viện phí.

- Đối với các anh hùng lao động không ở trong biên chế thì sẽ do Ủy ban hành chính cấp tỉnh, thành phố, khu nơi bệnh nhân đang cư trú giới thiệu, kèm theo giấy giới thiệu về chuyên môn của cơ quan y tế địa phương (sở, ty y tế hoặc bệnh viện) và thanh toán viện phí.

- Đối với cán bộ hoạt động lâu năm theo thông tri số 32-TT-TC nếu không ở trong biên chế thì do các khu, tỉnh, thành ủy giới thiệu và thanh toán viện phí (kèm theo giấy giới thiệu về chuyên môn của cơ quan y tế địa phương).

- Đối với một số nhân sĩ, trí thức đặc biệt theo danh sách Mặt trận Tổ quốc trung ương giới thiệu với bộ Y tế) nếu không thuộc cơ quan nào thì do Mặt trận Tổ quốc trung ương có trách nhiệm thanh toán viện phí.

- Đối với bố mẹ đẻ, vợ và con các vị Bộ, Thứ trưởng và tương đương trở lên do cục Bảo vệ sức khỏe hoặc cơ quan giới thiệu đến bệnh viện. Việc thanh toán viện phí quy định như sau: nếu là cán bộ công nhân viên chức được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội thì phải trả số tiền chênh lệch (về tiền ăn và tiền bồi dưỡng) ngoài tiêu chuẩn của cán bộ ấy đương nhiên được hưởng; nếu là ở ngoài biên chế thì phải trả tiền viện phí (tiền ăn, tiền bồi dưỡng và tiền thuốc).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các văn bản trước đây quy định về tiêu chuẩn vào nằm điều trị và khám bệnh tại bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô không còn giá trị nữa.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gặp khó khăn, trở ngại, hoặc có những vấn đề gì cần sửa đổi, đề nghị ban Giáo dục bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô, các sở, ty y tế, các bệnh viện trung ương và địa phương báo cáo cho bộ biết để nghiên cứu giải quyết.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 


 

Đinh Thị Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22-BYT-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu22-BYT-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/1963
Ngày hiệu lực17/09/1963
Ngày công báo16/10/1963
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 22-BYT-TT tiêu chuẩn khám bệnh điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 22-BYT-TT tiêu chuẩn khám bệnh điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu22-BYT-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýĐinh Thị Cần
        Ngày ban hành17/09/1963
        Ngày hiệu lực17/09/1963
        Ngày công báo16/10/1963
        Số công báoSố 35
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 22-BYT-TT tiêu chuẩn khám bệnh điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 22-BYT-TT tiêu chuẩn khám bệnh điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô

              • 17/09/1963

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/10/1963

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/09/1963

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực