Thông tư 22-LĐTT

Thông tư 22-LĐTT năm 1958 bổ sung Thông tư 07-LĐ-TT hướng dẫn Nghị định 703-TTg về khoản trợ cấp tử tuất cho gia đình những cán bộ công nhân viên chết vì tai nạn lao động do Bộ Lao Động ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 22-LĐTT khoản trợ cấp tử tuất gia đình cán bộ công nhân viên chết vì tai nạn lao động bổ sung Thông tư 07-LĐ-TT Nghị định 703-TTg


BỘ LAO ĐỘNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22-LĐTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 07-LĐ-TT NGÀY 01-04-1956 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 703-TTG NGÀY 29-02-1956 VỀ KHOẢN TRỢ CẤP TỬ TUẤT CHO GIA ĐÌNH NHỮNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHẾT VÌ TAI NẠN LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các liên khu, thành phố và tỉnh
- Các ông Giám đốc khu và sở lao động
- Các ông Trưởng Ty, Trưởng phòng lao động.
- Các vị Bộ trưởng các Bộ, Các ông thủ trưởng các cơ quan trung ương.
- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Ban thống nhất trung ương.

 

Việc thanh toán khoản trợ cấp tử tuất bằng 15 tháng lương quy định tại điều 1 Nghị định Thủ tướng phủ số 703-TTg ngày 29-02-1956 cho thừa kế các cán bộ công nhân viên giúp việc Chính phủ chết vì tai nạn lao động, nói chung đã được các nơi thi hành tốt, theo đúng sự hướng dẫn của Thông tư Bộ Lao động số 07-LĐ-TT ngày 01-04-1956.

Riêng trường hợp người chết là cán bộ, công nhân viên miền Nam không có thừa kế cùng tập kết ra Bắc, các đơn vị sử dụng thường không thanh toán trợ cấp tử tuất mà chỉ gửi các di vật của người tử nạn về Ban Thống nhất trung ương theo Chỉ thị của Thủ tướng phủ số 1.000-TTg ngày 09-08-1956.

Bộ tôi nhận thấy làm như vậy sau này quan hệ Bắc – Nam được tái lập, gia đình các người tử nạn ra Bắc nhận mồ mả và di vật, lúc bấy giờ mới đặt vấn đề truy lĩnh trợ cấp tử tuất thì rất có thể các chứng từ về tai nạn dễ bị thất lạc, việc thanh toán trợ cấp sẽ gặp khó khăn về mặt thủ tục giấy tờ.

Do đó, Bộ tôi bổ sung Thông tư số 07-LĐ-TT như sau:

Trường hợp cán bộ công nhân viên miền Nam chết vì tai nạn lao động, dù không có thừa kế ở ngoài Bắc, đơn vị sử dụng vẫn phải thanh toán trợ cấp tử tuất và chuyên giao cùng một lúc với di vật và tiền riêng (nếu có) của người tử nạn sang Ban Thống nhất trung ương quản lý để sau này giao lại cho gia đình người chết. Số tiền ấy Ban Thống nhất sẽ gửi vào Ngân hàng Quốc gia theo tài khoản riêng.

Vậy đề nghị các Ủy ban Hành chính và các công trình Lao động chú ý theo dõi việc thi hành quy định bổ sung này, nếu thấy trước đây còn trường hợp nào chưa giải quyết thì nhắc các đơn vị sử dụng thanh toán gấp và gửi tiền về Ban Thống nhất trung ương quản lý để bảo đảm chính sách.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
Nguyễn Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22-LĐTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu22-LĐTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 22-LĐTT khoản trợ cấp tử tuất gia đình cán bộ công nhân viên chết vì tai nạn lao động bổ sung Thông tư 07-LĐ-TT Nghị định 703-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 22-LĐTT khoản trợ cấp tử tuất gia đình cán bộ công nhân viên chết vì tai nạn lao động bổ sung Thông tư 07-LĐ-TT Nghị định 703-TTg
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu22-LĐTT
    Cơ quan ban hànhBộ Lao động
    Người kýNguyễn Văn Tạo
    Ngày ban hành...
    Ngày hiệu lực...
    Ngày công báo...
    Số công báoSố 30
    Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 22-LĐTT khoản trợ cấp tử tuất gia đình cán bộ công nhân viên chết vì tai nạn lao động bổ sung Thông tư 07-LĐ-TT Nghị định 703-TTg

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 22-LĐTT khoản trợ cấp tử tuất gia đình cán bộ công nhân viên chết vì tai nạn lao động bổ sung Thông tư 07-LĐ-TT Nghị định 703-TTg